Enghaugveien 10D
1718 GREÅKER

Enghaugveien 10D, 1718 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Enghaugveien 10D, 1718 GREÅKER:

  • Postnummer: 1718 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2076 / 93 i 0105
  • Grunnkrins: 2402 ENGHAUGEN
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Enghaugveien

Enghaugveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Enghaugveien 2 1718 GREÅKER 59.2653, 11.0398 2076 / 237
Enghaugveien 2A 1718 GREÅKER 59.2652, 11.0397 2076 / 23
Enghaugveien 4 1718 GREÅKER 59.2654, 11.0391 2076 / 3
Enghaugveien 4B 1718 GREÅKER 59.2657, 11.0395 2076 / 229
Enghaugveien 6 1718 GREÅKER 59.2658, 11.0388 2076 / 179
Enghaugveien 6B 1718 GREÅKER 59.2657, 11.0392 2076 / 230
Enghaugveien 8 1718 GREÅKER 59.2655, 11.0383 2076 / 94
Enghaugveien 9 1718 GREÅKER 59.2650, 11.0400 2078 / 27
Enghaugveien 10A 1718 GREÅKER 59.2658, 11.0383 2076 / 93
Enghaugveien 10B 1718 GREÅKER 59.2659, 11.0385 2076 / 93
Enghaugveien 10C 1718 GREÅKER 59.2659, 11.0385 2076 / 93
Enghaugveien 10D 1718 GREÅKER 59.2658, 11.0386 2076 / 93
Enghaugveien 11 1718 GREÅKER 59.2650, 11.0398 2078 / 26
Enghaugveien 13 1718 GREÅKER 59.2650, 11.0394 2076 / 2
Enghaugveien 13B 1718 GREÅKER 59.2651, 11.0390 2076 / 233
Enghaugveien 15 1718 GREÅKER 59.2652, 11.0386 2076 / 138
Enghaugveien 17 1718 GREÅKER 59.2652, 11.0382 2076 / 4
Enghaugveien 21 1718 GREÅKER 59.2653, 11.0376 2076 / 29
Enghaugveien 23 1718 GREÅKER 59.2658, 11.0380 2076 / 17
Enghaugveien 23A 1718 GREÅKER 59.2656, 11.0378 2076 / 286
Enghaugveien 25 1718 GREÅKER 59.2662, 11.0379 2076 / 18
Enghaugveien 27 1718 GREÅKER 59.2664, 11.0377 2076 / 19

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken