Bjerkelundstien 7
3214 SANDEFJORD

Bjerkelundstien 7, 3214 SANDEFJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjerkelundstien 7, 3214 SANDEFJORD:

  • Postnummer: 3214 SANDEFJORD
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 479 i 0710
  • Grunnkrins: 405 BUGÅRDEN 2
  • Valkrins: 3 HAUKERØD SKOLE
  • Kyrkjesogn: 4090301 Bugården
  • Tettstad: Sandefjord

Bjerkelundstien

Bjerkelundstien er ein veg i Sandefjord kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjerkelundstien 4 3214 SANDEFJORD 59.1396, 10.1964 42 / 131
Bjerkelundstien 5 3214 SANDEFJORD 59.1395, 10.1957 42 / 702
Bjerkelundstien 6 3214 SANDEFJORD 59.1392, 10.1963 42 / 122
Bjerkelundstien 7 3214 SANDEFJORD 59.1391, 10.1958 42 / 479
Bjerkelundstien 9 3214 SANDEFJORD 59.1388, 10.1959 42 / 527
Bjerkelundstien 12 3214 SANDEFJORD 59.1377, 10.1958 42 / 989
Bjerkelundstien 14 3214 SANDEFJORD 59.1379, 10.1958 42 / 281

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken