Føykåsveien 6
3140 NØTTERØY

Føykåsveien 6, 3140 NØTTERØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Føykåsveien 6, 3140 NØTTERØY:

  • Postnummer: 3140 NØTTERØY
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 40 i 0729
  • Grunnkrins: 501 VOLLEN
  • Valkrins: 2 HÅRKOLLEN
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad:

Føykåsveien

Føykåsveien er ein veg i Færder kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 101.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Føykåsveien 2A 3140 NØTTERØY 59.2135, 10.4254 118 / 50
Føykåsveien 2B 3140 NØTTERØY 59.2135, 10.4259 118 / 51
Føykåsveien 2C 3140 NØTTERØY 59.2135, 10.4262 119 / 55
Føykåsveien 2D 3140 NØTTERØY 59.2135, 10.4262 119 / 55
Føykåsveien 2E 3140 NØTTERØY 59.2132, 10.4261 119 / 56
Føykåsveien 2F 3140 NØTTERØY 59.2132, 10.4261 119 / 56
Føykåsveien 2G 3140 NØTTERØY 59.2129, 10.4259 119 / 57
Føykåsveien 2K 3140 NØTTERØY 59.2127, 10.4259 119 / 22
Føykåsveien 2L 3140 NØTTERØY 59.2130, 10.4264 119 / 58
Føykåsveien 4 3140 NØTTERØY 59.2133, 10.4251 118 / 42
Føykåsveien 6 3140 NØTTERØY 59.2132, 10.4255 118 / 40
Føykåsveien 8 3140 NØTTERØY 59.2129, 10.4252 118 / 26
Føykåsveien 10 3140 NØTTERØY 59.2130, 10.4247 118 / 32
Føykåsveien 12 3140 NØTTERØY 59.2127, 10.4246 118 / 45
Føykåsveien 15 3140 NØTTERØY 59.2125, 10.4236 118 / 5
Føykåsveien 19 3140 NØTTERØY 59.2122, 10.4231 37 / 11
Føykåsveien 31 3140 NØTTERØY 59.2111, 10.4225 37 / 1
Føykåsveien 41 3140 NØTTERØY 59.2103, 10.4227 37 / 15
Føykåsveien 45 3140 NØTTERØY 59.2098, 10.4226 37 / 14
Føykåsveien 59 3140 NØTTERØY 59.2086, 10.4230 37 / 13
Føykåsveien 67 3140 NØTTERØY 59.2077, 10.4221 37 / 8
Føykåsveien 86 3140 NØTTERØY 59.2062, 10.4239 118 / 22
Føykåsveien 95 3140 NØTTERØY 59.2053, 10.4216 37 / 9
Føykåsveien 100 3140 NØTTERØY 59.2036, 10.4243 25 / 14
Føykåsveien 101 3140 NØTTERØY 59.2046, 10.4213 37 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken