Ankerveien 11
3133 DUKEN

Ankerveien 11, 3133 DUKEN er ei adresse i Færder.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ankerveien 11, 3133 DUKEN:

  • Postnummer: 3133 DUKEN
  • Gards-/bruksnummer: 29 / 3 i 0729 Færder
  • Grunnkrins: 503 DUKEN
  • Valkrins: 2 HÅRKOLLEN
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad: Tønsberg

Ankerveien

Ankerveien er ein veg i Færder kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ankerveien 1 3133 DUKEN 59.2096, 10.4522 29 / 101
Ankerveien 1A 3133 DUKEN 59.2092, 10.4526 29 / 176
Ankerveien 1B 3133 DUKEN 59.2091, 10.4532 29 / 102
Ankerveien 1C 3133 DUKEN 59.2101, 10.4524 29 / 247
Ankerveien 1D 3133 DUKEN 59.2096, 10.4537 29 / 130
Ankerveien 1E 3133 DUKEN 59.2099, 10.4532 29 / 241
Ankerveien 2 3133 DUKEN 59.2089, 10.4519 29 / 6
Ankerveien 2A 3133 DUKEN 59.2087, 10.4524 29 / 317
Ankerveien 3 3133 DUKEN 59.2098, 10.4518 29 / 180
Ankerveien 4 3133 DUKEN 59.2087, 10.4514 29 / 242
Ankerveien 5 3133 DUKEN 59.2101, 10.4514 29 / 7
Ankerveien 6 3133 DUKEN 59.2090, 10.4513 29 / 224
Ankerveien 7 3133 DUKEN 59.2103, 10.4511 29 / 8
Ankerveien 8 3133 DUKEN 59.2095, 10.4515 29 / 106
Ankerveien 8A 3133 DUKEN 59.2093, 10.4517 29 / 385
Ankerveien 9A 3133 DUKEN 59.2106, 10.4509 29 / 377
Ankerveien 9B 3133 DUKEN 59.2104, 10.4505 29 / 157
Ankerveien 10 3133 DUKEN 59.2092, 10.4511 29 / 302
Ankerveien 11 3133 DUKEN 59.2106, 10.4500 29 / 3
Ankerveien 14 3133 DUKEN 59.2093, 10.4502 29 / 4
Ankerveien 14A 3133 DUKEN 59.2090, 10.4508 29 / 270
Ankerveien 14B 3133 DUKEN 59.2095, 10.4498 29 / 260
Ankerveien 15 3133 DUKEN 59.2108, 10.4494 29 / 167
Ankerveien 16 3133 DUKEN 59.2096, 10.4506 29 / 326
Ankerveien 17 3133 DUKEN 59.2108, 10.4489 29 / 64
Ankerveien 18 3133 DUKEN 59.2099, 10.4509 29 / 5
Ankerveien 20 3133 DUKEN 59.2097, 10.4501 29 / 72
Ankerveien 20B 3133 DUKEN 59.2100, 10.4500 29 / 335
Ankerveien 22 3133 DUKEN 59.2099, 10.4495 29 / 236
Ankerveien 24 3133 DUKEN 59.2103, 10.4494 29 / 204
Ankerveien 26 3133 DUKEN 59.2105, 10.4491 29 / 205

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken