Furumoveien 33C
3142 VESTSKOGEN

Furumoveien 33C, 3142 VESTSKOGEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Furumoveien 33C, 3142 VESTSKOGEN:

  • Postnummer: 3142 VESTSKOGEN
  • Gards-/bruksnummer: 128 / 219 i 0729
  • Grunnkrins: 303 LABAKKEN
  • Valkrins: 3 HERSTAD
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad: Tønsberg

Furumoveien

Furumoveien er ein veg i Færder kommune med 96 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Furumoveien 1 3142 VESTSKOGEN 59.2399, 10.3939 128 / 260
Furumoveien 2 3142 VESTSKOGEN 59.2399, 10.3947 128 / 254
Furumoveien 2A 3142 VESTSKOGEN 59.2385, 10.3947 128 / 249
Furumoveien 2B 3142 VESTSKOGEN 59.2385, 10.3947 128 / 249
Furumoveien 2C 3142 VESTSKOGEN 59.2385, 10.3947 128 / 249
Furumoveien 3 3142 VESTSKOGEN 59.2398, 10.3939 128 / 260
Furumoveien 4A 3142 VESTSKOGEN 59.2385, 10.3942 128 / 249
Furumoveien 4B 3142 VESTSKOGEN 59.2385, 10.3942 128 / 249
Furumoveien 4C 3142 VESTSKOGEN 59.2385, 10.3942 128 / 249
Furumoveien 4D 3142 VESTSKOGEN 59.2385, 10.3942 128 / 249
Furumoveien 5 3142 VESTSKOGEN 59.2396, 10.3939 128 / 260
Furumoveien 6A 3142 VESTSKOGEN 59.2381, 10.3945 128 / 249
Furumoveien 6B 3142 VESTSKOGEN 59.2381, 10.3945 128 / 249
Furumoveien 6C 3142 VESTSKOGEN 59.2381, 10.3945 128 / 249
Furumoveien 6D 3142 VESTSKOGEN 59.2381, 10.3945 128 / 249
Furumoveien 7 3142 VESTSKOGEN 59.2395, 10.3939 128 / 260
Furumoveien 8A 3142 VESTSKOGEN 59.2381, 10.3939 128 / 249
Furumoveien 8B 3142 VESTSKOGEN 59.2381, 10.3939 128 / 249
Furumoveien 8C 3142 VESTSKOGEN 59.2381, 10.3939 128 / 249
Furumoveien 8D 3142 VESTSKOGEN 59.2381, 10.3939 128 / 249
Furumoveien 9A 3142 VESTSKOGEN 59.2385, 10.3933 128 / 249
Furumoveien 9B 3142 VESTSKOGEN 59.2385, 10.3933 128 / 249
Furumoveien 9C 3142 VESTSKOGEN 59.2385, 10.3933 128 / 249
Furumoveien 9D 3142 VESTSKOGEN 59.2385, 10.3933 128 / 249
Furumoveien 10A 3142 VESTSKOGEN 59.2376, 10.3936 128 / 219
Furumoveien 10B 3142 VESTSKOGEN 59.2376, 10.3936 128 / 219
Furumoveien 10C 3142 VESTSKOGEN 59.2376, 10.3936 128 / 219
Furumoveien 10D 3142 VESTSKOGEN 59.2376, 10.3936 128 / 219
Furumoveien 10E 3142 VESTSKOGEN 59.2376, 10.3936 128 / 219
Furumoveien 10F 3142 VESTSKOGEN 59.2376, 10.3936 128 / 219
Furumoveien 11A 3142 VESTSKOGEN 59.2383, 10.3928 128 / 249
Furumoveien 11B 3142 VESTSKOGEN 59.2383, 10.3928 128 / 249
Furumoveien 11C 3142 VESTSKOGEN 59.2383, 10.3928 128 / 249
Furumoveien 11D 3142 VESTSKOGEN 59.2383, 10.3928 128 / 249
Furumoveien 12A 3142 VESTSKOGEN 59.2373, 10.3940 128 / 219
Furumoveien 12B 3142 VESTSKOGEN 59.2373, 10.3940 128 / 219
Furumoveien 12C 3142 VESTSKOGEN 59.2373, 10.3940 128 / 219
Furumoveien 12D 3142 VESTSKOGEN 59.2373, 10.3940 128 / 219
Furumoveien 12E 3142 VESTSKOGEN 59.2373, 10.3940 128 / 219
Furumoveien 12F 3142 VESTSKOGEN 59.2373, 10.3940 128 / 219
Furumoveien 13A 3142 VESTSKOGEN 59.2380, 10.3922 128 / 219
Furumoveien 13B 3142 VESTSKOGEN 59.2380, 10.3922 128 / 219
Furumoveien 13C 3142 VESTSKOGEN 59.2380, 10.3922 128 / 219
Furumoveien 13D 3142 VESTSKOGEN 59.2380, 10.3922 128 / 219
Furumoveien 13E 3142 VESTSKOGEN 59.2380, 10.3922 128 / 219
Furumoveien 13F 3142 VESTSKOGEN 59.2380, 10.3922 128 / 219
Furumoveien 14A 3142 VESTSKOGEN 59.2370, 10.3942 128 / 219
Furumoveien 14B 3142 VESTSKOGEN 59.2370, 10.3942 128 / 219
Furumoveien 14C 3142 VESTSKOGEN 59.2370, 10.3942 128 / 219
Furumoveien 14D 3142 VESTSKOGEN 59.2370, 10.3942 128 / 219
Furumoveien 14E 3142 VESTSKOGEN 59.2370, 10.3942 128 / 219
Furumoveien 14F 3142 VESTSKOGEN 59.2370, 10.3942 128 / 219
Furumoveien 15A 3142 VESTSKOGEN 59.2378, 10.3928 128 / 219
Furumoveien 15B 3142 VESTSKOGEN 59.2378, 10.3928 128 / 219
Furumoveien 15C 3142 VESTSKOGEN 59.2378, 10.3928 128 / 219
Furumoveien 15D 3142 VESTSKOGEN 59.2378, 10.3928 128 / 219
Furumoveien 15E 3142 VESTSKOGEN 59.2378, 10.3928 128 / 219
Furumoveien 15F 3142 VESTSKOGEN 59.2378, 10.3928 128 / 219
Furumoveien 16A 3142 VESTSKOGEN 59.2370, 10.3948 128 / 219
Furumoveien 16B 3142 VESTSKOGEN 59.2370, 10.3948 128 / 219
Furumoveien 16C 3142 VESTSKOGEN 59.2370, 10.3948 128 / 219
Furumoveien 16D 3142 VESTSKOGEN 59.2370, 10.3948 128 / 219
Furumoveien 16E 3142 VESTSKOGEN 59.2370, 10.3948 128 / 219
Furumoveien 16F 3142 VESTSKOGEN 59.2370, 10.3948 128 / 219
Furumoveien 17A 3142 VESTSKOGEN 59.2376, 10.3925 128 / 219
Furumoveien 17B 3142 VESTSKOGEN 59.2376, 10.3925 128 / 219
Furumoveien 19A 3142 VESTSKOGEN 59.2372, 10.3927 128 / 219
Furumoveien 19B 3142 VESTSKOGEN 59.2372, 10.3927 128 / 219
Furumoveien 19C 3142 VESTSKOGEN 59.2372, 10.3927 128 / 219
Furumoveien 19D 3142 VESTSKOGEN 59.2372, 10.3927 128 / 219
Furumoveien 21A 3142 VESTSKOGEN 59.2372, 10.3931 128 / 219
Furumoveien 21B 3142 VESTSKOGEN 59.2372, 10.3931 128 / 219
Furumoveien 21C 3142 VESTSKOGEN 59.2372, 10.3931 128 / 219
Furumoveien 23A 3142 VESTSKOGEN 59.2369, 10.3931 128 / 219
Furumoveien 23B 3142 VESTSKOGEN 59.2369, 10.3931 128 / 219
Furumoveien 23C 3142 VESTSKOGEN 59.2369, 10.3931 128 / 219
Furumoveien 25A 3142 VESTSKOGEN 59.2368, 10.3935 128 / 219
Furumoveien 25B 3142 VESTSKOGEN 59.2368, 10.3935 128 / 219
Furumoveien 25C 3142 VESTSKOGEN 59.2368, 10.3935 128 / 219
Furumoveien 25D 3142 VESTSKOGEN 59.2368, 10.3935 128 / 219
Furumoveien 27A 3142 VESTSKOGEN 59.2364, 10.3939 128 / 219
Furumoveien 27B 3142 VESTSKOGEN 59.2364, 10.3939 128 / 219
Furumoveien 27C 3142 VESTSKOGEN 59.2364, 10.3939 128 / 219
Furumoveien 27D 3142 VESTSKOGEN 59.2364, 10.3939 128 / 219
Furumoveien 29A 3142 VESTSKOGEN 59.2362, 10.3945 128 / 219
Furumoveien 29B 3142 VESTSKOGEN 59.2362, 10.3945 128 / 219
Furumoveien 29C 3142 VESTSKOGEN 59.2362, 10.3945 128 / 219
Furumoveien 29D 3142 VESTSKOGEN 59.2362, 10.3945 128 / 219
Furumoveien 31A 3142 VESTSKOGEN 59.2363, 10.3952 128 / 219
Furumoveien 31B 3142 VESTSKOGEN 59.2363, 10.3952 128 / 219
Furumoveien 31C 3142 VESTSKOGEN 59.2363, 10.3952 128 / 219
Furumoveien 31D 3142 VESTSKOGEN 59.2363, 10.3952 128 / 219
Furumoveien 33A 3142 VESTSKOGEN 59.2364, 10.3958 128 / 219
Furumoveien 33B 3142 VESTSKOGEN 59.2364, 10.3958 128 / 219
Furumoveien 33C 3142 VESTSKOGEN 59.2364, 10.3958 128 / 219
Furumoveien 33D 3142 VESTSKOGEN 59.2364, 10.3958 128 / 219

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken