Hageliveien 2
3140 NØTTERØY

Hageliveien 2, 3140 NØTTERØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hageliveien 2, 3140 NØTTERØY:

  • Postnummer: 3140 NØTTERØY
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 60 i 0729
  • Grunnkrins: 202 SMIDSRØD
  • Valkrins: 3 HERSTAD
  • Kyrkjesogn: 4010503 Teie
  • Tettstad: Tønsberg

Hageliveien

Hageliveien er ein veg i Færder kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hageliveien 1 3140 NØTTERØY 59.2427, 10.4089 5 / 101
Hageliveien 2 3140 NØTTERØY 59.2429, 10.4096 5 / 60
Hageliveien 3 3140 NØTTERØY 59.2424, 10.4095 5 / 75
Hageliveien 4 3140 NØTTERØY 59.2427, 10.4100 5 / 6
Hageliveien 5 3140 NØTTERØY 59.2422, 10.4097 5 / 88
Hageliveien 6 3140 NØTTERØY 59.2425, 10.4103 5 / 139
Hageliveien 7 3140 NØTTERØY 59.2423, 10.4101 5 / 5
Hageliveien 8 3140 NØTTERØY 59.2424, 10.4108 5 / 80
Hageliveien 9A 3140 NØTTERØY 59.2421, 10.4105 5 / 98
Hageliveien 9B 3140 NØTTERØY 59.2421, 10.4105 5 / 98
Hageliveien 10 3140 NØTTERØY 59.2422, 10.4110 5 / 74
Hageliveien 11 3140 NØTTERØY 59.2412, 10.4108 8 / 17
Hageliveien 11A 3140 NØTTERØY 59.2415, 10.4106 5 / 78
Hageliveien 12 3140 NØTTERØY 59.2424, 10.4113 5 / 61
Hageliveien 13 3140 NØTTERØY 59.2420, 10.4109 5 / 117
Hageliveien 15 3140 NØTTERØY 59.2417, 10.4114 5 / 51
Hageliveien 15B 3140 NØTTERØY 59.2416, 10.4110 5 / 244

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken