Bjønnhueveien 64
3143 KJØPMANNSKJÆR

Bjønnhueveien 64, 3143 KJØPMANNSKJÆR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjønnhueveien 64, 3143 KJØPMANNSKJÆR:

  • Postnummer: 3143 KJØPMANNSKJÆR
  • Gards-/bruksnummer: 87 / 10 i 0729
  • Grunnkrins: 705 KJØPMANNSKJÆR
  • Valkrins: 3 HERSTAD
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad:

Bjønnhueveien

Bjønnhueveien er ein veg i Færder kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 65.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjønnhueveien 2 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1679, 10.3813 87 / 29
Bjønnhueveien 4 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1676, 10.3814 87 / 58
Bjønnhueveien 14 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1659, 10.3832 87 / 137
Bjønnhueveien 16 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1653, 10.3830 87 / 8
Bjønnhueveien 18 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1653, 10.3825 87 / 123
Bjønnhueveien 20A 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1645, 10.3827 87 / 34
Bjønnhueveien 20B 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1645, 10.3827 87 / 34
Bjønnhueveien 24 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1638, 10.3826 87 / 122
Bjønnhueveien 26 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1632, 10.3826 87 / 314
Bjønnhueveien 28 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1631, 10.3821 87 / 136
Bjønnhueveien 30 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1629, 10.3811 87 / 134
Bjønnhueveien 35 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1670, 10.3804 87 / 151
Bjønnhueveien 38 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1654, 10.3817 87 / 175
Bjønnhueveien 45 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1661, 10.3800 87 / 35
Bjønnhueveien 47 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1661, 10.3795 87 / 191
Bjønnhueveien 49 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1655, 10.3788 87 / 118
Bjønnhueveien 53 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1652, 10.3792 87 / 127
Bjønnhueveien 55 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1654, 10.3798 87 / 186
Bjønnhueveien 60 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1642, 10.3808 87 / 150
Bjønnhueveien 61 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1646, 10.3802 87 / 172
Bjønnhueveien 62 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1641, 10.3814 87 / 143
Bjønnhueveien 63 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1636, 10.3799 87 / 167
Bjønnhueveien 64 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1636, 10.3808 87 / 10
Bjønnhueveien 65 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1630, 10.3806 87 / 11

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken