Granittveien 11
3140 NØTTERØY

Granittveien 11, 3140 NØTTERØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Granittveien 11, 3140 NØTTERØY:

  • Postnummer: 3140 NØTTERØY
  • Gards-/bruksnummer: 22 / 85 i 0729
  • Grunnkrins: 401 EKENES
  • Valkrins: 4 TEIE
  • Kyrkjesogn: 4010503 Teie
  • Tettstad: Tønsberg

Granittveien

Granittveien er ein veg i Færder kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Granittveien 1 3140 NØTTERØY 59.2267, 10.4370 22 / 74
Granittveien 2 3140 NØTTERØY 59.2262, 10.4374 22 / 35
Granittveien 3 3140 NØTTERØY 59.2265, 10.4368 22 / 70
Granittveien 4 3140 NØTTERØY 59.2261, 10.4370 22 / 40
Granittveien 5 3140 NØTTERØY 59.2266, 10.4364 22 / 73
Granittveien 6 3140 NØTTERØY 59.2259, 10.4376 22 / 33
Granittveien 7 3140 NØTTERØY 59.2262, 10.4350 22 / 87
Granittveien 8 3140 NØTTERØY 59.2256, 10.4379 22 / 29
Granittveien 9 3140 NØTTERØY 59.2259, 10.4352 22 / 86
Granittveien 10 3140 NØTTERØY 59.2255, 10.4374 22 / 68
Granittveien 11 3140 NØTTERØY 59.2257, 10.4350 22 / 85
Granittveien 12 3140 NØTTERØY 59.2252, 10.4376 22 / 42
Granittveien 13 3140 NØTTERØY 59.2255, 10.4351 22 / 84
Granittveien 14 3140 NØTTERØY 59.2252, 10.4381 22 / 64
Granittveien 15 3140 NØTTERØY 59.2252, 10.4350 22 / 83
Granittveien 16 3140 NØTTERØY 59.2260, 10.4365 22 / 79

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken