Føynveien 18
3132 HUSØYSUND

Føynveien 18, 3132 HUSØYSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Føynveien 18, 3132 HUSØYSUND:

  • Postnummer: 3132 HUSØYSUND
  • Gards-/bruksnummer: 19 / 119 i 0729
  • Grunnkrins: 402 FØYNLAND
  • Valkrins: 4 TEIE
  • Kyrkjesogn: 4010503 Teie
  • Tettstad: Tønsberg

Føynveien

Føynveien er ein veg i Færder kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Føynveien 1 3132 HUSØYSUND 59.2357, 10.4443 18 / 11
Føynveien 2 3132 HUSØYSUND 59.2354, 10.4438 19 / 13
Føynveien 2A 3132 HUSØYSUND 59.2354, 10.4442 18 / 174
Føynveien 3 3132 HUSØYSUND 59.2361, 10.4435 18 / 1
Føynveien 4 3132 HUSØYSUND 59.2354, 10.4438 19 / 79
Føynveien 6A 3132 HUSØYSUND 59.2357, 10.4428 19 / 16
Føynveien 6B 3132 HUSØYSUND 59.2355, 10.4431 19 / 16
Føynveien 6C 3132 HUSØYSUND 59.2355, 10.4431 19 / 16
Føynveien 6D 3132 HUSØYSUND 59.2355, 10.4431 19 / 16
Føynveien 6E 3132 HUSØYSUND 59.2355, 10.4431 19 / 16
Føynveien 6F 3132 HUSØYSUND 59.2356, 10.4428 19 / 16
Føynveien 8 3132 HUSØYSUND 59.2352, 10.4433 19 / 2
Føynveien 12 3132 HUSØYSUND 59.2346, 10.4428 19 / 2
Føynveien 14A 3132 HUSØYSUND 59.2341, 10.4414 19 / 64
Føynveien 14B 3132 HUSØYSUND 59.2340, 10.4413 19 / 64
Føynveien 15 3132 HUSØYSUND 59.2361, 10.4422 18 / 204
Føynveien 16 3132 HUSØYSUND 59.2356, 10.4414 19 / 1
Føynveien 17 3132 HUSØYSUND 59.2364, 10.4414 19 / 173
Føynveien 18 3132 HUSØYSUND 59.2353, 10.4403 19 / 119
Føynveien 19 3132 HUSØYSUND 59.2363, 10.4409 19 / 58
Føynveien 21 3132 HUSØYSUND 59.2364, 10.4405 19 / 56
Føynveien 22 3132 HUSØYSUND 59.2360, 10.4399 18 / 30
Føynveien 23 3132 HUSØYSUND 59.2367, 10.4402 19 / 42
Føynveien 24 3132 HUSØYSUND 59.2363, 10.4392 18 / 31
Føynveien 25 3132 HUSØYSUND 59.2365, 10.4397 18 / 48

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken