Bregneveien 6
3142 VESTSKOGEN

Bregneveien 6, 3142 VESTSKOGEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bregneveien 6, 3142 VESTSKOGEN:

  • Postnummer: 3142 VESTSKOGEN
  • Gards-/bruksnummer: 128 / 171 i 0729
  • Grunnkrins: 303 LABAKKEN
  • Valkrins: 3 HERSTAD
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad: Tønsberg

Bregneveien

Bregneveien er ein veg i Færder kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bregneveien 1 3142 VESTSKOGEN 59.2350, 10.3878 128 / 176
Bregneveien 2 3142 VESTSKOGEN 59.2356, 10.3876 128 / 175
Bregneveien 3 3142 VESTSKOGEN 59.2348, 10.3884 128 / 174
Bregneveien 4 3142 VESTSKOGEN 59.2353, 10.3883 128 / 173
Bregneveien 5 3142 VESTSKOGEN 59.2347, 10.3888 128 / 172
Bregneveien 6 3142 VESTSKOGEN 59.2351, 10.3887 128 / 171
Bregneveien 7 3142 VESTSKOGEN 59.2347, 10.3892 128 / 170
Bregneveien 8 3142 VESTSKOGEN 59.2350, 10.3892 128 / 169
Bregneveien 9 3142 VESTSKOGEN 59.2347, 10.3897 128 / 168
Bregneveien 10 3142 VESTSKOGEN 59.2350, 10.3899 128 / 167
Bregneveien 11 3142 VESTSKOGEN 59.2346, 10.3902 128 / 166
Bregneveien 12 3142 VESTSKOGEN 59.2349, 10.3905 128 / 165
Bregneveien 13 3142 VESTSKOGEN 59.2343, 10.3901 128 / 164
Bregneveien 14 3142 VESTSKOGEN 59.2348, 10.3910 128 / 163
Bregneveien 15 3142 VESTSKOGEN 59.2341, 10.3900 128 / 162
Bregneveien 16 3142 VESTSKOGEN 59.2345, 10.3910 128 / 161
Bregneveien 17 3142 VESTSKOGEN 59.2341, 10.3895 128 / 160
Bregneveien 18 3142 VESTSKOGEN 59.2342, 10.3909 128 / 159
Bregneveien 19 3142 VESTSKOGEN 59.2342, 10.3891 128 / 158
Bregneveien 20 3142 VESTSKOGEN 59.2339, 10.3907 128 / 157
Bregneveien 21 3142 VESTSKOGEN 59.2343, 10.3885 128 / 156
Bregneveien 22 3142 VESTSKOGEN 59.2336, 10.3906 128 / 155
Bregneveien 23 3142 VESTSKOGEN 59.2345, 10.3881 128 / 154
Bregneveien 24 3142 VESTSKOGEN 59.2337, 10.3898 128 / 153
Bregneveien 26 3142 VESTSKOGEN 59.2338, 10.3894 128 / 152
Bregneveien 28 3142 VESTSKOGEN 59.2339, 10.3889 128 / 151
Bregneveien 30 3142 VESTSKOGEN 59.2340, 10.3883 128 / 150
Bregneveien 32 3142 VESTSKOGEN 59.2341, 10.3878 128 / 149
Bregneveien 34 3142 VESTSKOGEN 59.2343, 10.3873 128 / 148
Bregneveien 36 3142 VESTSKOGEN 59.2347, 10.3875 128 / 147

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken