Bjerkhaugveien 7
3133 DUKEN

Bjerkhaugveien 7, 3133 DUKEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjerkhaugveien 7, 3133 DUKEN:

  • Postnummer: 3133 DUKEN
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 446 i 0729
  • Grunnkrins: 502 NESBRYGGEN
  • Valkrins: 2 HÅRKOLLEN
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad: Tønsberg

Bjerkhaugveien

Bjerkhaugveien er ein veg i Færder kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 52.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjerkhaugveien 1 3133 DUKEN 59.2183, 10.4435 28 / 434
Bjerkhaugveien 2 3133 DUKEN 59.2198, 10.4441 28 / 213
Bjerkhaugveien 3 3133 DUKEN 59.2183, 10.4435 28 / 434
Bjerkhaugveien 5 3133 DUKEN 59.2184, 10.4435 28 / 446
Bjerkhaugveien 7 3133 DUKEN 59.2184, 10.4435 28 / 446
Bjerkhaugveien 8 3133 DUKEN 59.2193, 10.4445 28 / 188
Bjerkhaugveien 9 3133 DUKEN 59.2185, 10.4437 28 / 434
Bjerkhaugveien 10 3133 DUKEN 59.2194, 10.4440 28 / 214
Bjerkhaugveien 11 3133 DUKEN 59.2185, 10.4437 28 / 434
Bjerkhaugveien 12 3133 DUKEN 59.2192, 10.4439 28 / 156
Bjerkhaugveien 13 3133 DUKEN 59.2186, 10.4436 28 / 445
Bjerkhaugveien 15 3133 DUKEN 59.2186, 10.4436 28 / 445
Bjerkhaugveien 17 3133 DUKEN 59.2188, 10.4438 28 / 434
Bjerkhaugveien 19 3133 DUKEN 59.2188, 10.4438 28 / 434
Bjerkhaugveien 21 3133 DUKEN 59.2189, 10.4437 28 / 444
Bjerkhaugveien 23 3133 DUKEN 59.2189, 10.4437 28 / 444
Bjerkhaugveien 25 3133 DUKEN 59.2188, 10.4442 28 / 435
Bjerkhaugveien 27 3133 DUKEN 59.2184, 10.4440 28 / 443
Bjerkhaugveien 29 3133 DUKEN 59.2183, 10.4440 28 / 442
Bjerkhaugveien 31 3133 DUKEN 59.2182, 10.4444 28 / 441
Bjerkhaugveien 33 3133 DUKEN 59.2184, 10.4446 28 / 440
Bjerkhaugveien 35 3133 DUKEN 59.2186, 10.4447 28 / 439
Bjerkhaugveien 37 3133 DUKEN 59.2187, 10.4450 28 / 438
Bjerkhaugveien 39 3133 DUKEN 59.2190, 10.4445 28 / 436
Bjerkhaugveien 41 3133 DUKEN 59.2190, 10.4449 28 / 437
Bjerkhaugveien 42 3133 DUKEN 59.2195, 10.4446 28 / 211
Bjerkhaugveien 43 3133 DUKEN 59.2195, 10.4452 28 / 210
Bjerkhaugveien 44 3133 DUKEN 59.2198, 10.4447 28 / 212
Bjerkhaugveien 45 3133 DUKEN 59.2198, 10.4452 28 / 253
Bjerkhaugveien 46 3133 DUKEN 59.2200, 10.4444 28 / 454
Bjerkhaugveien 47 3133 DUKEN 59.2201, 10.4452 28 / 252
Bjerkhaugveien 48 3133 DUKEN 59.2202, 10.4444 28 / 453
Bjerkhaugveien 49 3133 DUKEN 59.2204, 10.4450 28 / 218
Bjerkhaugveien 50 3133 DUKEN 59.2202, 10.4443 28 / 215
Bjerkhaugveien 51 3133 DUKEN 59.2207, 10.4449 28 / 204
Bjerkhaugveien 52 3133 DUKEN 59.2206, 10.4445 28 / 158

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken