Bugården nord 7
3140 NØTTERØY

Bugården nord 7, 3140 NØTTERØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bugården nord 7, 3140 NØTTERØY:

  • Postnummer: 3140 NØTTERØY
  • Gards-/bruksnummer: 26 / 2 i 0729
  • Grunnkrins: 501 VOLLEN
  • Valkrins: 2 HÅRKOLLEN
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad: Tønsberg

Bugården nord

Bugården nord er ein veg i Færder kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bugården nord 1 3140 NØTTERØY 59.2224, 10.4400 27 / 31
Bugården nord 3A 3140 NØTTERØY 59.2222, 10.4395 27 / 42
Bugården nord 3B 3140 NØTTERØY 59.2221, 10.4397 27 / 15
Bugården nord 3C 3140 NØTTERØY 59.2221, 10.4397 27 / 15
Bugården nord 4 3140 NØTTERØY 59.2221, 10.4402 27 / 5
Bugården nord 5 3140 NØTTERØY 59.2220, 10.4390 26 / 36
Bugården nord 6 3140 NØTTERØY 59.2218, 10.4403 27 / 40
Bugården nord 7 3140 NØTTERØY 59.2216, 10.4389 26 / 2
Bugården nord 8 3140 NØTTERØY 59.2217, 10.4398 27 / 2
Bugården nord 9 3140 NØTTERØY 59.2219, 10.4385 26 / 74
Bugården nord 10 3140 NØTTERØY 59.2215, 10.4393 26 / 86
Bugården nord 11 3140 NØTTERØY 59.2215, 10.4385 26 / 117
Bugården nord 12 3140 NØTTERØY 59.2211, 10.4389 26 / 84
Bugården nord 13A 3140 NØTTERØY 59.2214, 10.4383 26 / 79
Bugården nord 13B 3140 NØTTERØY 59.2215, 10.4382 26 / 79
Bugården nord 14 3140 NØTTERØY 59.2211, 10.4385 26 / 85
Bugården nord 15 3140 NØTTERØY 59.2212, 10.4380 26 / 118
Bugården nord 17 3140 NØTTERØY 59.2214, 10.4377 26 / 119

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken