Bjørnebærveien 2D
3142 VESTSKOGEN

Bjørnebærveien 2D, 3142 VESTSKOGEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørnebærveien 2D, 3142 VESTSKOGEN:

  • Postnummer: 3142 VESTSKOGEN
  • Gards-/bruksnummer: 128 / 249 i 0729
  • Grunnkrins: 303 LABAKKEN
  • Valkrins: 3 HERSTAD
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad: Tønsberg

Bjørnebærveien

Bjørnebærveien er ein veg i Færder kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørnebærveien 1 3142 VESTSKOGEN 59.2394, 10.3933 128 / 260
Bjørnebærveien 2A 3142 VESTSKOGEN 59.2389, 10.3936 128 / 249
Bjørnebærveien 2B 3142 VESTSKOGEN 59.2389, 10.3936 128 / 249
Bjørnebærveien 2C 3142 VESTSKOGEN 59.2389, 10.3936 128 / 249
Bjørnebærveien 2D 3142 VESTSKOGEN 59.2389, 10.3936 128 / 249
Bjørnebærveien 3 3142 VESTSKOGEN 59.2396, 10.3933 128 / 260
Bjørnebærveien 4A 3142 VESTSKOGEN 59.2388, 10.3932 128 / 249
Bjørnebærveien 4B 3142 VESTSKOGEN 59.2388, 10.3932 128 / 249
Bjørnebærveien 4C 3142 VESTSKOGEN 59.2388, 10.3932 128 / 249
Bjørnebærveien 4D 3142 VESTSKOGEN 59.2388, 10.3932 128 / 249
Bjørnebærveien 5 3142 VESTSKOGEN 59.2397, 10.3933 128 / 260
Bjørnebærveien 6A 3142 VESTSKOGEN 59.2389, 10.3927 128 / 249
Bjørnebærveien 6B 3142 VESTSKOGEN 59.2389, 10.3927 128 / 249
Bjørnebærveien 6C 3142 VESTSKOGEN 59.2389, 10.3927 128 / 249
Bjørnebærveien 6D 3142 VESTSKOGEN 59.2389, 10.3927 128 / 249
Bjørnebærveien 7 3142 VESTSKOGEN 59.2398, 10.3933 128 / 260
Bjørnebærveien 8A 3142 VESTSKOGEN 59.2386, 10.3928 128 / 249
Bjørnebærveien 8B 3142 VESTSKOGEN 59.2386, 10.3928 128 / 249
Bjørnebærveien 8C 3142 VESTSKOGEN 59.2386, 10.3928 128 / 249
Bjørnebærveien 8D 3142 VESTSKOGEN 59.2386, 10.3928 128 / 249
Bjørnebærveien 9 3142 VESTSKOGEN 59.2397, 10.3928 128 / 260
Bjørnebærveien 10A 3142 VESTSKOGEN 59.2382, 10.3920 128 / 219
Bjørnebærveien 10B 3142 VESTSKOGEN 59.2382, 10.3920 128 / 219
Bjørnebærveien 10C 3142 VESTSKOGEN 59.2382, 10.3920 128 / 219
Bjørnebærveien 10D 3142 VESTSKOGEN 59.2382, 10.3920 128 / 219
Bjørnebærveien 10E 3142 VESTSKOGEN 59.2382, 10.3920 128 / 219
Bjørnebærveien 10F 3142 VESTSKOGEN 59.2382, 10.3920 128 / 219
Bjørnebærveien 11 3142 VESTSKOGEN 59.2395, 10.3928 128 / 260
Bjørnebærveien 13 3142 VESTSKOGEN 59.2394, 10.3928 128 / 260
Bjørnebærveien 15 3142 VESTSKOGEN 59.2393, 10.3925 128 / 260
Bjørnebærveien 17 3142 VESTSKOGEN 59.2393, 10.3922 128 / 260
Bjørnebærveien 19 3142 VESTSKOGEN 59.2393, 10.3919 128 / 260
Bjørnebærveien 21 3142 VESTSKOGEN 59.2391, 10.3916 128 / 260
Bjørnebærveien 23 3142 VESTSKOGEN 59.2389, 10.3916 128 / 260
Bjørnebærveien 25 3142 VESTSKOGEN 59.2388, 10.3916 128 / 260
Bjørnebærveien 27 3142 VESTSKOGEN 59.2386, 10.3917 128 / 260

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken