Glomsteinveien 63
3140 NØTTERØY

Glomsteinveien 63, 3140 NØTTERØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Glomsteinveien 63, 3140 NØTTERØY:

  • Postnummer: 3140 NØTTERØY
  • Gards-/bruksnummer: 100 / 20 i 0729
  • Grunnkrins: 707 BRATTÅS
  • Valkrins: 3 HERSTAD
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad:

Glomsteinveien

Glomsteinveien er ein veg i Færder kommune med 42 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 81.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Glomsteinveien 1 3140 NØTTERØY 59.1950, 10.3724 93 / 3
Glomsteinveien 2 3140 NØTTERØY 59.1944, 10.3726 93 / 14
Glomsteinveien 3 3140 NØTTERØY 59.1949, 10.3715 93 / 26
Glomsteinveien 4A 3140 NØTTERØY 59.1944, 10.3720 93 / 23
Glomsteinveien 4B 3140 NØTTERØY 59.1941, 10.3720 93 / 5
Glomsteinveien 5 3140 NØTTERØY 59.1951, 10.3715 93 / 25
Glomsteinveien 6 3140 NØTTERØY 59.1939, 10.3710 93 / 34
Glomsteinveien 7 3140 NØTTERØY 59.1950, 10.3711 93 / 19
Glomsteinveien 8 3140 NØTTERØY 59.1943, 10.3710 93 / 8
Glomsteinveien 9 3140 NØTTERØY 59.1950, 10.3706 93 / 11
Glomsteinveien 11 3140 NØTTERØY 59.1951, 10.3702 93 / 10
Glomsteinveien 12 3140 NØTTERØY 59.1950, 10.3693 93 / 17
Glomsteinveien 23 3140 NØTTERØY 59.1961, 10.3710 100 / 22
Glomsteinveien 25 3140 NØTTERØY 59.1964, 10.3709 100 / 30
Glomsteinveien 27 3140 NØTTERØY 59.1955, 10.3701 100 / 8
Glomsteinveien 27B 3140 NØTTERØY 59.1961, 10.3699 100 / 52
Glomsteinveien 29 3140 NØTTERØY 59.1961, 10.3706 100 / 49
Glomsteinveien 31 3140 NØTTERØY 59.1966, 10.3704 100 / 19
Glomsteinveien 32 3140 NØTTERØY 59.1971, 10.3667 100 / 1
Glomsteinveien 33 3140 NØTTERØY 59.1969, 10.3708 100 / 31
Glomsteinveien 34 3140 NØTTERØY 59.1973, 10.3665 100 / 1
Glomsteinveien 36 3140 NØTTERØY 59.1975, 10.3671 100 / 2
Glomsteinveien 42 3140 NØTTERØY 59.1977, 10.3660 100 / 9
Glomsteinveien 44 3140 NØTTERØY 59.1978, 10.3651 100 / 16
Glomsteinveien 46 3140 NØTTERØY 59.1970, 10.3640 100 / 42
Glomsteinveien 50 3140 NØTTERØY 59.1964, 10.3631 100 / 41
Glomsteinveien 52 3140 NØTTERØY 59.1978, 10.3666 100 / 14
Glomsteinveien 54 3140 NØTTERØY 59.1982, 10.3672 100 / 3
Glomsteinveien 60 3140 NØTTERØY 59.1987, 10.3691 100 / 7
Glomsteinveien 61 3140 NØTTERØY 59.1993, 10.3690 100 / 33
Glomsteinveien 63 3140 NØTTERØY 59.1997, 10.3689 100 / 20
Glomsteinveien 65 3140 NØTTERØY 59.2000, 10.3686 100 / 47
Glomsteinveien 69 3140 NØTTERØY 59.2007, 10.3680 100 / 24
Glomsteinveien 71 3140 NØTTERØY 59.2011, 10.3680 100 / 18
Glomsteinveien 72 3140 NØTTERØY 59.2013, 10.3673 100 / 10
Glomsteinveien 73 3140 NØTTERØY 59.2013, 10.3682 100 / 23
Glomsteinveien 75A 3140 NØTTERØY 59.2016, 10.3684 100 / 50
Glomsteinveien 75B 3140 NØTTERØY 59.2019, 10.3685 100 / 37
Glomsteinveien 77 3140 NØTTERØY 59.2024, 10.3686 100 / 29
Glomsteinveien 79 3140 NØTTERØY 59.2028, 10.3688 100 / 26
Glomsteinveien 80 3140 NØTTERØY 59.2030, 10.3670 100 / 13
Glomsteinveien 81 3140 NØTTERØY 59.2030, 10.3689 100 / 32

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken