Espelundveien 12
3133 DUKEN

Espelundveien 12, 3133 DUKEN er ei adresse i Færder.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Espelundveien 12, 3133 DUKEN:

  • Postnummer: 3133 DUKEN
  • Gards-/bruksnummer: 29 / 161 i 0729 Færder
  • Grunnkrins: 502 NESBRYGGEN
  • Valkrins: 2 HÅRKOLLEN
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad: Tønsberg

Espelundveien

Espelundveien er ein veg i Færder kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Espelundveien 1 3133 DUKEN 59.2226, 10.4499 28 / 133
Espelundveien 1A 3133 DUKEN 59.2224, 10.4499 28 / 350
Espelundveien 2 3133 DUKEN 59.2224, 10.4492 29 / 120
Espelundveien 3A 3133 DUKEN 59.2228, 10.4505 28 / 110
Espelundveien 3B 3133 DUKEN 59.2227, 10.4508 28 / 474
Espelundveien 4 3133 DUKEN 59.2226, 10.4491 29 / 122
Espelundveien 5A 3133 DUKEN 59.2233, 10.4505 29 / 392
Espelundveien 5B 3133 DUKEN 59.2231, 10.4502 29 / 393
Espelundveien 5C 3133 DUKEN 59.2229, 10.4498 29 / 394
Espelundveien 6 3133 DUKEN 59.2230, 10.4490 29 / 137
Espelundveien 7 3133 DUKEN 59.2232, 10.4497 29 / 168
Espelundveien 8 3133 DUKEN 59.2232, 10.4486 29 / 214
Espelundveien 9 3133 DUKEN 59.2236, 10.4496 29 / 159
Espelundveien 10 3133 DUKEN 59.2234, 10.4489 29 / 163
Espelundveien 12 3133 DUKEN 59.2237, 10.4490 29 / 161
Espelundveien 18 3133 DUKEN 59.2240, 10.4490 29 / 405
Espelundveien 20 3133 DUKEN 59.2240, 10.4493 29 / 401

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken