Kolstadveien 8
3350 PRESTFOSS

Kolstadveien 8, 3350 PRESTFOSS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kolstadveien 8, 3350 PRESTFOSS:

  • Postnummer: 3350 PRESTFOSS
  • Gards-/bruksnummer: 32 / 32 i 0621
  • Grunnkrins: 107 VAD
  • Valkrins: 1 NERSTAD
  • Kyrkjesogn: 4050401 Sigdal
  • Tettstad:

Kolstadveien

Kolstadveien er ein veg i Sigdal kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kolstadveien 1 3350 PRESTFOSS 60.0521, 9.6789 32 / 15
Kolstadveien 6 3350 PRESTFOSS 60.0521, 9.6777 32 / 32
Kolstadveien 8 3350 PRESTFOSS 60.0520, 9.6778 32 / 32
Kolstadveien 10 3350 PRESTFOSS 60.0516, 9.6771 32 / 8
Kolstadveien 14 3350 PRESTFOSS 60.0522, 9.6769 32 / 21
Kolstadveien 15 3350 PRESTFOSS 60.0525, 9.6772 32 / 22
Kolstadveien 16 3350 PRESTFOSS 60.0521, 9.6763 32 / 20
Kolstadveien 21 3350 PRESTFOSS 60.0526, 9.6757 32 / 23
Kolstadveien 34 3350 PRESTFOSS 60.0521, 9.6736 34 / 22
Kolstadveien 36 3350 PRESTFOSS 60.0518, 9.6739 34 / 22

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken