Gamleveien 4A
3121 NØTTERØY

Gamleveien 4A, 3121 NØTTERØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamleveien 4A, 3121 NØTTERØY:

  • Postnummer: 3121 NØTTERØY
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 6 i 0729
  • Grunnkrins: 102 TEIE
  • Valkrins: 4 TEIE
  • Kyrkjesogn: 4010503 Teie
  • Tettstad: Tønsberg

Gamleveien

Gamleveien er ein veg i Færder kommune med 60 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 50.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamleveien 1A 3121 NØTTERØY 59.2490, 10.4129 3 / 204
Gamleveien 1B 3121 NØTTERØY 59.2491, 10.4134 1 / 12
Gamleveien 1C 3121 NØTTERØY 59.2491, 10.4132 1 / 12
Gamleveien 2 3121 NØTTERØY 59.2485, 10.4128 3 / 12
Gamleveien 2A 3121 NØTTERØY 59.2483, 10.4127 3 / 172
Gamleveien 3A 3121 NØTTERØY 59.2494, 10.4129 1 / 13
Gamleveien 3B 3121 NØTTERØY 59.2494, 10.4129 1 / 13
Gamleveien 4A 3121 NØTTERØY 59.2486, 10.4125 3 / 6
Gamleveien 4B 3121 NØTTERØY 59.2486, 10.4120 3 / 13
Gamleveien 5 3121 NØTTERØY 59.2497, 10.4128 1 / 14
Gamleveien 6 3121 NØTTERØY 59.2490, 10.4124 3 / 51
Gamleveien 7 3121 NØTTERØY 59.2499, 10.4127 1 / 19
Gamleveien 8 3121 NØTTERØY 59.2493, 10.4124 7 / 10
Gamleveien 9 3121 NØTTERØY 59.2501, 10.4126 1 / 21
Gamleveien 9C 3121 NØTTERØY 59.2502, 10.4131 1 / 618
Gamleveien 9D 3121 NØTTERØY 59.2502, 10.4131 1 / 618
Gamleveien 10 3121 NØTTERØY 59.2497, 10.4123 7 / 13
Gamleveien 11 3121 NØTTERØY 59.2506, 10.4121 1 / 127
Gamleveien 11A 3121 NØTTERØY 59.2506, 10.4126 1 / 78
Gamleveien 11B 3121 NØTTERØY 59.2505, 10.4132 1 / 290
Gamleveien 12 3121 NØTTERØY 59.2499, 10.4119 7 / 11
Gamleveien 13 3121 NØTTERØY 59.2510, 10.4118 1 / 295
Gamleveien 14A 3121 NØTTERØY 59.2502, 10.4118 7 / 7
Gamleveien 14B 3121 NØTTERØY 59.2505, 10.4117 7 / 17
Gamleveien 14C 3121 NØTTERØY 59.2503, 10.4112 7 / 31
Gamleveien 15 3121 NØTTERØY 59.2512, 10.4115 1 / 77
Gamleveien 16 3121 NØTTERØY 59.2507, 10.4113 7 / 33
Gamleveien 17 3121 NØTTERØY 59.2514, 10.4111 1 / 50
Gamleveien 18 3121 NØTTERØY 59.2510, 10.4110 7 / 14
Gamleveien 21 3121 NØTTERØY 59.2524, 10.4103 1 / 510
Gamleveien 22 3121 NØTTERØY 59.2514, 10.4105 1 / 173
Gamleveien 23 3121 NØTTERØY 59.2527, 10.4101 1 / 498
Gamleveien 24 3121 NØTTERØY 59.2516, 10.4103 1 / 197
Gamleveien 25 3121 NØTTERØY 59.2529, 10.4099 1 / 497
Gamleveien 26 3121 NØTTERØY 59.2518, 10.4098 1 / 92
Gamleveien 27 3121 NØTTERØY 59.2531, 10.4097 1 / 506
Gamleveien 28 3121 NØTTERØY 59.2520, 10.4098 1 / 56
Gamleveien 28B 3121 NØTTERØY 59.2522, 10.4097 1 / 661
Gamleveien 29 3121 NØTTERØY 59.2533, 10.4096 1 / 72
Gamleveien 30 3121 NØTTERØY 59.2523, 10.4094 1 / 55
Gamleveien 31 3121 NØTTERØY 59.2536, 10.4093 1 / 312
Gamleveien 32A 3121 NØTTERØY 59.2526, 10.4092 1 / 75
Gamleveien 32B 3121 NØTTERØY 59.2528, 10.4090 1 / 82
Gamleveien 33A 3121 NØTTERØY 59.2538, 10.4090 1 / 313
Gamleveien 33B 3121 NØTTERØY 59.2538, 10.4090 1 / 313
Gamleveien 34 3121 NØTTERØY 59.2530, 10.4091 1 / 149
Gamleveien 35 3121 NØTTERØY 59.2540, 10.4088 1 / 314
Gamleveien 36 3121 NØTTERØY 59.2532, 10.4089 1 / 190
Gamleveien 37 3121 NØTTERØY 59.2542, 10.4085 1 / 315
Gamleveien 38 3121 NØTTERØY 59.2534, 10.4086 1 / 172
Gamleveien 39 3121 NØTTERØY 59.2546, 10.4082 1 / 304
Gamleveien 40 3121 NØTTERØY 59.2536, 10.4083 1 / 155
Gamleveien 41 3121 NØTTERØY 59.2548, 10.4080 1 / 303
Gamleveien 42 3121 NØTTERØY 59.2539, 10.4081 1 / 143
Gamleveien 44 3121 NØTTERØY 59.2541, 10.4079 1 / 133
Gamleveien 46 3121 NØTTERØY 59.2544, 10.4076 1 / 136
Gamleveien 48 3121 NØTTERØY 59.2547, 10.4073 1 / 132
Gamleveien 50 3121 NØTTERØY 59.2549, 10.4070 1 / 142
Gamleveien 50A 3121 NØTTERØY 59.2549, 10.4071 1 / 142
Gamleveien 50B 3121 NØTTERØY 59.2549, 10.4071 1 / 142

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken