Bjerkøyveien 70
3133 DUKEN

Bjerkøyveien 70, 3133 DUKEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjerkøyveien 70, 3133 DUKEN:

  • Postnummer: 3133 DUKEN
  • Gards-/bruksnummer: 29 / 349 i 0729
  • Grunnkrins: 503 DUKEN
  • Valkrins: 2 HÅRKOLLEN
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad: Tønsberg

Bjerkøyveien

Bjerkøyveien er ein veg i Færder kommune med 59 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 76.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjerkøyveien 1 3133 DUKEN 59.2139, 10.4537 29 / 237
Bjerkøyveien 2 3133 DUKEN 59.2137, 10.4542 29 / 179
Bjerkøyveien 3 3133 DUKEN 59.2134, 10.4533 29 / 252
Bjerkøyveien 4 3133 DUKEN 59.2134, 10.4541 29 / 217
Bjerkøyveien 5 3133 DUKEN 59.2131, 10.4531 29 / 286
Bjerkøyveien 6 3133 DUKEN 59.2130, 10.4540 29 / 274
Bjerkøyveien 7A 3133 DUKEN 59.2128, 10.4530 29 / 287
Bjerkøyveien 7B 3133 DUKEN 59.2126, 10.4527 29 / 285
Bjerkøyveien 8 3133 DUKEN 59.2128, 10.4538 29 / 272
Bjerkøyveien 9 3133 DUKEN 59.2122, 10.4526 29 / 322
Bjerkøyveien 10 3133 DUKEN 59.2125, 10.4536 29 / 289
Bjerkøyveien 11 3133 DUKEN 59.2120, 10.4525 29 / 323
Bjerkøyveien 12 3133 DUKEN 59.2122, 10.4536 29 / 269
Bjerkøyveien 13 3133 DUKEN 59.2117, 10.4523 29 / 301
Bjerkøyveien 14A 3133 DUKEN 59.2118, 10.4534 29 / 375
Bjerkøyveien 14B 3133 DUKEN 59.2122, 10.4542 29 / 374
Bjerkøyveien 14G 3133 DUKEN 59.2114, 10.4548 29 / 373
Bjerkøyveien 14H 3133 DUKEN 59.2116, 10.4541 29 / 150
Bjerkøyveien 15 3133 DUKEN 59.2115, 10.4524 29 / 328
Bjerkøyveien 16 3133 DUKEN 59.2116, 10.4532 29 / 324
Bjerkøyveien 16A 3133 DUKEN 59.2114, 10.4538 29 / 336
Bjerkøyveien 19 3133 DUKEN 59.2111, 10.4527 29 / 251
Bjerkøyveien 20 3133 DUKEN 59.2112, 10.4534 29 / 329
Bjerkøyveien 21 3133 DUKEN 59.2108, 10.4524 29 / 294
Bjerkøyveien 22 3133 DUKEN 59.2108, 10.4532 29 / 255
Bjerkøyveien 24 3133 DUKEN 59.2106, 10.4530 29 / 338
Bjerkøyveien 26 3133 DUKEN 59.2107, 10.4538 29 / 395
Bjerkøyveien 28 3133 DUKEN 59.2104, 10.4537 29 / 396
Bjerkøyveien 30 3133 DUKEN 59.2098, 10.4539 29 / 200
Bjerkøyveien 32A 3133 DUKEN 59.2104, 10.4529 29 / 250
Bjerkøyveien 32B 3133 DUKEN 59.2103, 10.4530 29 / 250
Bjerkøyveien 32C 3133 DUKEN 59.2102, 10.4531 29 / 250
Bjerkøyveien 34 3133 DUKEN 59.2102, 10.4519 29 / 344
Bjerkøyveien 36 3133 DUKEN 59.2102, 10.4519 29 / 344
Bjerkøyveien 38 3133 DUKEN 59.2102, 10.4519 29 / 344
Bjerkøyveien 41 3133 DUKEN 59.2111, 10.4517 29 / 350
Bjerkøyveien 43 3133 DUKEN 59.2111, 10.4521 29 / 339
Bjerkøyveien 44 3133 DUKEN 59.2104, 10.4520 29 / 344
Bjerkøyveien 45 3133 DUKEN 59.2115, 10.4518 29 / 351
Bjerkøyveien 46 3133 DUKEN 59.2104, 10.4520 29 / 344
Bjerkøyveien 47 3133 DUKEN 59.2115, 10.4513 29 / 352
Bjerkøyveien 48 3133 DUKEN 59.2104, 10.4520 29 / 344
Bjerkøyveien 49 3133 DUKEN 59.2112, 10.4513 29 / 353
Bjerkøyveien 50 3133 DUKEN 59.2104, 10.4520 29 / 344
Bjerkøyveien 52 3133 DUKEN 59.2107, 10.4515 29 / 344
Bjerkøyveien 54 3133 DUKEN 59.2107, 10.4515 29 / 344
Bjerkøyveien 56 3133 DUKEN 59.2107, 10.4515 29 / 344
Bjerkøyveien 58 3133 DUKEN 59.2109, 10.4509 29 / 344
Bjerkøyveien 60 3133 DUKEN 59.2109, 10.4509 29 / 344
Bjerkøyveien 62 3133 DUKEN 59.2109, 10.4509 29 / 344
Bjerkøyveien 64 3133 DUKEN 59.2109, 10.4509 29 / 344
Bjerkøyveien 66 3133 DUKEN 59.2108, 10.4505 29 / 266
Bjerkøyveien 68 3133 DUKEN 59.2109, 10.4501 29 / 225
Bjerkøyveien 70 3133 DUKEN 59.2110, 10.4497 29 / 349
Bjerkøyveien 70B 3133 DUKEN 59.2113, 10.4491 29 / 233
Bjerkøyveien 70C 3133 DUKEN 59.2113, 10.4496 29 / 296
Bjerkøyveien 72 3133 DUKEN 59.2112, 10.4502 29 / 344
Bjerkøyveien 74 3133 DUKEN 59.2112, 10.4502 29 / 344
Bjerkøyveien 76 3133 DUKEN 59.2112, 10.4502 29 / 344

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken