Breidablikkveien 7A
3133 DUKEN

Breidablikkveien 7A, 3133 DUKEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Breidablikkveien 7A, 3133 DUKEN:

  • Postnummer: 3133 DUKEN
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 339 i 0729
  • Grunnkrins: 502 NESBRYGGEN
  • Valkrins: 2 HÅRKOLLEN
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad: Tønsberg

Breidablikkveien

Breidablikkveien er ein veg i Færder kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 47.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Breidablikkveien 1 3133 DUKEN 59.2209, 10.4444 28 / 149
Breidablikkveien 3 3133 DUKEN 59.2210, 10.4449 28 / 126
Breidablikkveien 4 3133 DUKEN 59.2203, 10.4510 28 / 47
Breidablikkveien 5 3133 DUKEN 59.2201, 10.4496 28 / 30
Breidablikkveien 6 3133 DUKEN 59.2203, 10.4517 28 / 321
Breidablikkveien 7 3133 DUKEN 59.2198, 10.4496 28 / 186
Breidablikkveien 7A 3133 DUKEN 59.2195, 10.4497 28 / 339
Breidablikkveien 7B 3133 DUKEN 59.2194, 10.4501 28 / 187
Breidablikkveien 8 3133 DUKEN 59.2205, 10.4519 28 / 322
Breidablikkveien 9 3133 DUKEN 59.2201, 10.4503 28 / 38
Breidablikkveien 10A 3133 DUKEN 59.2207, 10.4521 28 / 323
Breidablikkveien 10B 3133 DUKEN 59.2207, 10.4521 28 / 323
Breidablikkveien 12 3133 DUKEN 59.2207, 10.4528 28 / 324
Breidablikkveien 14 3133 DUKEN 59.2205, 10.4527 28 / 325
Breidablikkveien 15 3133 DUKEN 59.2199, 10.4515 28 / 11
Breidablikkveien 16 3133 DUKEN 59.2201, 10.4526 28 / 130
Breidablikkveien 17 3133 DUKEN 59.2196, 10.4521 28 / 125
Breidablikkveien 18 3133 DUKEN 59.2201, 10.4533 28 / 177
Breidablikkveien 19 3133 DUKEN 59.2197, 10.4528 28 / 183
Breidablikkveien 21 3133 DUKEN 59.2196, 10.4532 28 / 164
Breidablikkveien 22 3133 DUKEN 59.2197, 10.4545 28 / 113
Breidablikkveien 23A 3133 DUKEN 59.2195, 10.4536 28 / 472
Breidablikkveien 23B 3133 DUKEN 59.2194, 10.4538 28 / 176
Breidablikkveien 24 3133 DUKEN 59.2195, 10.4551 28 / 160
Breidablikkveien 25 3133 DUKEN 59.2192, 10.4542 28 / 127
Breidablikkveien 26A 3133 DUKEN 59.2193, 10.4554 28 / 484
Breidablikkveien 26B 3133 DUKEN 59.2194, 10.4556 28 / 486
Breidablikkveien 26C 3133 DUKEN 59.2192, 10.4556 28 / 483
Breidablikkveien 27 3133 DUKEN 59.2191, 10.4546 28 / 171
Breidablikkveien 28 3133 DUKEN 59.2190, 10.4559 28 / 123
Breidablikkveien 29 3133 DUKEN 59.2190, 10.4549 28 / 244
Breidablikkveien 31 3133 DUKEN 59.2188, 10.4541 28 / 351
Breidablikkveien 33 3133 DUKEN 59.2185, 10.4542 28 / 354
Breidablikkveien 41 3133 DUKEN 59.2181, 10.4547 28 / 233
Breidablikkveien 43 3133 DUKEN 59.2185, 10.4548 28 / 220
Breidablikkveien 45 3133 DUKEN 59.2188, 10.4552 28 / 122
Breidablikkveien 47 3133 DUKEN 59.2186, 10.4556 28 / 121

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken