Fagerbergveien 10
3143 KJØPMANNSKJÆR

Fagerbergveien 10, 3143 KJØPMANNSKJÆR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fagerbergveien 10, 3143 KJØPMANNSKJÆR:

  • Postnummer: 3143 KJØPMANNSKJÆR
  • Gards-/bruksnummer: 87 / 203 i 0729
  • Grunnkrins: 705 KJØPMANNSKJÆR
  • Valkrins: 3 HERSTAD
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad: Kjøpmannsskjær

Fagerbergveien

Fagerbergveien er ein veg i Færder kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fagerbergveien 1 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1710, 10.3824 87 / 159
Fagerbergveien 3 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1711, 10.3822 87 / 52
Fagerbergveien 5 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1715, 10.3824 87 / 144
Fagerbergveien 7 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1717, 10.3828 87 / 86
Fagerbergveien 8 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1720, 10.3822 87 / 56
Fagerbergveien 10 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1723, 10.3821 87 / 203
Fagerbergveien 11 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1724, 10.3826 87 / 66
Fagerbergveien 13 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1728, 10.3827 87 / 65
Fagerbergveien 14 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1729, 10.3815 87 / 178
Fagerbergveien 15 3143 KJØPMANNSKJÆR 59.1730, 10.3819 87 / 62

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken