Sandsveien 14
3148 HVASSER

Sandsveien 14, 3148 HVASSER er ei adresse i Færder.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandsveien 14, 3148 HVASSER:

  • Postnummer: 3148 HVASSER
  • Gards-/bruksnummer: 228 / 35 i 0729 Færder
  • Grunnkrins: 812 HVASSER VEST
  • Valkrins: 1 TJØME
  • Kyrkjesogn: 4010402 Hvasser
  • Tettstad:

Sandsveien

Sandsveien er ein veg i Færder kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 55.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandsveien 2 3148 HVASSER 59.0897, 10.4283 228 / 92
Sandsveien 4 3148 HVASSER 59.0892, 10.4281 228 / 70
Sandsveien 5 3148 HVASSER 59.0935, 10.4291 228 / 5
Sandsveien 6 3148 HVASSER 59.0887, 10.4283 228 / 66
Sandsveien 7 3148 HVASSER 59.0942, 10.4295 228 / 24
Sandsveien 8 3148 HVASSER 59.0884, 10.4291 228 / 107
Sandsveien 9 3148 HVASSER 59.0940, 10.4301 228 / 32
Sandsveien 10 3148 HVASSER 59.0887, 10.4290 228 / 91
Sandsveien 11 3148 HVASSER 59.0934, 10.4304 228 / 6
Sandsveien 12 3148 HVASSER 59.0893, 10.4288 228 / 54
Sandsveien 13 3148 HVASSER 59.0926, 10.4304 228 / 7
Sandsveien 14 3148 HVASSER 59.0894, 10.4297 228 / 35
Sandsveien 17 3148 HVASSER 59.0912, 10.4297 228 / 74
Sandsveien 19 3148 HVASSER 59.0904, 10.4296 228 / 73
Sandsveien 20 3148 HVASSER 59.0883, 10.4307 228 / 98
Sandsveien 24 3148 HVASSER 59.0875, 10.4296 228 / 108
Sandsveien 25 3148 HVASSER 59.0913, 10.4311 228 / 52
Sandsveien 27 3148 HVASSER 59.0916, 10.4313 228 / 89
Sandsveien 29 3148 HVASSER 59.0912, 10.4322 228 / 10
Sandsveien 31 3148 HVASSER 59.0915, 10.4336 228 / 28
Sandsveien 33 3148 HVASSER 59.0911, 10.4334 228 / 62
Sandsveien 35 3148 HVASSER 59.0910, 10.4340 228 / 45
Sandsveien 37 3148 HVASSER 59.0907, 10.4340 228 / 25
Sandsveien 38 3148 HVASSER 59.0891, 10.4318 228 / 105
Sandsveien 39 3148 HVASSER 59.0906, 10.4335 228 / 53
Sandsveien 40 3148 HVASSER 59.0889, 10.4320 228 / 18
Sandsveien 41 3148 HVASSER 59.0906, 10.4330 228 / 38
Sandsveien 42 3148 HVASSER 59.0886, 10.4318 228 / 8
Sandsveien 43 3148 HVASSER 59.0904, 10.4324 228 / 46
Sandsveien 44 3148 HVASSER 59.0877, 10.4314 228 / 30
Sandsveien 45 3148 HVASSER 59.0903, 10.4331 228 / 68
Sandsveien 46 3148 HVASSER 59.0875, 10.4316 228 / 79
Sandsveien 47 3148 HVASSER 59.0900, 10.4321 228 / 82
Sandsveien 47B 3148 HVASSER 59.0898, 10.4317 228 / 11
Sandsveien 48 3148 HVASSER 59.0877, 10.4323 228 / 47
Sandsveien 49 3148 HVASSER 59.0893, 10.4319 228 / 106
Sandsveien 51 3148 HVASSER 59.0884, 10.4332 228 / 31
Sandsveien 52 3148 HVASSER 59.0880, 10.4326 228 / 19
Sandsveien 53 3148 HVASSER 59.0892, 10.4329 228 / 97
Sandsveien 54 3148 HVASSER 59.0883, 10.4330 228 / 48
Sandsveien 55 3148 HVASSER 59.0896, 10.4332 228 / 104

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken