Galeasveien 18
3138 SKALLESTAD

Galeasveien 18, 3138 SKALLESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Galeasveien 18, 3138 SKALLESTAD:

  • Postnummer: 3138 SKALLESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 46 / 250 i 0729
  • Grunnkrins: 505 HÅRKOLLEN
  • Valkrins: 2 HÅRKOLLEN
  • Kyrkjesogn: 4010502 Torød
  • Tettstad: Tønsberg

Galeasveien

Galeasveien er ein veg i Færder kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Galeasveien 1 3138 SKALLESTAD 59.1996, 10.4463 46 / 215
Galeasveien 2 3138 SKALLESTAD 59.1994, 10.4475 46 / 234
Galeasveien 3 3138 SKALLESTAD 59.1990, 10.4472 46 / 235
Galeasveien 4 3138 SKALLESTAD 59.1992, 10.4477 46 / 236
Galeasveien 5 3138 SKALLESTAD 59.1988, 10.4474 46 / 239
Galeasveien 6 3138 SKALLESTAD 59.1990, 10.4479 46 / 237
Galeasveien 7 3138 SKALLESTAD 59.1986, 10.4477 46 / 238
Galeasveien 8 3138 SKALLESTAD 59.1988, 10.4482 46 / 240
Galeasveien 9 3138 SKALLESTAD 59.1984, 10.4480 46 / 241
Galeasveien 10 3138 SKALLESTAD 59.1986, 10.4484 46 / 242
Galeasveien 11 3138 SKALLESTAD 59.1983, 10.4483 46 / 243
Galeasveien 12 3138 SKALLESTAD 59.1987, 10.4488 46 / 244
Galeasveien 13 3138 SKALLESTAD 59.1980, 10.4485 46 / 245
Galeasveien 14 3138 SKALLESTAD 59.1989, 10.4487 46 / 246
Galeasveien 15 3138 SKALLESTAD 59.1981, 10.4489 46 / 247
Galeasveien 16 3138 SKALLESTAD 59.1992, 10.4484 46 / 248
Galeasveien 17 3138 SKALLESTAD 59.1983, 10.4493 46 / 249
Galeasveien 18 3138 SKALLESTAD 59.1994, 10.4483 46 / 250
Galeasveien 19 3138 SKALLESTAD 59.1985, 10.4497 46 / 251
Galeasveien 20 3138 SKALLESTAD 59.1996, 10.4482 46 / 252
Galeasveien 21 3138 SKALLESTAD 59.1987, 10.4496 46 / 253
Galeasveien 22 3138 SKALLESTAD 59.1998, 10.4481 46 / 216
Galeasveien 23 3138 SKALLESTAD 59.1989, 10.4493 46 / 254
Galeasveien 24 3138 SKALLESTAD 59.1998, 10.4477 46 / 217
Galeasveien 25 3138 SKALLESTAD 59.1999, 10.4468 46 / 255
Galeasveien 26 3138 SKALLESTAD 59.1996, 10.4474 46 / 218
Galeasveien 27 3138 SKALLESTAD 59.1998, 10.4491 46 / 256
Galeasveien 29 3138 SKALLESTAD 59.2000, 10.4487 46 / 257
Galeasveien 31 3138 SKALLESTAD 59.2001, 10.4478 46 / 219
Galeasveien 33 3138 SKALLESTAD 59.1999, 10.4468 46 / 220

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken