Ekenesstokken 2
3140 NØTTERØY

Ekenesstokken 2, 3140 NØTTERØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ekenesstokken 2, 3140 NØTTERØY:

  • Postnummer: 3140 NØTTERØY
  • Gards-/bruksnummer: 21 / 5 i 0729
  • Grunnkrins: 401 EKENES
  • Valkrins: 4 TEIE
  • Kyrkjesogn: 4010503 Teie
  • Tettstad:

Ekenesstokken

Ekenesstokken er ein veg i Færder kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ekenesstokken 1 3140 NØTTERØY 59.2279, 10.4397 21 / 15
Ekenesstokken 1A 3140 NØTTERØY 59.2274, 10.4394 21 / 5
Ekenesstokken 2 3140 NØTTERØY 59.2293, 10.4399 21 / 5
Ekenesstokken 3 3140 NØTTERØY 59.2282, 10.4396 21 / 42
Ekenesstokken 4 3140 NØTTERØY 59.2287, 10.4403 21 / 10
Ekenesstokken 6 3140 NØTTERØY 59.2283, 10.4405 21 / 14

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken