Hagaveien 9B
3140 NØTTERØY

Hagaveien 9B, 3140 NØTTERØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hagaveien 9B, 3140 NØTTERØY:

  • Postnummer: 3140 NØTTERØY
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 391 i 0729
  • Grunnkrins: 304 HERSTAD
  • Valkrins: 3 HERSTAD
  • Kyrkjesogn: 4010501 Nøtterøy
  • Tettstad: Tønsberg

Hagaveien

Hagaveien er ein veg i Færder kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Adressene i Hagaveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hagaveien 1 3140 NØTTERØY 59.2323, 10.4178 13 / 60
Hagaveien 2 3140 NØTTERØY 59.2323, 10.4170 13 / 6
Hagaveien 2B 3140 NØTTERØY 59.2325, 10.4169 13 / 379
Hagaveien 3 3140 NØTTERØY 59.2325, 10.4177 13 / 250
Hagaveien 4 3140 NØTTERØY 59.2327, 10.4168 13 / 49
Hagaveien 5A 3140 NØTTERØY 59.2328, 10.4174 13 / 391
Hagaveien 5B 3140 NØTTERØY 59.2327, 10.4176 13 / 391
Hagaveien 6 3140 NØTTERØY 59.2333, 10.4167 13 / 22
Hagaveien 7A 3140 NØTTERØY 59.2328, 10.4181 13 / 391
Hagaveien 7B 3140 NØTTERØY 59.2329, 10.4182 13 / 391
Hagaveien 7C 3140 NØTTERØY 59.2331, 10.4183 13 / 391
Hagaveien 8 3140 NØTTERØY 59.2335, 10.4165 13 / 249
Hagaveien 9A 3140 NØTTERØY 59.2331, 10.4176 13 / 391
Hagaveien 9B 3140 NØTTERØY 59.2330, 10.4178 13 / 391
Hagaveien 10 3140 NØTTERØY 59.2340, 10.4160 13 / 1
Hagaveien 10B 3140 NØTTERØY 59.2344, 10.4159 13 / 413
Hagaveien 11A 3140 NØTTERØY 59.2339, 10.4166 13 / 410
Hagaveien 11B 3140 NØTTERØY 59.2343, 10.4164 13 / 70
Hagaveien 12 3140 NØTTERØY 59.2348, 10.4161 13 / 111
Hagaveien 13 3120 NØTTERØY 59.2349, 10.4169 13 / 351
Hagaveien 15 3120 NØTTERØY 59.2353, 10.4171 13 / 412
Hagaveien 17 3120 NØTTERØY 59.2352, 10.4176 13 / 392
Hagaveien 19 3120 NØTTERØY 59.2349, 10.4176 13 / 399

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken