Fjellheimsvegen 14
5650 TYSSE

Fjellheimsvegen 14, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjellheimsvegen 14, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 27 / 66 i 1242
  • Grunnkrins: 110 TYSSE INDRE
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad: Haga

Fjellheimsvegen

Fjellheimsvegen er ein veg i Samnanger kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjellheimsvegen 1 5650 TYSSE 60.3772, 5.7631 27 / 30
Fjellheimsvegen 2 5650 TYSSE 60.3774, 5.7631 27 / 29
Fjellheimsvegen 3 5650 TYSSE 60.3773, 5.7635 27 / 103
Fjellheimsvegen 4 5650 TYSSE 60.3779, 5.7634 27 / 35
Fjellheimsvegen 5 5650 TYSSE 60.3775, 5.7636 27 / 62
Fjellheimsvegen 7 5650 TYSSE 60.3777, 5.7639 27 / 104
Fjellheimsvegen 8 5650 TYSSE 60.3781, 5.7635 27 / 89
Fjellheimsvegen 9 5650 TYSSE 60.3780, 5.7643 27 / 84
Fjellheimsvegen 12 5650 TYSSE 60.3784, 5.7639 27 / 65
Fjellheimsvegen 13 5650 TYSSE 60.3784, 5.7647 27 / 85
Fjellheimsvegen 14 5650 TYSSE 60.3786, 5.7644 27 / 66
Fjellheimsvegen 15 5650 TYSSE 60.3788, 5.7651 27 / 82
Fjellheimsvegen 16 5650 TYSSE 60.3786, 5.7638 27 / 90
Fjellheimsvegen 17 5650 TYSSE 60.3790, 5.7654 27 / 76
Fjellheimsvegen 18 5650 TYSSE 60.3790, 5.7643 27 / 94
Fjellheimsvegen 20 5650 TYSSE 60.3789, 5.7648 27 / 67
Fjellheimsvegen 21 5650 TYSSE 60.3795, 5.7658 27 / 72
Fjellheimsvegen 22 5650 TYSSE 60.3793, 5.7653 27 / 78
Fjellheimsvegen 23 5650 TYSSE 60.3797, 5.7657 27 / 68
Fjellheimsvegen 24 5650 TYSSE 60.3794, 5.7653 27 / 78
Fjellheimsvegen 25 5650 TYSSE 60.3801, 5.7658 27 / 80
Fjellheimsvegen 27 5650 TYSSE 60.3803, 5.7655 27 / 70
Fjellheimsvegen 28 5650 TYSSE 60.3798, 5.7653 27 / 79
Fjellheimsvegen 29 5650 TYSSE 60.3805, 5.7652 27 / 71
Fjellheimsvegen 30 5650 TYSSE 60.3801, 5.7651 27 / 77
Fjellheimsvegen 32 5650 TYSSE 60.3803, 5.7649 27 / 133
Fjellheimsvegen 34 5650 TYSSE 60.3804, 5.7647 27 / 86
Fjellheimsvegen 36 5650 TYSSE 60.3806, 5.7645 27 / 99

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken