0
3350 PRESTFOSS

0, 3350 PRESTFOSS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 3350 PRESTFOSS:

  • Postnummer: 3350 PRESTFOSS
  • Gards-/bruksnummer: 33 / 1 i 0621
  • Grunnkrins: 102 GLESNE
  • Valkrins: 1 KRØDEREN
  • Kyrkjesogn: 4050501 Krødsherad
  • Tettstad:

er i Sigdal kommune med 3269 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 3330 SKOTSELV 59.9225, 9.6931 63 / 1
0 3330 SKOTSELV 59.9013, 9.7221 65 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0698, 9.5143 88 / 13
0 3350 PRESTFOSS 59.9818, 9.6757 7 / 12
0 3350 PRESTFOSS 60.0406, 9.6138 70 / 1
0 3350 PRESTFOSS 59.9875, 9.7379 8 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0408, 9.6148 70 / 3
0 3350 PRESTFOSS 60.0604, 9.5115 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 59.9931, 9.7445 8 / 10
0 3350 PRESTFOSS 60.0540, 9.6368 36 / 14
0 3350 PRESTFOSS 59.9931, 9.7445 8 / 21
0 3350 PRESTFOSS 59.9968, 9.7464 8 / 44
0 3350 PRESTFOSS 60.0854, 9.4476 109 / 2
0 3350 PRESTFOSS 59.9874, 9.6145 53 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0601, 9.3751 109 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0583, 9.3777 109 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0609, 9.3759 109 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0581, 9.3749 109 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0791, 9.7517 33 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0598, 9.3763 109 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0578, 9.3754 109 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0594, 9.3751 109 / 18
0 3350 PRESTFOSS 60.0269, 9.7820 23 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0613, 9.3739 109 / 19
0 3350 PRESTFOSS 60.0591, 9.3765 109 / 21
0 3350 PRESTFOSS 60.0594, 9.5147 103 / 63
0 3350 PRESTFOSS 60.0868, 9.4549 110 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0868, 9.4538 110 / 7
0 3350 PRESTFOSS 60.0616, 9.3753 109 / 20
0 3350 PRESTFOSS 60.0899, 9.4645 110 / 8
0 3350 PRESTFOSS 59.9966, 9.4737 77 / 7
0 3350 PRESTFOSS 60.0380, 9.5907 72 / 1
0 3350 PRESTFOSS 59.9959, 9.4744 77 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0868, 9.4549 110 / 13
0 3350 PRESTFOSS 59.9823, 9.7373 7 / 1
0 3350 PRESTFOSS 59.9949, 9.4752 77 / 8
0 3350 PRESTFOSS 59.9836, 9.7338 7 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0409, 9.5898 72 / 2
0 3350 PRESTFOSS 59.9971, 9.4755 77 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0034, 9.4446 80 / 26
0 3350 PRESTFOSS 59.9876, 9.7395 8 / 3
0 3350 PRESTFOSS 59.9945, 9.4738 77 / 9
0 3350 PRESTFOSS 59.9947, 9.4764 77 / 2
0 3350 PRESTFOSS 59.9906, 9.7437 8 / 7
0 3350 PRESTFOSS 59.9953, 9.4768 77 / 10
0 3350 PRESTFOSS 60.0336, 9.5830 71 / 110
0 3350 PRESTFOSS 59.9966, 9.4749 77 / 2
0 3350 PRESTFOSS 59.9951, 9.7365 8 / 23
0 3350 PRESTFOSS 60.0142, 9.5571 71 / 13
0 3350 PRESTFOSS 60.0066, 9.4847 77 / 3
0 3350 PRESTFOSS 59.9995, 9.7372 23 / 99
0 3350 PRESTFOSS 59.9946, 9.4721 77 / 5
0 3350 PRESTFOSS 60.0576, 9.3827 109 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0385, 9.5678 78 / 3
0 3350 PRESTFOSS 59.9991, 9.5386 74 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0165, 9.7129 37 / 1
0 3350 PRESTFOSS 59.9871, 9.7610 17 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0454, 9.6423 35 / 9
0 3350 PRESTFOSS 59.9993, 9.7551 18 / 3
0 3350 PRESTFOSS 60.0452, 9.6421 35 / 9
0 3350 PRESTFOSS 60.0452, 9.6422 35 / 9
0 3350 PRESTFOSS 59.9892, 9.7515 18 / 21
0 3350 PRESTFOSS 60.0400, 9.5542 80 / 7
0 3350 PRESTFOSS 59.9975, 9.7696 21 / 1
0 3350 PRESTFOSS 59.9883, 9.7509 17 / 8
0 3350 PRESTFOSS 60.0210, 9.6995 38 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0400, 9.5542 80 / 9
0 3350 PRESTFOSS 60.0468, 9.5552 80 / 14
0 3350 PRESTFOSS 59.9989, 9.7558 18 / 2
0 3350 PRESTFOSS 59.9892, 9.7515 18 / 21
0 3350 PRESTFOSS 60.0585, 9.5352 80 / 15
0 3350 PRESTFOSS 60.0135, 9.7387 26 / 3
0 3350 PRESTFOSS 60.0039, 9.4458 80 / 18
0 3350 PRESTFOSS 60.0135, 9.7072 38 / 12
0 3350 PRESTFOSS 60.0012, 9.7547 19 / 7
0 3350 PRESTFOSS 59.9898, 9.7504 18 / 8
0 3350 PRESTFOSS 60.0034, 9.4437 80 / 21
0 3350 PRESTFOSS 60.0159, 9.6914 39 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0385, 9.7759 24 / 28
0 3350 PRESTFOSS 60.0055, 9.7260 24 / 32
0 3350 PRESTFOSS 60.0576, 9.6247 81 / 10
0 3350 PRESTFOSS 60.0357, 9.7045 30 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0159, 9.6914 39 / 6
0 3350 PRESTFOSS 60.0457, 9.6275 81 / 14
0 3350 PRESTFOSS 60.0357, 9.7038 30 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0171, 9.6972 39 / 9
0 3350 PRESTFOSS 60.1056, 9.6304 81 / 16
0 3350 PRESTFOSS 60.0401, 9.6945 31 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0396, 9.6965 31 / 3
0 3350 PRESTFOSS 60.0511, 9.6105 82 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0396, 9.6970 31 / 3
0 3350 PRESTFOSS 60.0816, 9.5004 92 / 1
0 3350 PRESTFOSS 59.9954, 9.7583 18 / 29
0 3350 PRESTFOSS 60.0115, 9.7367 26 / 13
0 3350 PRESTFOSS 60.0117, 9.7441 24 / 3
0 3350 PRESTFOSS 60.0468, 9.5552 80 / 12
0 3350 PRESTFOSS 60.0377, 9.7576 27 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0072, 9.7401 24 / 13
0 3350 PRESTFOSS 60.0182, 9.7406 27 / 6
0 3350 PRESTFOSS 60.0012, 9.7547 19 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0470, 9.5825 84 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0255, 9.7069 28 / 7
0 3350 PRESTFOSS 60.0604, 9.3761 109 / 24
0 3350 PRESTFOSS 60.0762, 9.7489 28 / 20
0 3350 PRESTFOSS 60.0735, 9.7478 28 / 21
0 3350 PRESTFOSS 60.0518, 9.6739 34 / 22
0 3350 PRESTFOSS 60.0762, 9.7489 28 / 22
0 3350 PRESTFOSS 60.0464, 9.6272 81 / 14
0 3350 PRESTFOSS 60.0525, 9.6762 32 / 42
0 3350 PRESTFOSS 59.9897, 9.7620 20 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0315, 9.6848 29 / 21
0 3350 PRESTFOSS 60.0436, 9.5967 84 / 16
0 3350 PRESTFOSS 60.0390, 9.6994 31 / 3
0 3350 PRESTFOSS 60.0307, 9.6648 42 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0460, 9.5974 84 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0421, 9.7647 26 / 25
0 3350 PRESTFOSS 60.0290, 9.5832 71 / 109
0 3350 PRESTFOSS 60.0799, 9.7532 33 / 20
0 3350 PRESTFOSS 60.0400, 9.7668 26 / 26
0 3350 PRESTFOSS 60.0348, 9.6023 71 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0578, 9.3813 109 / 31
0 3350 PRESTFOSS 60.0162, 9.5613 71 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0793, 9.7520 33 / 18
0 3350 PRESTFOSS 60.0574, 9.3817 109 / 32
0 3350 PRESTFOSS 60.0796, 9.7522 33 / 19
0 3350 PRESTFOSS 60.0764, 9.7448 33 / 7
0 3350 PRESTFOSS 60.0803, 9.7522 33 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0812, 9.7505 33 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0143, 9.5442 75 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0595, 9.5052 103 / 56
0 3350 PRESTFOSS 60.0590, 9.5051 103 / 55
0 3350 PRESTFOSS 60.0809, 9.7510 33 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0764, 9.7548 33 / 10
0 3350 PRESTFOSS 60.0764, 9.7573 33 / 12
0 3350 PRESTFOSS 60.0099, 9.4989 77 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0765, 9.7562 33 / 13
0 3350 PRESTFOSS 60.0415, 9.5656 79 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0479, 9.5500 80 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0242, 9.7822 23 / 112
0 3350 PRESTFOSS 60.0217, 9.7299 28 / 10
0 3350 PRESTFOSS 60.0508, 9.6257 81 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0529, 9.6282 81 / 3
0 3350 PRESTFOSS 59.9905, 9.7600 18 / 37
0 3350 PRESTFOSS 60.0539, 9.6224 81 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0400, 9.6539 34 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0603, 9.5599 85 / 15
0 3350 PRESTFOSS 60.0425, 9.5965 71 / 32
0 3350 PRESTFOSS 60.0406, 9.6745 34 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0562, 9.5995 82 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0603, 9.5599 85 / 17
0 3350 PRESTFOSS 60.0506, 9.6002 83 / 2
0 3350 PRESTFOSS 59.9999, 9.7711 19 / 22
0 3350 PRESTFOSS 60.1001, 9.6768 34 / 34
0 3350 PRESTFOSS 60.0522, 9.6581 35 / 1
0 3350 PRESTFOSS 59.9941, 9.7447 8 / 75
0 3350 PRESTFOSS 60.0491, 9.6432 35 / 14
0 3350 PRESTFOSS 60.0212, 9.4576 103 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0431, 9.6377 36 / 1
0 3350 PRESTFOSS 59.9983, 9.7719 19 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0451, 9.6359 36 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0598, 9.5626 85 / 5
0 3350 PRESTFOSS 60.0460, 9.6358 36 / 8
0 3350 PRESTFOSS 60.0715, 9.5204 88 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0712, 9.5165 88 / 5
0 3350 PRESTFOSS 60.0806, 9.4973 92 / 1
0 3350 PRESTFOSS 59.9952, 9.4750 77 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0916, 9.4746 94 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0706, 9.5222 88 / 7
0 3350 PRESTFOSS 60.0917, 9.4751 94 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0881, 9.5171 89 / 3
0 3350 PRESTFOSS 60.0210, 9.6995 38 / 3
0 3350 PRESTFOSS 60.0260, 9.6974 38 / 5
0 3350 PRESTFOSS 60.0706, 9.5222 88 / 10
0 3350 PRESTFOSS 60.0915, 9.5206 89 / 8
0 3350 PRESTFOSS 60.0038, 9.6393 40 / 15
0 3350 PRESTFOSS 60.0712, 9.5165 88 / 11
0 3350 PRESTFOSS 60.0172, 9.6284 44 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0712, 9.5182 88 / 12
0 3350 PRESTFOSS 59.9964, 9.6074 45 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0871, 9.5182 89 / 6
0 3350 PRESTFOSS 60.0960, 9.6724 36 / 60
0 3350 PRESTFOSS 60.0211, 9.6997 38 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0332, 9.6363 45 / 12
0 3350 PRESTFOSS 60.0829, 9.5177 91 / 7
0 3350 PRESTFOSS 60.0609, 9.5181 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0605, 9.5121 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0328, 9.6332 47 / 6
0 3350 PRESTFOSS 59.9794, 9.7478 8 / 77
0 3350 PRESTFOSS 60.0886, 9.5239 89 / 5
0 3350 PRESTFOSS 60.0131, 9.6288 47 / 9
0 3350 PRESTFOSS 60.0728, 9.4994 91 / 18
0 3350 PRESTFOSS 60.0724, 9.4757 105 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0578, 9.3742 109 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0432, 9.6334 36 / 3
0 3350 PRESTFOSS 60.0375, 9.6270 66 / 187
0 3350 PRESTFOSS 60.0307, 9.6645 42 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0374, 9.6272 66 / 187
0 3350 PRESTFOSS 60.0411, 9.6346 66 / 14
0 3350 PRESTFOSS 60.0881, 9.4855 94 / 6
0 3350 PRESTFOSS 60.0049, 9.7406 23 / 11
0 3350 PRESTFOSS 60.0891, 9.4712 94 / 18
0 3350 PRESTFOSS 60.0020, 9.7295 25 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0049, 9.7406 23 / 13
0 3350 PRESTFOSS 60.0589, 9.5067 103 / 61
0 3350 PRESTFOSS 60.0874, 9.4690 94 / 25
0 3350 PRESTFOSS 60.0904, 9.4689 94 / 29
0 3350 PRESTFOSS 60.0900, 9.4719 94 / 33
0 3350 PRESTFOSS 60.0518, 9.7703 27 / 5
0 3350 PRESTFOSS 60.0393, 9.5800 72 / 7
0 3350 PRESTFOSS 60.0904, 9.4689 94 / 11
0 3350 PRESTFOSS 60.0880, 9.4877 94 / 37
0 3350 PRESTFOSS 60.0102, 9.7268 26 / 18
0 3350 PRESTFOSS 60.0922, 9.4845 94 / 15
0 3350 PRESTFOSS 60.0136, 9.6862 39 / 11
0 3350 PRESTFOSS 60.0515, 9.7704 27 / 7
0 3350 PRESTFOSS 60.0158, 9.7124 37 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0472, 9.6339 36 / 64
0 3350 PRESTFOSS 60.0900, 9.4719 94 / 32
0 3350 PRESTFOSS 60.0816, 9.7223 31 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0880, 9.4877 94 / 34
0 3350 PRESTFOSS 60.0778, 9.7464 33 / 25
0 3350 PRESTFOSS 60.0596, 9.5164 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0425, 9.6024 71 / 6
0 3350 PRESTFOSS 60.0586, 9.5149 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0004, 9.7709 19 / 20
0 3350 PRESTFOSS 60.0590, 9.5168 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0588, 9.5159 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0593, 9.5139 103 / 45
0 3350 PRESTFOSS 60.0593, 9.5043 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0573, 9.5031 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0609, 9.5138 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0580, 9.5033 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0578, 9.5025 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0592, 9.5031 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0614, 9.5118 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0595, 9.5060 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0584, 9.5169 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 59.9853, 9.6349 56 / 3
0 3350 PRESTFOSS 60.0578, 9.5070 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0587, 9.5032 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 59.9943, 9.5258 74 / 17
0 3350 PRESTFOSS 60.0578, 9.5060 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0111, 9.5565 73 / 9
0 3350 PRESTFOSS 60.0599, 9.5057 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0582, 9.5060 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0715, 9.4116 109 / 35
0 3350 PRESTFOSS 60.0310, 9.6859 29 / 13
0 3350 PRESTFOSS 60.0583, 9.5068 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0712, 9.4114 109 / 34
0 3350 PRESTFOSS 60.0600, 9.5156 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0586, 9.5057 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0599, 9.5030 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0584, 9.5043 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0313, 9.6863 29 / 20
0 3350 PRESTFOSS 60.0596, 9.5101 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0594, 9.5082 103 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0195, 9.6077 67 / 2
0 3350 PRESTFOSS 59.9852, 9.6349 56 / 3
0 3350 PRESTFOSS 60.0570, 9.3769 109 / 25
0 3350 PRESTFOSS 60.0583, 9.3768 109 / 26
0 3350 PRESTFOSS 60.0618, 9.5104 103 / 12
0 3350 PRESTFOSS 60.0386, 9.4025 105 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0407, 9.5984 71 / 11
0 3350 PRESTFOSS 59.9878, 9.7382 8 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0604, 9.5135 103 / 15
0 3350 PRESTFOSS 60.0479, 9.6895 32 / 1
0 3350 PRESTFOSS 59.9897, 9.7408 8 / 38
0 3350 PRESTFOSS 60.0616, 9.5127 103 / 17
0 3350 PRESTFOSS 60.0544, 9.6807 32 / 34
0 3350 PRESTFOSS 60.0617, 9.5099 103 / 18
0 3350 PRESTFOSS 60.0406, 9.6410 66 / 45
0 3350 PRESTFOSS 60.0409, 9.6348 66 / 151
0 3350 PRESTFOSS 60.0622, 9.5023 103 / 21
0 3350 PRESTFOSS 60.0576, 9.3803 109 / 37
0 3350 PRESTFOSS 59.9931, 9.7445 8 / 9
0 3350 PRESTFOSS 60.0593, 9.5158 103 / 25
0 3350 PRESTFOSS 59.9882, 9.7466 8 / 16
0 3350 PRESTFOSS 60.0602, 9.5148 103 / 26
0 3350 PRESTFOSS 60.0589, 9.5142 103 / 28
0 3350 PRESTFOSS 60.0391, 9.6256 66 / 180
0 3350 PRESTFOSS 60.0455, 9.6350 36 / 5
0 3350 PRESTFOSS 60.0421, 9.6721 34 / 42
0 3350 PRESTFOSS 59.9947, 9.7369 8 / 23
0 3350 PRESTFOSS 60.0584, 9.5160 103 / 33
0 3350 PRESTFOSS 60.0606, 9.5157 103 / 35
0 3350 PRESTFOSS 59.9972, 9.7447 8 / 28
0 3350 PRESTFOSS 59.9778, 9.7521 8 / 33
0 3350 PRESTFOSS 60.0607, 9.5148 103 / 44
0 3350 PRESTFOSS 60.0140, 9.6295 66 / 35
0 3350 PRESTFOSS 60.0920, 9.4744 94 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0281, 9.6155 67 / 5
0 3350 PRESTFOSS 60.0413, 9.6234 69 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0426, 9.6177 70 / 6
0 3350 PRESTFOSS 59.9807, 9.7452 8 / 55
0 3350 PRESTFOSS 60.0343, 9.6089 68 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0443, 9.6718 34 / 6
0 3350 PRESTFOSS 60.0337, 9.6071 68 / 3
0 3350 PRESTFOSS 60.0578, 9.3796 109 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0145, 9.5567 71 / 13
0 3350 PRESTFOSS 60.0430, 9.6222 69 / 9
0 3350 PRESTFOSS 60.0832, 9.4704 109 / 13
0 3350 PRESTFOSS 60.0395, 9.5818 71 / 29
0 3350 PRESTFOSS 60.0448, 9.6306 36 / 22
0 3350 PRESTFOSS 60.0069, 9.7413 23 / 91
0 3350 PRESTFOSS 60.0381, 9.7096 30 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0357, 9.7724 24 / 37
0 3350 PRESTFOSS 60.0459, 9.6907 32 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0574, 9.3788 109 / 38
0 3350 PRESTFOSS 60.0395, 9.5818 71 / 43
0 3350 PRESTFOSS 60.0382, 9.6179 70 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0021, 9.7369 23 / 25
0 3350 PRESTFOSS 60.0188, 9.6895 39 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0574, 9.3736 109 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0317, 9.6672 41 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0559, 9.6798 32 / 41
0 3350 PRESTFOSS 60.0192, 9.5627 71 / 69
0 3350 PRESTFOSS 60.0455, 9.6417 35 / 9
0 3350 PRESTFOSS 60.0456, 9.6399 35 / 11
0 3350 PRESTFOSS 60.0415, 9.6334 66 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0415, 9.6335 66 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0571, 9.3747 109 / 30
0 3350 PRESTFOSS 60.0414, 9.6339 66 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0454, 9.6467 35 / 15
0 3350 PRESTFOSS 60.0415, 9.6340 66 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0455, 9.6419 35 / 9
0 3350 PRESTFOSS 60.0402, 9.6378 66 / 188
0 3350 PRESTFOSS 60.0349, 9.6206 67 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0454, 9.6421 35 / 9
0 3350 PRESTFOSS 60.0419, 9.6197 69 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0444, 9.6083 71 / 2
0 3350 PRESTFOSS 60.0464, 9.6385 36 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0475, 9.5505 80 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0463, 9.6385 36 / 1
0 3350 PRESTFOSS 60.0872, 9.4544 110 / 17
0 3350 PRESTFOSS 60.0807, 9.5224 87 / 14
0 3350 PRESTFOSS 60.0380, 9.6379 66 / 4
0 3350 PRESTFOSS 60.0175, 9.6000 69 / 16
0 3350 PRESTFOSS 60.0340, 9.6123 68 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9666, 9.7839 15 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9711, 9.5561 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9595, 9.7940 15 / 5
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9674, 9.8014 15 / 6
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9585, 9.8032 10 / 2
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9551, 9.6955 62 / 10
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9625, 9.7804 15 / 10
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9639, 9.8197 12 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9659, 9.7847 15 / 13
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9556, 9.8065 10 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9639, 9.8268 12 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9561, 9.8039 10 / 12
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9640, 9.8272 12 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9634, 9.8098 14 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9592, 9.8248 9 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9688, 9.5610 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9700, 9.8090 13 / 2
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9690, 9.7624 1 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9609, 9.8079 14 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9590, 9.7586 3 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9580, 9.7580 3 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9698, 9.7472 5 / 2
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9713, 9.7475 5 / 8
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9634, 9.7707 15 / 18
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9734, 9.7451 6 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9634, 9.7707 15 / 22
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9625, 9.7804 15 / 23
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9347, 9.6672 61 / 13
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9595, 9.7940 15 / 29
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9662, 9.7845 15 / 13
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9556, 9.6938 62 / 13
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9553, 9.6937 62 / 14
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9674, 9.8014 15 / 39
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9700, 9.7486 5 / 7
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9667, 9.7845 15 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9670, 9.7871 15 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9733, 9.5530 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9728, 9.5543 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9574, 9.7570 2 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9731, 9.5537 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9735, 9.5534 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9606, 9.8362 11 / 6
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9582, 9.7054 6 / 19
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9567, 9.5991 55 / 11
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9703, 9.5357 48 / 19
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9595, 9.6192 56 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9552, 9.6965 62 / 8
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9731, 9.5753 48 / 20
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9633, 9.7866 15 / 64
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9745, 9.5994 54 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9609, 9.6162 55 / 2
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9583, 9.6000 55 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9583, 9.6052 55 / 9
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9614, 9.6271 56 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9595, 9.6193 56 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9604, 9.6288 56 / 6
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9605, 9.6337 58 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9550, 9.6958 62 / 9
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9571, 9.6550 61 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9573, 9.6590 61 / 8
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9574, 9.6603 61 / 11
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9583, 9.6616 61 / 12
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9553, 9.6951 62 / 11
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9551, 9.7000 62 / 3
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9600, 9.8079 10 / 6
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9553, 9.6944 62 / 12
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9749, 9.5790 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9762, 9.5800 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9701, 9.5565 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9708, 9.5574 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9722, 9.5565 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9689, 9.5602 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9702, 9.5579 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9609, 9.7096 5 / 13
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9616, 9.7091 5 / 13
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9696, 9.5578 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9734, 9.5695 48 / 2
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9738, 9.5661 48 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9726, 9.5843 48 / 7
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9726, 9.5843 48 / 8
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9726, 9.5843 48 / 9
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9730, 9.5765 48 / 10
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9744, 9.5659 48 / 11
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9738, 9.5564 48 / 12
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9734, 9.5775 48 / 13
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9687, 9.5622 48 / 14
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9772, 9.5890 49 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9601, 9.6433 59 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9601, 9.7942 15 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9577, 9.7572 2 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9732, 9.5553 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9590, 9.7523 3 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9741, 9.5998 54 / 3
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9729, 9.5550 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9612, 9.7566 3 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9723, 9.5988 54 / 13
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9716, 9.5986 54 / 15
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9690, 9.7250 5 / 6
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9728, 9.7508 5 / 8
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9419, 9.7111 5 / 9
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9736, 9.7446 6 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9742, 9.7429 6 / 2
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9758, 9.7383 6 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9694, 9.7393 6 / 5
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9755, 9.7506 6 / 7
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9735, 9.7496 6 / 10
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9644, 9.5992 55 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9763, 9.7522 6 / 11
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9610, 9.6155 55 / 3
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9694, 9.7239 6 / 15
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9564, 9.5980 55 / 5
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9713, 9.7415 6 / 18
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9510, 9.6064 56 / 2
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9606, 9.6253 56 / 9
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9631, 9.6296 56 / 11
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9603, 9.6237 56 / 12
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9672, 9.6350 57 / 3
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9604, 9.6298 58 / 3
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9567, 9.6533 61 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9553, 9.8088 10 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9578, 9.8091 10 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9648, 9.6722 61 / 9
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9605, 9.7821 15 / 3
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9622, 9.8149 14 / 8
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9600, 9.6008 55 / 3
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9581, 9.7026 62 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9619, 9.6070 55 / 6
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9684, 9.5591 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9631, 9.7555 3 / 3
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9550, 9.6940 62 / 7
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9716, 9.5570 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9734, 9.5545 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9697, 9.5594 48 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9547, 9.8084 10 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9627, 9.7972 10 / 5
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9556, 9.8065 10 / 6
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9561, 9.8039 10 / 11
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9774, 9.5903 49 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9604, 9.6161 55 / 2
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9610, 9.6343 58 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9575, 9.8339 11 / 3
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9573, 9.7568 2 / 6
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9426, 9.7424 2 / 7
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9534, 9.8315 11 / 10
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9426, 9.7424 2 / 8
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9591, 9.5983 55 / 13
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9540, 9.8320 11 / 18
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9431, 9.7401 2 / 9
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9636, 9.8201 12 / 1
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9633, 9.7554 3 / 3
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9502, 9.7096 5 / 5
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9641, 9.8269 12 / 4
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9602, 9.7091 5 / 15
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9611, 9.7085 5 / 19
0 3355 SOLUMSMOEN 59.9689, 9.7296 6 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1646, 9.2780 130 / 70
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0950, 9.4720 95 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1298, 9.2903 122 / 29
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1504, 9.3498 127 / 82
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1511, 9.3474 127 / 138
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1474, 9.3546 127 / 185
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1759, 9.4150 131 / 5
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1280, 9.4309 123 / 3
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1471, 9.4191 123 / 6
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0733, 9.4116 109 / 36
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1544, 9.4277 123 / 9
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1127, 9.3074 122 / 11
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0969, 9.4020 113 / 5
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1373, 9.2586 127 / 156
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0932, 9.4630 110 / 14
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0804, 9.3686 111 / 2
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1210, 9.3499 122 / 22
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0868, 9.4141 111 / 15
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0901, 9.4335 111 / 6
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1209, 9.3503 122 / 22
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0867, 9.4156 111 / 16
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0949, 9.4512 111 / 7
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1207, 9.3503 122 / 22
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1338, 9.4381 123 / 15
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1506, 9.3473 127 / 120
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1401, 9.3066 129 / 4
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1473, 9.3539 127 / 121
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1263, 9.4561 101 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1471, 9.3522 127 / 180
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1378, 9.2632 127 / 167
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0976, 9.4009 113 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1472, 9.3533 127 / 181
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1504, 9.3487 127 / 169
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0979, 9.4015 113 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1477, 9.3531 127 / 183
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0980, 9.4027 113 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1382, 9.2661 127 / 124
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1499, 9.3519 127 / 159
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0864, 9.4145 111 / 18
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1230, 9.4424 118 / 4
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0963, 9.4031 113 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1460, 9.4188 124 / 4
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1345, 9.4305 125 / 76
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1165, 9.4542 116 / 6
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1507, 9.3496 127 / 170
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1344, 9.4309 125 / 66
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1084, 9.4536 116 / 9
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1191, 9.2638 122 / 34
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1445, 9.4312 125 / 48
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1536, 9.3164 127 / 7
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1502, 9.3454 127 / 10
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1405, 9.2941 127 / 13
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0737, 9.4106 109 / 33
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1475, 9.3555 127 / 189
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1520, 9.3472 127 / 26
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1720, 9.3945 127 / 39
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1502, 9.3468 127 / 56
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0917, 9.4606 111 / 5
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1488, 9.3498 127 / 57
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1725, 9.4041 127 / 146
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1497, 9.3482 127 / 59
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1343, 9.4320 125 / 63
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1492, 9.3504 127 / 60
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1496, 9.3509 127 / 61
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1492, 9.3478 127 / 66
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1494, 9.3498 127 / 70
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1499, 9.3498 127 / 73
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0952, 9.4028 113 / 8
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1500, 9.3508 127 / 74
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1354, 9.4371 125 / 17
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1749, 9.3997 127 / 179
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1498, 9.3479 127 / 76
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1500, 9.3453 127 / 27
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1509, 9.3505 127 / 171
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1492, 9.3470 127 / 83
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0864, 9.4103 111 / 14
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1436, 9.3039 128 / 3
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1439, 9.3076 128 / 8
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0967, 9.4702 96 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1708, 9.3558 129 / 6
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1133, 9.4700 98 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1721, 9.3503 129 / 6
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1188, 9.4652 100 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1797, 9.4027 127 / 30
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0908, 9.4529 111 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1132, 9.3329 122 / 12
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0726, 9.4104 109 / 27
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1730, 9.3847 129 / 4
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1474, 9.3524 127 / 184
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1246, 9.4475 118 / 3
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1224, 9.4486 118 / 5
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1151, 9.3238 122 / 21
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1261, 9.3756 122 / 20
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1872, 9.3754 130 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1518, 9.3499 127 / 174
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1479, 9.3547 127 / 190
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0954, 9.4661 95 / 8
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1595, 9.2407 133 / 7
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1132, 9.4617 99 / 11
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1520, 9.3493 127 / 177
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1875, 9.3769 130 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1517, 9.3491 127 / 176
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1350, 9.4533 102 / 3
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1739, 9.3965 127 / 164
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1200, 9.3338 122 / 13
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1201, 9.3359 122 / 14
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1189, 9.3416 122 / 15
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1498, 9.4186 123 / 12
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1375, 9.2579 127 / 157
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1132, 9.4617 99 / 5
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1845, 9.3709 130 / 10
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1500, 9.3488 127 / 77
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1838, 9.3977 130 / 40
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1593, 9.2367 134 / 6
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1350, 9.4533 102 / 2
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1505, 9.3506 127 / 81
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0733, 9.4108 109 / 28
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0871, 9.4146 111 / 13
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1478, 9.3524 127 / 186
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1501, 9.3494 127 / 103
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0751, 9.4106 109 / 4
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0744, 9.4114 109 / 4
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1497, 9.3542 127 / 163
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1518, 9.3486 127 / 173
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1471, 9.3512 127 / 188
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1490, 9.3486 127 / 91
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1387, 9.2564 127 / 166
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1382, 9.2572 127 / 165
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1380, 9.2618 127 / 129
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1494, 9.3487 127 / 168
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1088, 9.4565 115 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1491, 9.3475 127 / 139
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0746, 9.4102 109 / 29
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.0975, 9.4036 113 / 1
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1223, 9.4491 118 / 5
0 3358 NEDRE EGGEDAL 60.1508, 9.4456 131 / 55
0 3359 EGGEDAL 60.2388, 9.4259 143 / 609
0 3359 EGGEDAL 60.2443, 9.4201 143 / 566
0 3359 EGGEDAL 60.2663, 9.4061 145 / 15
0 3359 EGGEDAL 60.2810, 9.2922 160 / 171
0 3359 EGGEDAL 60.2506, 9.2762 169 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2871, 9.1796 171 / 17
0 3359 EGGEDAL 60.3308, 9.1852 167 / 612
0 3359 EGGEDAL 60.2404, 9.4411 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2524, 9.4104 143 / 450
0 3359 EGGEDAL 60.2823, 9.3039 160 / 182
0 3359 EGGEDAL 60.2681, 9.4067 145 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2809, 9.2914 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2853, 9.1810 171 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.3120, 9.2094 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.1858, 9.4802 126 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3301, 9.2159 167 / 616
0 3359 EGGEDAL 60.2672, 9.4027 143 / 421
0 3359 EGGEDAL 60.2253, 9.4853 131 / 161
0 3359 EGGEDAL 60.2706, 9.4077 143 / 599
0 3359 EGGEDAL 60.2715, 9.4082 145 / 142
0 3359 EGGEDAL 60.2569, 9.3843 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2669, 9.4087 145 / 353
0 3359 EGGEDAL 60.2931, 9.3046 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2863, 9.1812 171 / 14
0 3359 EGGEDAL 60.3135, 9.2086 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2348, 9.4712 141 / 60
0 3359 EGGEDAL 60.3305, 9.2157 167 / 614
0 3359 EGGEDAL 60.2409, 9.4405 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2252, 9.4864 131 / 160
0 3359 EGGEDAL 60.2715, 9.4078 145 / 143
0 3359 EGGEDAL 60.2211, 9.4583 130 / 148
0 3359 EGGEDAL 60.2681, 9.3393 155 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2605, 9.3917 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2883, 9.1848 171 / 9
0 3359 EGGEDAL 60.3137, 9.2100 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2359, 9.4716 141 / 59
0 3359 EGGEDAL 60.2647, 9.4019 143 / 260
0 3359 EGGEDAL 60.3321, 9.2159 167 / 615
0 3359 EGGEDAL 60.2670, 9.3980 143 / 424
0 3359 EGGEDAL 60.2259, 9.4662 130 / 146
0 3359 EGGEDAL 60.2561, 9.4205 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2809, 9.2821 163 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2602, 9.3907 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2641, 9.4048 145 / 344
0 3359 EGGEDAL 60.2889, 9.1857 171 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2365, 9.4712 141 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.3317, 9.2116 167 / 555
0 3359 EGGEDAL 60.3139, 9.2032 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2559, 9.4189 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2605, 9.3819 144 / 15
0 3359 EGGEDAL 60.2798, 9.2812 163 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2614, 9.3918 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2676, 9.4084 145 / 150
0 3359 EGGEDAL 60.2691, 9.4114 142 / 9
0 3359 EGGEDAL 60.2895, 9.1903 173 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3170, 9.1977 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2370, 9.4691 141 / 88
0 3359 EGGEDAL 60.3327, 9.2120 167 / 556
0 3359 EGGEDAL 60.3330, 9.2003 167 / 619
0 3359 EGGEDAL 60.2662, 9.3861 145 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3466, 9.1974 153 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.2564, 9.4189 143 / 628
0 3359 EGGEDAL 60.2398, 9.4297 143 / 485
0 3359 EGGEDAL 60.2613, 9.3925 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2659, 9.4042 145 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2785, 9.2891 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2928, 9.1934 169 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.3170, 9.1988 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2360, 9.4691 141 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2647, 9.3986 143 / 423
0 3359 EGGEDAL 60.3430, 9.2057 151 / 62
0 3359 EGGEDAL 60.2381, 9.4402 141 / 180
0 3359 EGGEDAL 60.2580, 9.4182 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3483, 9.1952 167 / 765
0 3359 EGGEDAL 60.2599, 9.3912 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2649, 9.4081 145 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2798, 9.2918 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2939, 9.1888 169 / 8
0 3359 EGGEDAL 60.3169, 9.2000 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2350, 9.4681 141 / 79
0 3359 EGGEDAL 60.2188, 9.4935 131 / 99
0 3359 EGGEDAL 60.3344, 9.1922 167 / 622
0 3359 EGGEDAL 60.2360, 9.4304 141 / 118
0 3359 EGGEDAL 60.2819, 9.3018 160 / 176
0 3359 EGGEDAL 60.2815, 9.3420 154 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3370, 9.2094 167 / 724
0 3359 EGGEDAL 60.2584, 9.4184 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2334, 9.4652 141 / 159
0 3359 EGGEDAL 60.2273, 9.4722 130 / 156
0 3359 EGGEDAL 60.2571, 9.3863 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2683, 9.4080 145 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.3167, 9.2005 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2362, 9.4676 141 / 52
0 3359 EGGEDAL 60.3218, 9.3310 159 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3339, 9.1957 167 / 621
0 3359 EGGEDAL 60.2321, 9.4952 130 / 142
0 3359 EGGEDAL 60.2356, 9.4301 141 / 119
0 3359 EGGEDAL 60.2398, 9.4202 143 / 649
0 3359 EGGEDAL 60.2611, 9.4193 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2273, 9.4962 131 / 196
0 3359 EGGEDAL 60.2566, 9.3848 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2658, 9.4063 145 / 19
0 3359 EGGEDAL 60.3165, 9.2007 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2339, 9.4649 141 / 82
0 3359 EGGEDAL 60.2786, 9.2983 160 / 128
0 3359 EGGEDAL 60.2415, 9.4288 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2605, 9.3948 143 / 433
0 3359 EGGEDAL 60.2354, 9.4299 141 / 120
0 3359 EGGEDAL 60.2660, 9.3878 145 / 178
0 3359 EGGEDAL 60.3508, 9.1955 167 / 764
0 3359 EGGEDAL 60.2618, 9.4200 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2391, 9.4208 143 / 654
0 3359 EGGEDAL 60.3529, 9.1987 167 / 791
0 3359 EGGEDAL 60.2687, 9.4065 145 / 20
0 3359 EGGEDAL 60.2896, 9.3013 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3164, 9.2011 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2331, 9.4661 141 / 84
0 3359 EGGEDAL 60.2651, 9.3970 143 / 434
0 3359 EGGEDAL 60.2353, 9.4289 141 / 121
0 3359 EGGEDAL 60.2647, 9.3871 145 / 293
0 3359 EGGEDAL 60.2695, 9.4054 143 / 502
0 3359 EGGEDAL 60.2627, 9.4209 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2380, 9.4227 143 / 645
0 3359 EGGEDAL 60.2599, 9.3897 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2571, 9.3664 145 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.2782, 9.2994 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3160, 9.2010 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2349, 9.4641 141 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2749, 9.3710 146 / 68
0 3359 EGGEDAL 60.2356, 9.4278 141 / 122
0 3359 EGGEDAL 60.2631, 9.4208 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2696, 9.3272 157 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2561, 9.3851 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2695, 9.4081 145 / 23
0 3359 EGGEDAL 60.2899, 9.3027 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3159, 9.2022 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2343, 9.4677 141 / 37
0 3359 EGGEDAL 60.2173, 9.4977 131 / 83
0 3359 EGGEDAL 60.2751, 9.3715 146 / 69
0 3359 EGGEDAL 60.2657, 9.4016 143 / 436
0 3359 EGGEDAL 60.2360, 9.4277 141 / 123
0 3359 EGGEDAL 60.2678, 9.4155 143 / 36
0 3359 EGGEDAL 60.2690, 9.4107 145 / 25
0 3359 EGGEDAL 60.2790, 9.2993 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2649, 9.3999 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2353, 9.4649 141 / 15
0 3359 EGGEDAL 60.3317, 9.2133 167 / 474
0 3359 EGGEDAL 60.2624, 9.3762 147 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2250, 9.4731 130 / 118
0 3359 EGGEDAL 60.2361, 9.4284 141 / 124
0 3359 EGGEDAL 60.2284, 9.4761 130 / 238
0 3359 EGGEDAL 60.2551, 9.3861 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2662, 9.4047 145 / 27
0 3359 EGGEDAL 60.3638, 9.1910 167 / 76
0 3359 EGGEDAL 60.2367, 9.4674 141 / 48
0 3359 EGGEDAL 60.3536, 9.2024 167 / 178
0 3359 EGGEDAL 60.2185, 9.4951 131 / 82
0 3359 EGGEDAL 60.2629, 9.3754 147 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2250, 9.4743 130 / 117
0 3359 EGGEDAL 60.2435, 9.4303 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2357, 9.4285 141 / 125
0 3359 EGGEDAL 60.2435, 9.3584 143 / 220
0 3359 EGGEDAL 60.3491, 9.1962 167 / 748
0 3359 EGGEDAL 60.2801, 9.2761 163 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2666, 9.4080 145 / 28
0 3359 EGGEDAL 60.2853, 9.2946 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3632, 9.1943 167 / 77
0 3359 EGGEDAL 60.2314, 9.4641 141 / 65
0 3359 EGGEDAL 60.2598, 9.4071 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2234, 9.4606 130 / 116
0 3359 EGGEDAL 60.2409, 9.4300 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2353, 9.4281 141 / 126
0 3359 EGGEDAL 60.2434, 9.3585 143 / 220
0 3359 EGGEDAL 60.2658, 9.3987 143 / 497
0 3359 EGGEDAL 60.2191, 9.4571 130 / 187
0 3359 EGGEDAL 60.2873, 9.2722 164 / 86
0 3359 EGGEDAL 60.2791, 9.2779 163 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2903, 9.3032 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3626, 9.1959 167 / 92
0 3359 EGGEDAL 60.2320, 9.4645 141 / 29
0 3359 EGGEDAL 60.2578, 9.4087 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2590, 9.4075 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2226, 9.4721 131 / 156
0 3359 EGGEDAL 60.2348, 9.4283 141 / 127
0 3359 EGGEDAL 60.2433, 9.3586 143 / 220
0 3359 EGGEDAL 60.2324, 9.4224 141 / 158
0 3359 EGGEDAL 60.2395, 9.4203 143 / 656
0 3359 EGGEDAL 60.2555, 9.3852 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2840, 9.2973 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3625, 9.1948 167 / 246
0 3359 EGGEDAL 60.3185, 9.2025 167 / 274
0 3359 EGGEDAL 60.2603, 9.4071 143 / 304
0 3359 EGGEDAL 60.3339, 9.2010 167 / 581
0 3359 EGGEDAL 60.2848, 9.3036 160 / 150
0 3359 EGGEDAL 60.2655, 9.4039 145 / 121
0 3359 EGGEDAL 60.2338, 9.4282 141 / 128
0 3359 EGGEDAL 60.2443, 9.4192 143 / 592
0 3359 EGGEDAL 60.2413, 9.4206 143 / 583
0 3359 EGGEDAL 60.2708, 9.4086 143 / 546
0 3359 EGGEDAL 60.2280, 9.4896 131 / 189
0 3359 EGGEDAL 60.2874, 9.2944 160 / 58
0 3359 EGGEDAL 60.2527, 9.3843 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2671, 9.4056 145 / 32
0 3359 EGGEDAL 60.2803, 9.2973 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2354, 9.3589 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2328, 9.4641 141 / 23
0 3359 EGGEDAL 60.2872, 9.2988 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2593, 9.3098 160 / 110
0 3359 EGGEDAL 60.3336, 9.1964 167 / 582
0 3359 EGGEDAL 60.2650, 9.4036 145 / 122
0 3359 EGGEDAL 60.2335, 9.4281 141 / 129
0 3359 EGGEDAL 60.2706, 9.4088 143 / 546
0 3359 EGGEDAL 60.2688, 9.3413 155 / 43
0 3359 EGGEDAL 60.2359, 9.4633 141 / 166
0 3359 EGGEDAL 60.2327, 9.4276 141 / 148
0 3359 EGGEDAL 60.2257, 9.4666 130 / 146
0 3359 EGGEDAL 60.3394, 9.2052 167 / 746
0 3359 EGGEDAL 60.2797, 9.2990 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2507, 9.4109 143 / 626
0 3359 EGGEDAL 60.3610, 9.1953 167 / 152
0 3359 EGGEDAL 60.3146, 9.2037 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2242, 9.4819 131 / 30
0 3359 EGGEDAL 60.3315, 9.2122 167 / 583
0 3359 EGGEDAL 60.2741, 9.3682 146 / 66
0 3359 EGGEDAL 60.2647, 9.4033 145 / 123
0 3359 EGGEDAL 60.2334, 9.4288 141 / 130
0 3359 EGGEDAL 60.2681, 9.3352 156 / 48
0 3359 EGGEDAL 60.3391, 9.2082 167 / 695
0 3359 EGGEDAL 60.2277, 9.4740 130 / 119
0 3359 EGGEDAL 60.2676, 9.4053 145 / 34
0 3359 EGGEDAL 60.2391, 9.4253 143 / 611
0 3359 EGGEDAL 60.2872, 9.2959 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3604, 9.1948 167 / 105
0 3359 EGGEDAL 60.2230, 9.4742 131 / 62
0 3359 EGGEDAL 60.2728, 9.3634 146 / 67
0 3359 EGGEDAL 60.2645, 9.4037 145 / 124
0 3359 EGGEDAL 60.2325, 9.4287 141 / 131
0 3359 EGGEDAL 60.3352, 9.2531 145 / 66
0 3359 EGGEDAL 60.2255, 9.4688 130 / 157
0 3359 EGGEDAL 60.2694, 9.4088 145 / 35
0 3359 EGGEDAL 60.2803, 9.2986 160 / 81
0 3359 EGGEDAL 60.3569, 9.1947 167 / 230
0 3359 EGGEDAL 60.3146, 9.2027 167 / 237
0 3359 EGGEDAL 60.2651, 9.3850 145 / 292
0 3359 EGGEDAL 60.2220, 9.4744 131 / 46
0 3359 EGGEDAL 60.2552, 9.4079 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2663, 9.3353 156 / 30
0 3359 EGGEDAL 60.2649, 9.4047 145 / 125
0 3359 EGGEDAL 60.2345, 9.4270 141 / 132
0 3359 EGGEDAL 60.2439, 9.4186 143 / 594
0 3359 EGGEDAL 60.2556, 9.3838 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2686, 9.4073 145 / 36
0 3359 EGGEDAL 60.2865, 9.2949 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3603, 9.1922 167 / 103
0 3359 EGGEDAL 60.3148, 9.2031 167 / 238
0 3359 EGGEDAL 60.2224, 9.4743 131 / 48
0 3359 EGGEDAL 60.2570, 9.3883 143 / 427
0 3359 EGGEDAL 60.2648, 9.4050 145 / 126
0 3359 EGGEDAL 60.2349, 9.4267 141 / 133
0 3359 EGGEDAL 60.2687, 9.4075 145 / 37
0 3359 EGGEDAL 60.2859, 9.2973 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2462, 9.3043 140 / 62
0 3359 EGGEDAL 60.3635, 9.1930 167 / 285
0 3359 EGGEDAL 60.3121, 9.2135 167 / 401
0 3359 EGGEDAL 60.2221, 9.4733 131 / 36
0 3359 EGGEDAL 60.2646, 9.4054 145 / 127
0 3359 EGGEDAL 60.2351, 9.4265 141 / 134
0 3359 EGGEDAL 60.2270, 9.4933 131 / 207
0 3359 EGGEDAL 60.2674, 9.3854 145 / 169
0 3359 EGGEDAL 60.2438, 9.3716 143 / 41
0 3359 EGGEDAL 60.2807, 9.2987 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3082, 9.2355 167 / 195
0 3359 EGGEDAL 60.2214, 9.4722 131 / 34
0 3359 EGGEDAL 60.1938, 9.2472 137 / 8
0 3359 EGGEDAL 60.3490, 9.2011 153 / 67
0 3359 EGGEDAL 60.2643, 9.4054 145 / 128
0 3359 EGGEDAL 60.2355, 9.4264 141 / 135
0 3359 EGGEDAL 60.2859, 9.1798 171 / 20
0 3359 EGGEDAL 60.2231, 9.4884 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2685, 9.3969 145 / 38
0 3359 EGGEDAL 60.2814, 9.2990 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2906, 9.1962 169 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.2213, 9.4732 131 / 35
0 3359 EGGEDAL 60.3144, 9.2057 156 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.2335, 9.4535 143 / 88
0 3359 EGGEDAL 60.2508, 9.4144 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2641, 9.4058 145 / 129
0 3359 EGGEDAL 60.2344, 9.4323 141 / 136
0 3359 EGGEDAL 60.2354, 9.4563 143 / 60
0 3359 EGGEDAL 60.2946, 9.3019 160 / 188
0 3359 EGGEDAL 60.1973, 9.2458 140 / 64
0 3359 EGGEDAL 60.2855, 9.2964 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2887, 9.1957 169 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.2202, 9.4728 131 / 38
0 3359 EGGEDAL 60.2491, 9.4174 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2583, 9.4162 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2665, 9.4049 145 / 130
0 3359 EGGEDAL 60.2348, 9.4313 141 / 137
0 3359 EGGEDAL 60.2884, 9.3586 153 / 8
0 3359 EGGEDAL 60.2386, 9.4247 143 / 604
0 3359 EGGEDAL 60.2733, 9.3441 155 / 44
0 3359 EGGEDAL 60.2397, 9.4233 143 / 589
0 3359 EGGEDAL 60.2400, 9.4229 143 / 588
0 3359 EGGEDAL 60.2642, 9.3944 145 / 53
0 3359 EGGEDAL 60.2868, 9.2955 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2396, 9.3582 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2917, 9.2417 167 / 352
0 3359 EGGEDAL 60.2198, 9.4723 131 / 43
0 3359 EGGEDAL 60.2620, 9.4181 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2655, 9.3317 156 / 31
0 3359 EGGEDAL 60.2654, 9.4057 145 / 131
0 3359 EGGEDAL 60.2356, 9.4318 141 / 138
0 3359 EGGEDAL 60.2892, 9.3614 153 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2209, 9.4757 131 / 180
0 3359 EGGEDAL 60.2446, 9.4190 143 / 575
0 3359 EGGEDAL 60.2437, 9.4200 143 / 556
0 3359 EGGEDAL 60.2646, 9.3941 145 / 54
0 3359 EGGEDAL 60.2858, 9.2954 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2199, 9.4737 131 / 60
0 3359 EGGEDAL 60.2577, 9.4068 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2650, 9.4060 145 / 132
0 3359 EGGEDAL 60.2360, 9.4317 141 / 139
0 3359 EGGEDAL 60.3380, 9.2107 167 / 796
0 3359 EGGEDAL 60.2395, 9.4233 143 / 590
0 3359 EGGEDAL 60.2465, 9.3563 147 / 32
0 3359 EGGEDAL 60.2712, 9.2777 163 / 17
0 3359 EGGEDAL 60.2446, 9.4130 143 / 270
0 3359 EGGEDAL 60.2618, 9.3706 145 / 56
0 3359 EGGEDAL 60.2838, 9.2954 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2207, 9.4753 131 / 29
0 3359 EGGEDAL 60.2176, 9.4945 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2547, 9.4066 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2663, 9.4072 145 / 133
0 3359 EGGEDAL 60.2361, 9.4311 141 / 140
0 3359 EGGEDAL 60.3247, 9.3225 159 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2346, 9.4566 143 / 69
0 3359 EGGEDAL 60.2849, 9.2967 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.1937, 9.2465 137 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2981, 9.2021 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2228, 9.4732 131 / 52
0 3359 EGGEDAL 60.3528, 9.2016 167 / 557
0 3359 EGGEDAL 60.2562, 9.3817 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3212, 9.3440 160 / 151
0 3359 EGGEDAL 60.2600, 9.4098 143 / 452
0 3359 EGGEDAL 60.2776, 9.3993 143 / 562
0 3359 EGGEDAL 60.2657, 9.3349 156 / 46
0 3359 EGGEDAL 60.2949, 9.2997 160 / 197
0 3359 EGGEDAL 60.3360, 9.2091 167 / 708
0 3359 EGGEDAL 60.2706, 9.2774 163 / 18
0 3359 EGGEDAL 60.2507, 9.3887 143 / 46
0 3359 EGGEDAL 60.2586, 9.3723 145 / 62
0 3359 EGGEDAL 60.2847, 9.2959 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2908, 9.2546 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2208, 9.4764 131 / 28
0 3359 EGGEDAL 60.2679, 9.4047 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2724, 9.3624 146 / 53
0 3359 EGGEDAL 60.2311, 9.4891 130 / 127
0 3359 EGGEDAL 60.2817, 9.3039 160 / 154
0 3359 EGGEDAL 60.2718, 9.2780 163 / 20
0 3359 EGGEDAL 60.2791, 9.3903 143 / 50
0 3359 EGGEDAL 60.2718, 9.3789 145 / 76
0 3359 EGGEDAL 60.2842, 9.2956 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.1937, 9.2427 140 / 46
0 3359 EGGEDAL 60.3623, 9.1899 167 / 95
0 3359 EGGEDAL 60.2201, 9.4759 131 / 40
0 3359 EGGEDAL 60.2166, 9.4953 131 / 76
0 3359 EGGEDAL 60.3270, 9.1960 167 / 558
0 3359 EGGEDAL 60.3325, 9.1904 167 / 227
0 3359 EGGEDAL 60.2257, 9.4790 130 / 120
0 3359 EGGEDAL 60.2275, 9.4845 130 / 141
0 3359 EGGEDAL 60.2712, 9.3723 147 / 73
0 3359 EGGEDAL 60.2536, 9.2309 174 / 48
0 3359 EGGEDAL 60.3618, 9.1950 167 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2331, 9.4549 143 / 52
0 3359 EGGEDAL 60.2724, 9.3808 145 / 77
0 3359 EGGEDAL 60.2834, 9.2945 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3625, 9.1908 167 / 85
0 3359 EGGEDAL 60.2925, 9.3101 160 / 52
0 3359 EGGEDAL 60.2198, 9.4763 131 / 50
0 3359 EGGEDAL 60.2176, 9.4938 131 / 75
0 3359 EGGEDAL 60.2597, 9.4169 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2266, 9.4770 130 / 121
0 3359 EGGEDAL 60.2401, 9.4288 143 / 448
0 3359 EGGEDAL 60.3199, 9.1602 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2692, 9.4093 145 / 146
0 3359 EGGEDAL 60.2428, 9.4186 143 / 565
0 3359 EGGEDAL 60.2730, 9.2787 163 / 23
0 3359 EGGEDAL 60.2722, 9.3813 145 / 78
0 3359 EGGEDAL 60.2872, 9.2970 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2192, 9.4719 131 / 44
0 3359 EGGEDAL 60.2914, 9.3081 160 / 32
0 3359 EGGEDAL 60.2198, 9.4776 131 / 69
0 3359 EGGEDAL 60.3530, 9.2037 167 / 559
0 3359 EGGEDAL 60.2290, 9.4847 130 / 124
0 3359 EGGEDAL 60.2247, 9.4859 131 / 157
0 3359 EGGEDAL 60.2409, 9.4285 143 / 447
0 3359 EGGEDAL 60.2851, 9.3484 153 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3372, 9.2102 167 / 797
0 3359 EGGEDAL 60.3172, 9.2105 149 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2813, 9.2834 163 / 27
0 3359 EGGEDAL 60.2664, 9.4157 143 / 64
0 3359 EGGEDAL 60.2725, 9.3815 145 / 79
0 3359 EGGEDAL 60.3597, 9.1921 167 / 68
0 3359 EGGEDAL 60.2911, 9.3068 160 / 34
0 3359 EGGEDAL 60.2180, 9.4741 131 / 37
0 3359 EGGEDAL 60.3533, 9.2038 167 / 560
0 3359 EGGEDAL 60.2300, 9.4933 130 / 125
0 3359 EGGEDAL 60.2412, 9.4291 143 / 449
0 3359 EGGEDAL 60.3376, 9.2073 167 / 701
0 3359 EGGEDAL 60.2527, 9.4119 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2501, 9.3866 143 / 65
0 3359 EGGEDAL 60.2726, 9.3820 145 / 80
0 3359 EGGEDAL 60.2346, 9.4653 141 / 87
0 3359 EGGEDAL 60.3598, 9.1918 167 / 66
0 3359 EGGEDAL 60.2926, 9.3069 160 / 51
0 3359 EGGEDAL 60.2181, 9.4721 131 / 41
0 3359 EGGEDAL 60.3409, 9.1983 151 / 48
0 3359 EGGEDAL 60.2305, 9.4858 130 / 126
0 3359 EGGEDAL 60.2721, 9.3789 145 / 82
0 3359 EGGEDAL 60.1945, 9.2443 140 / 55
0 3359 EGGEDAL 60.3595, 9.1925 167 / 62
0 3359 EGGEDAL 60.2898, 9.3064 160 / 61
0 3359 EGGEDAL 60.2187, 9.4716 131 / 61
0 3359 EGGEDAL 60.2512, 9.4139 143 / 499
0 3359 EGGEDAL 60.2291, 9.4368 141 / 99
0 3359 EGGEDAL 60.2329, 9.4903 130 / 128
0 3359 EGGEDAL 60.2256, 9.4854 131 / 159
0 3359 EGGEDAL 60.3050, 9.1445 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.3374, 9.2080 167 / 712
0 3359 EGGEDAL 60.2722, 9.3794 145 / 83
0 3359 EGGEDAL 60.1942, 9.2443 140 / 56
0 3359 EGGEDAL 60.2892, 9.3073 160 / 93
0 3359 EGGEDAL 60.2187, 9.4728 131 / 64
0 3359 EGGEDAL 60.2714, 9.3629 146 / 54
0 3359 EGGEDAL 60.2310, 9.4874 130 / 129
0 3359 EGGEDAL 60.2431, 9.4124 143 / 444
0 3359 EGGEDAL 60.2721, 9.3427 155 / 41
0 3359 EGGEDAL 60.2660, 9.4111 145 / 86
0 3359 EGGEDAL 60.2907, 9.2892 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2894, 9.3078 160 / 94
0 3359 EGGEDAL 60.2191, 9.4735 131 / 33
0 3359 EGGEDAL 60.2280, 9.4815 130 / 122
0 3359 EGGEDAL 60.2229, 9.2577 170 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.2801, 9.2772 163 / 34
0 3359 EGGEDAL 60.2379, 9.4614 143 / 73
0 3359 EGGEDAL 60.2662, 9.4089 145 / 88
0 3359 EGGEDAL 60.1960, 9.2468 140 / 52
0 3359 EGGEDAL 60.3622, 9.1917 167 / 134
0 3359 EGGEDAL 60.2930, 9.3069 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2194, 9.4755 131 / 65
0 3359 EGGEDAL 60.3304, 9.2010 167 / 419
0 3359 EGGEDAL 60.2257, 9.4807 130 / 123
0 3359 EGGEDAL 60.2670, 9.4098 145 / 345
0 3359 EGGEDAL 60.2308, 9.4241 141 / 161
0 3359 EGGEDAL 60.2749, 9.3698 146 / 89
0 3359 EGGEDAL 60.2946, 9.3014 160 / 196
0 3359 EGGEDAL 60.2738, 9.3424 155 / 28
0 3359 EGGEDAL 60.2338, 9.4564 143 / 74
0 3359 EGGEDAL 60.3033, 9.3868 146 / 5
0 3359 EGGEDAL 60.2557, 9.3893 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.1926, 9.2405 140 / 53
0 3359 EGGEDAL 60.3619, 9.1922 167 / 90
0 3359 EGGEDAL 60.2919, 9.3071 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2200, 9.4748 131 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2447, 9.4142 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2691, 9.3442 155 / 37
0 3359 EGGEDAL 60.2515, 9.3882 143 / 76
0 3359 EGGEDAL 60.2897, 9.1851 171 / 13
0 3359 EGGEDAL 60.2919, 9.3085 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2208, 9.4722 131 / 32
0 3359 EGGEDAL 60.2725, 9.3651 146 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2175, 9.4973 131 / 100
0 3359 EGGEDAL 60.2261, 9.4854 131 / 163
0 3359 EGGEDAL 60.2312, 9.4236 141 / 151
0 3359 EGGEDAL 60.2668, 9.3852 145 / 171
0 3359 EGGEDAL 60.2361, 9.4627 143 / 78
0 3359 EGGEDAL 60.2220, 9.4779 131 / 66
0 3359 EGGEDAL 60.2907, 9.3064 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2225, 9.4778 131 / 63
0 3359 EGGEDAL 60.2828, 9.3037 160 / 129
0 3359 EGGEDAL 60.2340, 9.4640 141 / 141
0 3359 EGGEDAL 60.2328, 9.4236 141 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3384, 9.2108 167 / 798
0 3359 EGGEDAL 60.2839, 9.3031 160 / 156
0 3359 EGGEDAL 60.2645, 9.3747 147 / 66
0 3359 EGGEDAL 60.1955, 9.2463 140 / 54
0 3359 EGGEDAL 60.2900, 9.3076 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2210, 9.4792 131 / 56
0 3359 EGGEDAL 60.2304, 9.4358 141 / 100
0 3359 EGGEDAL 60.2718, 9.3429 155 / 24
0 3359 EGGEDAL 60.2411, 9.4187 143 / 651
0 3359 EGGEDAL 60.2373, 9.4388 141 / 177
0 3359 EGGEDAL 60.2651, 9.3865 145 / 294
0 3359 EGGEDAL 60.2506, 9.3572 146 / 20
0 3359 EGGEDAL 60.2626, 9.3769 147 / 74
0 3359 EGGEDAL 60.2909, 9.2904 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2880, 9.3069 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2215, 9.4785 131 / 59
0 3359 EGGEDAL 60.2734, 9.3674 146 / 70
0 3359 EGGEDAL 60.2278, 9.4750 130 / 143
0 3359 EGGEDAL 60.2422, 9.4175 143 / 648
0 3359 EGGEDAL 60.2792, 9.2764 163 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2623, 9.4202 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2629, 9.3741 147 / 53
0 3359 EGGEDAL 60.2679, 9.3387 156 / 50
0 3359 EGGEDAL 60.2886, 9.3082 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2221, 9.4788 131 / 58
0 3359 EGGEDAL 60.2715, 9.3710 146 / 36
0 3359 EGGEDAL 60.2586, 9.3714 145 / 97
0 3359 EGGEDAL 60.2690, 9.3255 157 / 25
0 3359 EGGEDAL 60.2395, 9.4302 143 / 455
0 3359 EGGEDAL 60.2252, 9.4730 130 / 213
0 3359 EGGEDAL 60.2353, 9.4564 143 / 87
0 3359 EGGEDAL 60.2635, 9.3735 147 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2459, 9.4117 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2684, 9.3388 156 / 49
0 3359 EGGEDAL 60.2893, 9.3092 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2232, 9.4803 131 / 70
0 3359 EGGEDAL 60.2295, 9.4370 141 / 108
0 3359 EGGEDAL 60.2393, 9.4293 143 / 454
0 3359 EGGEDAL 60.2648, 9.3336 156 / 42
0 3359 EGGEDAL 60.2673, 9.4157 143 / 92
0 3359 EGGEDAL 60.2638, 9.3762 147 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2849, 9.3054 160 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2321, 9.4610 141 / 28
0 3359 EGGEDAL 60.2414, 9.4278 143 / 453
0 3359 EGGEDAL 60.2920, 9.2951 160 / 161
0 3359 EGGEDAL 60.3271, 9.1970 167 / 769
0 3359 EGGEDAL 60.2671, 9.4150 143 / 93
0 3359 EGGEDAL 60.2624, 9.3748 147 / 64
0 3359 EGGEDAL 60.2912, 9.2898 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2871, 9.3031 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2330, 9.4616 141 / 17
0 3359 EGGEDAL 60.2594, 9.4108 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2308, 9.4384 141 / 109
0 3359 EGGEDAL 60.3544, 9.2025 167 / 652
0 3359 EGGEDAL 60.2747, 9.3706 146 / 71
0 3359 EGGEDAL 60.2235, 9.4635 130 / 234
0 3359 EGGEDAL 60.3306, 9.1865 167 / 779
0 3359 EGGEDAL 60.2342, 9.4567 143 / 94
0 3359 EGGEDAL 60.2643, 9.3769 147 / 57
0 3359 EGGEDAL 60.2866, 9.3024 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2334, 9.4601 141 / 25
0 3359 EGGEDAL 60.2483, 9.4134 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3547, 9.2023 167 / 653
0 3359 EGGEDAL 60.2344, 9.4623 141 / 142
0 3359 EGGEDAL 60.2236, 9.4643 130 / 233
0 3359 EGGEDAL 60.3360, 9.2082 167 / 709
0 3359 EGGEDAL 60.2896, 9.2925 160 / 162
0 3359 EGGEDAL 60.2673, 9.3846 145 / 170
0 3359 EGGEDAL 60.2324, 9.4579 143 / 96
0 3359 EGGEDAL 60.2651, 9.3766 147 / 58
0 3359 EGGEDAL 60.3623, 9.1959 167 / 91
0 3359 EGGEDAL 60.2869, 9.3040 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2338, 9.4606 141 / 22
0 3359 EGGEDAL 60.2729, 9.3772 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2949, 9.3013 160 / 187
0 3359 EGGEDAL 60.3324, 9.2114 167 / 529
0 3359 EGGEDAL 60.2702, 9.3975 145 / 107
0 3359 EGGEDAL 60.2239, 9.4640 130 / 235
0 3359 EGGEDAL 60.2648, 9.3733 147 / 63
0 3359 EGGEDAL 60.2208, 9.4591 130 / 69
0 3359 EGGEDAL 60.2361, 9.4617 143 / 97
0 3359 EGGEDAL 60.2641, 9.3731 147 / 61
0 3359 EGGEDAL 60.2874, 9.3044 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2336, 9.4614 141 / 43
0 3359 EGGEDAL 60.3327, 9.2107 167 / 528
0 3359 EGGEDAL 60.2702, 9.3980 145 / 108
0 3359 EGGEDAL 60.2891, 9.2940 160 / 163
0 3359 EGGEDAL 60.3391, 9.2059 167 / 741
0 3359 EGGEDAL 60.2691, 9.3054 160 / 74
0 3359 EGGEDAL 60.2852, 9.3051 160 / 155
0 3359 EGGEDAL 60.2334, 9.4526 143 / 98
0 3359 EGGEDAL 60.2655, 9.2214 172 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2867, 9.3033 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2340, 9.4600 141 / 8
0 3359 EGGEDAL 60.3469, 9.1885 167 / 532
0 3359 EGGEDAL 60.2410, 9.4276 143 / 624
0 3359 EGGEDAL 60.3436, 9.2066 151 / 70
0 3359 EGGEDAL 60.2659, 9.3868 145 / 176
0 3359 EGGEDAL 60.3550, 9.2043 167 / 807
0 3359 EGGEDAL 60.2737, 9.4140 143 / 99
0 3359 EGGEDAL 60.2323, 9.4594 143 / 110
0 3359 EGGEDAL 60.2659, 9.3762 147 / 62
0 3359 EGGEDAL 60.1949, 9.2435 140 / 59
0 3359 EGGEDAL 60.2868, 9.3013 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2345, 9.4592 141 / 19
0 3359 EGGEDAL 60.2208, 9.4614 130 / 83
0 3359 EGGEDAL 60.2529, 9.4214 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2740, 9.3418 155 / 25
0 3359 EGGEDAL 60.2537, 9.3835 143 / 100
0 3359 EGGEDAL 60.2327, 9.4571 143 / 111
0 3359 EGGEDAL 60.2633, 9.3769 147 / 60
0 3359 EGGEDAL 60.2567, 9.3922 167 / 311
0 3359 EGGEDAL 60.2863, 9.3032 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2353, 9.4496 141 / 71
0 3359 EGGEDAL 60.2322, 9.4635 141 / 90
0 3359 EGGEDAL 60.2674, 9.4015 143 / 316
0 3359 EGGEDAL 60.3391, 9.2077 167 / 691
0 3359 EGGEDAL 60.2385, 9.4208 143 / 653
0 3359 EGGEDAL 60.3174, 9.1909 168 / 9
0 3359 EGGEDAL 60.2810, 9.4100 143 / 102
0 3359 EGGEDAL 60.2313, 9.4605 143 / 112
0 3359 EGGEDAL 60.2641, 9.3764 147 / 56
0 3359 EGGEDAL 60.2863, 9.3061 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2351, 9.4502 141 / 70
0 3359 EGGEDAL 60.2514, 9.4129 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2299, 9.4279 141 / 153
0 3359 EGGEDAL 60.2356, 9.4581 143 / 104
0 3359 EGGEDAL 60.2317, 9.4606 143 / 113
0 3359 EGGEDAL 60.2863, 9.3045 160 / 60
0 3359 EGGEDAL 60.2351, 9.4521 141 / 69
0 3359 EGGEDAL 60.2730, 9.3707 146 / 37
0 3359 EGGEDAL 60.2522, 9.4167 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2670, 9.3304 157 / 26
0 3359 EGGEDAL 60.2733, 9.3798 145 / 135
0 3359 EGGEDAL 60.2432, 9.3587 143 / 220
0 3359 EGGEDAL 60.2344, 9.4511 143 / 105
0 3359 EGGEDAL 60.2365, 9.4594 143 / 116
0 3359 EGGEDAL 60.2918, 9.3006 160 / 30
0 3359 EGGEDAL 60.2348, 9.4511 141 / 68
0 3359 EGGEDAL 60.2735, 9.3808 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2465, 9.4189 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2260, 9.4845 131 / 162
0 3359 EGGEDAL 60.2648, 9.3898 145 / 319
0 3359 EGGEDAL 60.2357, 9.4574 143 / 106
0 3359 EGGEDAL 60.2333, 9.4567 143 / 118
0 3359 EGGEDAL 60.2922, 9.3020 160 / 59
0 3359 EGGEDAL 60.2248, 9.4872 131 / 51
0 3359 EGGEDAL 60.2225, 9.4674 130 / 90
0 3359 EGGEDAL 60.2571, 9.3834 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.3597, 9.1926 167 / 67
0 3359 EGGEDAL 60.2865, 9.2983 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2331, 9.4571 143 / 119
0 3359 EGGEDAL 60.2941, 9.2960 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2675, 9.4189 142 / 67
0 3359 EGGEDAL 60.2922, 9.2986 160 / 28
0 3359 EGGEDAL 60.2430, 9.4671 141 / 86
0 3359 EGGEDAL 60.3597, 9.1923 167 / 69
0 3359 EGGEDAL 60.2234, 9.4642 130 / 233
0 3359 EGGEDAL 60.2904, 9.2896 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2913, 9.2937 160 / 36
0 3359 EGGEDAL 60.2423, 9.4680 141 / 51
0 3359 EGGEDAL 60.2398, 9.2410 174 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2437, 9.3596 143 / 495
0 3359 EGGEDAL 60.2722, 9.3707 146 / 55
0 3359 EGGEDAL 60.2270, 9.4972 131 / 150
0 3359 EGGEDAL 60.2592, 9.4190 143 / 438
0 3359 EGGEDAL 60.2410, 9.4210 143 / 584
0 3359 EGGEDAL 60.2654, 9.3864 145 / 338
0 3359 EGGEDAL 60.2366, 9.4589 143 / 121
0 3359 EGGEDAL 60.2860, 9.3031 160 / 96
0 3359 EGGEDAL 60.2897, 9.2941 160 / 25
0 3359 EGGEDAL 60.2410, 9.4664 141 / 46
0 3359 EGGEDAL 60.2337, 9.4635 141 / 117
0 3359 EGGEDAL 60.2431, 9.4283 143 / 458
0 3359 EGGEDAL 60.2276, 9.4987 131 / 210
0 3359 EGGEDAL 60.2368, 9.4588 143 / 122
0 3359 EGGEDAL 60.2473, 9.3551 148 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2892, 9.2886 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2842, 9.1952 173 / 22
0 3359 EGGEDAL 60.2858, 9.2981 160 / 55
0 3359 EGGEDAL 60.2401, 9.4682 141 / 47
0 3359 EGGEDAL 60.2516, 9.4175 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2339, 9.4634 141 / 116
0 3359 EGGEDAL 60.2600, 9.3821 144 / 20
0 3359 EGGEDAL 60.2736, 9.3839 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2403, 9.4250 143 / 616
0 3359 EGGEDAL 60.2320, 9.4596 143 / 125
0 3359 EGGEDAL 60.3180, 9.2082 148 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.2901, 9.2912 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2852, 9.2981 160 / 109
0 3359 EGGEDAL 60.2398, 9.4627 141 / 85
0 3359 EGGEDAL 60.3141, 9.2176 167 / 420
0 3359 EGGEDAL 60.2605, 9.3804 144 / 19
0 3359 EGGEDAL 60.3380, 9.2094 167 / 720
0 3359 EGGEDAL 60.2381, 9.4411 141 / 175
0 3359 EGGEDAL 60.2508, 9.3871 143 / 126
0 3359 EGGEDAL 60.3173, 9.2097 148 / 24
0 3359 EGGEDAL 60.2971, 9.2959 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2833, 9.3039 160 / 167
0 3359 EGGEDAL 60.2683, 9.4155 142 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2817, 9.2991 160 / 37
0 3359 EGGEDAL 60.2396, 9.4639 141 / 83
0 3359 EGGEDAL 60.3118, 9.2213 167 / 421
0 3359 EGGEDAL 60.2719, 9.3708 146 / 61
0 3359 EGGEDAL 60.2677, 9.4074 145 / 59
0 3359 EGGEDAL 60.2650, 9.4069 145 / 136
0 3359 EGGEDAL 60.2564, 9.3853 143 / 490
0 3359 EGGEDAL 60.3553, 9.2043 167 / 806
0 3359 EGGEDAL 60.3167, 9.1980 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2485, 9.3159 149 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2667, 9.2988 160 / 108
0 3359 EGGEDAL 60.2851, 9.2927 160 / 40
0 3359 EGGEDAL 60.2384, 9.4700 141 / 26
0 3359 EGGEDAL 60.2748, 9.3683 146 / 85
0 3359 EGGEDAL 60.2732, 9.3781 145 / 93
0 3359 EGGEDAL 60.2722, 9.3620 146 / 59
0 3359 EGGEDAL 60.2645, 9.4072 145 / 137
0 3359 EGGEDAL 60.2533, 9.4177 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2898, 9.2934 160 / 158
0 3359 EGGEDAL 60.2891, 9.2911 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2847, 9.2940 160 / 27
0 3359 EGGEDAL 60.2392, 9.4672 141 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.3131, 9.2096 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2317, 9.4945 130 / 224
0 3359 EGGEDAL 60.2505, 9.3175 149 / 19
0 3359 EGGEDAL 60.3625, 9.1971 167 / 234
0 3359 EGGEDAL 60.2400, 9.4654 141 / 33
0 3359 EGGEDAL 60.2680, 9.3005 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2726, 9.3684 146 / 62
0 3359 EGGEDAL 60.2190, 9.4763 131 / 121
0 3359 EGGEDAL 60.2371, 9.4594 143 / 134
0 3359 EGGEDAL 60.2669, 9.2978 160 / 102
0 3359 EGGEDAL 60.3619, 9.1997 167 / 78
0 3359 EGGEDAL 60.2404, 9.4644 141 / 73
0 3359 EGGEDAL 60.2605, 9.4178 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2726, 9.3631 146 / 60
0 3359 EGGEDAL 60.2253, 9.4735 130 / 104
0 3359 EGGEDAL 60.2277, 9.4890 131 / 187
0 3359 EGGEDAL 60.2429, 9.4197 143 / 559
0 3359 EGGEDAL 60.2593, 9.3904 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2338, 9.4531 143 / 135
0 3359 EGGEDAL 60.3459, 9.2041 151 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2896, 9.2914 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3613, 9.2021 167 / 112
0 3359 EGGEDAL 60.2389, 9.4653 141 / 45
0 3359 EGGEDAL 60.2215, 9.4599 130 / 94
0 3359 EGGEDAL 60.2209, 9.4774 131 / 158
0 3359 EGGEDAL 60.3450, 9.2106 151 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2237, 9.4638 130 / 235
0 3359 EGGEDAL 60.2263, 9.4860 131 / 164
0 3359 EGGEDAL 60.3618, 9.1940 167 / 839
0 3359 EGGEDAL 60.2252, 9.4872 131 / 179
0 3359 EGGEDAL 60.2365, 9.4613 143 / 136
0 3359 EGGEDAL 60.2897, 9.2887 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.1717, 9.2264 139 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2374, 9.4710 141 / 30
0 3359 EGGEDAL 60.3338, 9.2127 167 / 538
0 3359 EGGEDAL 60.2544, 9.3842 143 / 338
0 3359 EGGEDAL 60.2327, 9.4631 141 / 111
0 3359 EGGEDAL 60.2665, 9.3314 157 / 27
0 3359 EGGEDAL 60.2562, 9.3867 143 / 457
0 3359 EGGEDAL 60.2599, 9.3258 155 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2378, 9.4606 143 / 137
0 3359 EGGEDAL 60.2883, 9.2882 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2380, 9.4680 141 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.3334, 9.2134 167 / 537
0 3359 EGGEDAL 60.2490, 9.4128 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3377, 9.2101 167 / 795
0 3359 EGGEDAL 60.2333, 9.4539 143 / 138
0 3359 EGGEDAL 60.2888, 9.2886 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2887, 9.1876 173 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.2376, 9.4685 141 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3294, 9.2163 167 / 536
0 3359 EGGEDAL 60.2711, 9.4086 145 / 151
0 3359 EGGEDAL 60.2291, 9.4379 141 / 101
0 3359 EGGEDAL 60.2457, 9.4202 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2259, 9.4982 131 / 193
0 3359 EGGEDAL 60.2659, 9.3884 145 / 179
0 3359 EGGEDAL 60.2189, 9.4576 130 / 218
0 3359 EGGEDAL 60.2411, 9.4220 143 / 579
0 3359 EGGEDAL 60.1931, 9.2418 140 / 47
0 3359 EGGEDAL 60.3589, 9.1921 167 / 65
0 3359 EGGEDAL 60.2375, 9.4671 141 / 35
0 3359 EGGEDAL 60.3323, 9.2101 167 / 484
0 3359 EGGEDAL 60.3311, 9.2127 167 / 535
0 3359 EGGEDAL 60.2711, 9.4086 145 / 151
0 3359 EGGEDAL 60.2426, 9.4283 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2306, 9.4914 130 / 144
0 3359 EGGEDAL 60.3332, 9.2494 145 / 60
0 3359 EGGEDAL 60.2668, 9.4006 143 / 141
0 3359 EGGEDAL 60.3603, 9.1974 167 / 135
0 3359 EGGEDAL 60.2377, 9.4658 141 / 63
0 3359 EGGEDAL 60.3326, 9.2094 167 / 534
0 3359 EGGEDAL 60.2418, 9.4275 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3468, 9.1894 167 / 732
0 3359 EGGEDAL 60.2268, 9.4959 131 / 202
0 3359 EGGEDAL 60.2406, 9.4219 143 / 586
0 3359 EGGEDAL 60.2561, 9.3836 143 / 142
0 3359 EGGEDAL 60.2382, 9.4640 141 / 62
0 3359 EGGEDAL 60.2802, 9.2960 160 / 126
0 3359 EGGEDAL 60.3332, 9.2099 167 / 533
0 3359 EGGEDAL 60.2431, 9.4299 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3463, 9.1899 167 / 733
0 3359 EGGEDAL 60.2426, 9.4187 143 / 571
0 3359 EGGEDAL 60.2485, 9.4116 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2389, 9.4630 141 / 81
0 3359 EGGEDAL 60.2495, 9.4172 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3460, 9.1898 167 / 734
0 3359 EGGEDAL 60.2914, 9.2967 160 / 180
0 3359 EGGEDAL 60.2304, 9.4942 130 / 171
0 3359 EGGEDAL 60.2688, 9.3343 157 / 50
0 3359 EGGEDAL 60.3371, 9.2088 167 / 707
0 3359 EGGEDAL 60.2705, 9.3854 145 / 295
0 3359 EGGEDAL 60.2394, 9.4645 141 / 53
0 3359 EGGEDAL 60.3431, 9.1871 167 / 52
0 3359 EGGEDAL 60.2699, 9.3890 145 / 288
0 3359 EGGEDAL 60.2349, 9.4568 143 / 154
0 3359 EGGEDAL 60.3457, 9.1894 167 / 735
0 3359 EGGEDAL 60.2229, 9.4616 130 / 167
0 3359 EGGEDAL 60.2382, 9.4653 141 / 72
0 3359 EGGEDAL 60.2716, 9.3666 146 / 40
0 3359 EGGEDAL 60.2706, 9.3860 145 / 289
0 3359 EGGEDAL 60.2227, 9.4605 130 / 100
0 3359 EGGEDAL 60.3464, 9.1894 167 / 736
0 3359 EGGEDAL 60.2741, 9.3497 146 / 88
0 3359 EGGEDAL 60.2658, 9.3891 145 / 181
0 3359 EGGEDAL 60.2662, 9.2211 172 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2426, 9.4389 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2743, 9.3699 146 / 41
0 3359 EGGEDAL 60.2777, 9.2995 160 / 142
0 3359 EGGEDAL 60.2466, 9.4201 143 / 488
0 3359 EGGEDAL 60.3454, 9.1891 167 / 737
0 3359 EGGEDAL 60.2863, 9.3026 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2682, 9.3234 157 / 42
0 3359 EGGEDAL 60.2442, 9.4216 143 / 618
0 3359 EGGEDAL 60.2701, 9.3400 155 / 31
0 3359 EGGEDAL 60.2951, 9.2993 160 / 194
0 3359 EGGEDAL 60.2703, 9.4084 143 / 642
0 3359 EGGEDAL 60.2390, 9.4257 143 / 610
0 3359 EGGEDAL 60.1954, 9.2453 140 / 60
0 3359 EGGEDAL 60.2424, 9.4374 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3474, 9.2025 153 / 46
0 3359 EGGEDAL 60.2728, 9.3714 146 / 42
0 3359 EGGEDAL 60.2951, 9.3018 160 / 184
0 3359 EGGEDAL 60.2662, 9.3345 156 / 40
0 3359 EGGEDAL 60.2703, 9.4079 143 / 632
0 3359 EGGEDAL 60.2928, 9.2024 169 / 37
0 3359 EGGEDAL 60.2521, 9.3885 143 / 149
0 3359 EGGEDAL 60.2597, 9.3892 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.3585, 9.1931 167 / 86
0 3359 EGGEDAL 60.2420, 9.4379 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2740, 9.3650 146 / 43
0 3359 EGGEDAL 60.2849, 9.3048 160 / 135
0 3359 EGGEDAL 60.2952, 9.3010 160 / 185
0 3359 EGGEDAL 60.2290, 9.4737 130 / 237
0 3359 EGGEDAL 60.2361, 9.4597 143 / 117
0 3359 EGGEDAL 60.3452, 9.1897 167 / 786
0 3359 EGGEDAL 60.2539, 9.4228 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2357, 9.4574 143 / 150
0 3359 EGGEDAL 60.3589, 9.1963 167 / 106
0 3359 EGGEDAL 60.2413, 9.4382 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2319, 9.4637 141 / 91
0 3359 EGGEDAL 60.2742, 9.3658 146 / 44
0 3359 EGGEDAL 60.2407, 9.4228 143 / 581
0 3359 EGGEDAL 60.2735, 9.3732 145 / 99
0 3359 EGGEDAL 60.3438, 9.2055 151 / 64
0 3359 EGGEDAL 60.2548, 9.4224 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2957, 9.3013 160 / 191
0 3359 EGGEDAL 60.2187, 9.4570 130 / 182
0 3359 EGGEDAL 60.2345, 9.4521 143 / 152
0 3359 EGGEDAL 60.2223, 9.4760 131 / 68
0 3359 EGGEDAL 60.3586, 9.1953 167 / 104
0 3359 EGGEDAL 60.3578, 9.1971 167 / 220
0 3359 EGGEDAL 60.2417, 9.4409 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2215, 9.4591 130 / 71
0 3359 EGGEDAL 60.2744, 9.3663 146 / 45
0 3359 EGGEDAL 60.2266, 9.4942 131 / 205
0 3359 EGGEDAL 60.2739, 9.3790 145 / 98
0 3359 EGGEDAL 60.2423, 9.4296 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3440, 9.2063 151 / 65
0 3359 EGGEDAL 60.2397, 9.4249 143 / 613
0 3359 EGGEDAL 60.3458, 9.1876 167 / 71
0 3359 EGGEDAL 60.2350, 9.4380 141 / 181
0 3359 EGGEDAL 60.2545, 9.4221 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2713, 9.4091 142 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2184, 9.4573 130 / 172
0 3359 EGGEDAL 60.3484, 9.1937 167 / 740
0 3359 EGGEDAL 60.3465, 9.1800 167 / 252
0 3359 EGGEDAL 60.3584, 9.1960 167 / 114
0 3359 EGGEDAL 60.2420, 9.4398 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2531, 9.4189 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2934, 9.2025 169 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2268, 9.4881 131 / 122
0 3359 EGGEDAL 60.3428, 9.2077 151 / 66
0 3359 EGGEDAL 60.2544, 9.4193 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2382, 9.3958 143 / 157
0 3359 EGGEDAL 60.2912, 9.2928 162 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3463, 9.1800 167 / 251
0 3359 EGGEDAL 60.3579, 9.1959 167 / 111
0 3359 EGGEDAL 60.3569, 9.2030 167 / 156
0 3359 EGGEDAL 60.2413, 9.4399 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3238, 9.2928 161 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2467, 9.4115 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2604, 9.3902 143 / 506
0 3359 EGGEDAL 60.2813, 9.2965 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2270, 9.4885 131 / 123
0 3359 EGGEDAL 60.3430, 9.2072 151 / 67
0 3359 EGGEDAL 60.2542, 9.4187 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2345, 9.4223 141 / 163
0 3359 EGGEDAL 60.2655, 9.3909 145 / 324
0 3359 EGGEDAL 60.2375, 9.3951 143 / 158
0 3359 EGGEDAL 60.3579, 9.1951 167 / 214
0 3359 EGGEDAL 60.2423, 9.4429 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3344, 9.2132 167 / 486
0 3359 EGGEDAL 60.2911, 9.2032 169 / 31
0 3359 EGGEDAL 60.2272, 9.4890 131 / 124
0 3359 EGGEDAL 60.3433, 9.2068 151 / 68
0 3359 EGGEDAL 60.2544, 9.4159 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2658, 9.2677 162 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2411, 9.4373 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3581, 9.1943 167 / 233
0 3359 EGGEDAL 60.2417, 9.4433 143 / 523
0 3359 EGGEDAL 60.2915, 9.2031 169 / 32
0 3359 EGGEDAL 60.2274, 9.4893 131 / 125
0 3359 EGGEDAL 60.2249, 9.4850 131 / 166
0 3359 EGGEDAL 60.2592, 9.3719 145 / 212
0 3359 EGGEDAL 60.2870, 9.2936 160 / 50
0 3359 EGGEDAL 60.2540, 9.4170 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2451, 9.4237 143 / 521
0 3359 EGGEDAL 60.3383, 9.2076 167 / 698
0 3359 EGGEDAL 60.2668, 9.4166 143 / 160
0 3359 EGGEDAL 60.3413, 9.1960 151 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.2405, 9.4371 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3561, 9.2035 167 / 175
0 3359 EGGEDAL 60.2414, 9.4437 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2445, 9.4273 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2270, 9.4916 131 / 126
0 3359 EGGEDAL 60.2792, 9.3013 160 / 153
0 3359 EGGEDAL 60.2202, 9.4769 131 / 165
0 3359 EGGEDAL 60.2536, 9.4159 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2737, 9.3741 145 / 154
0 3359 EGGEDAL 60.2454, 9.4236 143 / 520
0 3359 EGGEDAL 60.2892, 9.2921 160 / 157
0 3359 EGGEDAL 60.3416, 9.1958 151 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2410, 9.4436 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2783, 9.2964 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2619, 9.4160 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2275, 9.4905 131 / 106
0 3359 EGGEDAL 60.2449, 9.4271 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2439, 9.3726 143 / 445
0 3359 EGGEDAL 60.3488, 9.1911 167 / 306
0 3359 EGGEDAL 60.2532, 9.4150 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2740, 9.3745 145 / 155
0 3359 EGGEDAL 60.2654, 9.4018 143 / 162
0 3359 EGGEDAL 60.2959, 9.2975 162 / 9
0 3359 EGGEDAL 60.3564, 9.2021 167 / 216
0 3359 EGGEDAL 60.2411, 9.4427 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2866, 9.2974 160 / 124
0 3359 EGGEDAL 60.2572, 9.4076 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2274, 9.4898 131 / 105
0 3359 EGGEDAL 60.2895, 9.2948 160 / 144
0 3359 EGGEDAL 60.2672, 9.3333 156 / 35
0 3359 EGGEDAL 60.2321, 9.4228 141 / 171
0 3359 EGGEDAL 60.2534, 9.4170 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2958, 9.2968 162 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.2419, 9.4655 141 / 78
0 3359 EGGEDAL 60.3574, 9.1948 167 / 115
0 3359 EGGEDAL 60.3553, 9.2033 167 / 171
0 3359 EGGEDAL 60.2403, 9.4426 143 / 531
0 3359 EGGEDAL 60.2869, 9.2974 160 / 123
0 3359 EGGEDAL 60.2543, 9.4105 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2273, 9.4905 131 / 104
0 3359 EGGEDAL 60.2894, 9.2959 160 / 143
0 3359 EGGEDAL 60.2750, 9.3681 146 / 82
0 3359 EGGEDAL 60.2682, 9.3849 145 / 168
0 3359 EGGEDAL 60.2331, 9.4223 141 / 154
0 3359 EGGEDAL 60.3422, 9.1976 151 / 14
0 3359 EGGEDAL 60.2969, 9.2965 162 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.3547, 9.2033 167 / 170
0 3359 EGGEDAL 60.2407, 9.4444 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2670, 9.4021 143 / 307
0 3359 EGGEDAL 60.2270, 9.4900 131 / 103
0 3359 EGGEDAL 60.2261, 9.4710 130 / 145
0 3359 EGGEDAL 60.2274, 9.4991 131 / 211
0 3359 EGGEDAL 60.2608, 9.4218 143 / 549
0 3359 EGGEDAL 60.2965, 9.2965 162 / 13
0 3359 EGGEDAL 60.2401, 9.4446 143 / 503
0 3359 EGGEDAL 60.2270, 9.4909 131 / 102
0 3359 EGGEDAL 60.2305, 9.4885 130 / 151
0 3359 EGGEDAL 60.3122, 9.3532 152 / 8
0 3359 EGGEDAL 60.2652, 9.3925 145 / 322
0 3359 EGGEDAL 60.2691, 9.3409 155 / 34
0 3359 EGGEDAL 60.2556, 9.4217 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2399, 9.4450 143 / 525
0 3359 EGGEDAL 60.2566, 9.4154 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2279, 9.4908 131 / 101
0 3359 EGGEDAL 60.2419, 9.4300 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2213, 9.4624 130 / 150
0 3359 EGGEDAL 60.2794, 9.2975 160 / 80
0 3359 EGGEDAL 60.3574, 9.1956 167 / 107
0 3359 EGGEDAL 60.2700, 9.3876 145 / 290
0 3359 EGGEDAL 60.2560, 9.4216 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3116, 9.2050 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2785, 9.3988 143 / 171
0 3359 EGGEDAL 60.2395, 9.4438 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2221, 9.4674 130 / 75
0 3359 EGGEDAL 60.2438, 9.4131 143 / 305
0 3359 EGGEDAL 60.2205, 9.4585 130 / 86
0 3359 EGGEDAL 60.2830, 9.3024 160 / 145
0 3359 EGGEDAL 60.2655, 9.4005 143 / 547
0 3359 EGGEDAL 60.2632, 9.3760 147 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3417, 9.1964 151 / 19
0 3359 EGGEDAL 60.2221, 9.4753 131 / 71
0 3359 EGGEDAL 60.2396, 9.4428 143 / 527
0 3359 EGGEDAL 60.2269, 9.4743 130 / 74
0 3359 EGGEDAL 60.2527, 9.4129 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2282, 9.4726 130 / 87
0 3359 EGGEDAL 60.2318, 9.4939 130 / 223
0 3359 EGGEDAL 60.2649, 9.3930 145 / 328
0 3359 EGGEDAL 60.2933, 9.2019 169 / 40
0 3359 EGGEDAL 60.3316, 9.2526 145 / 74
0 3359 EGGEDAL 60.2336, 9.4548 143 / 181
0 3359 EGGEDAL 60.2700, 9.2750 163 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2396, 9.4420 143 / 524
0 3359 EGGEDAL 60.3323, 9.1856 167 / 428
0 3359 EGGEDAL 60.2566, 9.4145 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3246, 9.1952 167 / 589
0 3359 EGGEDAL 60.3567, 9.2052 167 / 803
0 3359 EGGEDAL 60.2647, 9.3892 145 / 297
0 3359 EGGEDAL 60.2604, 9.4191 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2686, 9.3337 157 / 51
0 3359 EGGEDAL 60.2344, 9.4511 143 / 182
0 3359 EGGEDAL 60.3410, 9.2004 151 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.3540, 9.2018 167 / 179
0 3359 EGGEDAL 60.2549, 9.4172 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2242, 9.4596 130 / 73
0 3359 EGGEDAL 60.2204, 9.4605 130 / 77
0 3359 EGGEDAL 60.2736, 9.3654 146 / 72
0 3359 EGGEDAL 60.3179, 9.1630 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2485, 9.4198 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2615, 9.3949 143 / 184
0 3359 EGGEDAL 60.3415, 9.1946 151 / 22
0 3359 EGGEDAL 60.2726, 9.2779 163 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2638, 9.4207 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3542, 9.2038 167 / 180
0 3359 EGGEDAL 60.2403, 9.4399 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2232, 9.4594 130 / 72
0 3359 EGGEDAL 60.2599, 9.3721 145 / 162
0 3359 EGGEDAL 60.2439, 9.3585 143 / 243
0 3359 EGGEDAL 60.2716, 9.2766 163 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2396, 9.4411 143 / 630
0 3359 EGGEDAL 60.2264, 9.4973 131 / 191
0 3359 EGGEDAL 60.2438, 9.3585 143 / 243
0 3359 EGGEDAL 60.2727, 9.3745 144 / 31
0 3359 EGGEDAL 60.2402, 9.3841 143 / 190
0 3359 EGGEDAL 60.2823, 9.1891 173 / 5
0 3359 EGGEDAL 60.2579, 9.4201 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3116, 9.2207 167 / 427
0 3359 EGGEDAL 60.2733, 9.3681 146 / 83
0 3359 EGGEDAL 60.2679, 9.3284 157 / 44
0 3359 EGGEDAL 60.2437, 9.3584 143 / 243
0 3359 EGGEDAL 60.3209, 9.1898 167 / 840
0 3359 EGGEDAL 60.2572, 9.3853 143 / 194
0 3359 EGGEDAL 60.2175, 9.4701 131 / 72
0 3359 EGGEDAL 60.2396, 9.4390 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2688, 9.3436 155 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2277, 9.4699 130 / 147
0 3359 EGGEDAL 60.2682, 9.3277 157 / 45
0 3359 EGGEDAL 60.2435, 9.3584 143 / 243
0 3359 EGGEDAL 60.2707, 9.2759 163 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2614, 9.4281 143 / 196
0 3359 EGGEDAL 60.3596, 9.1945 167 / 161
0 3359 EGGEDAL 60.3526, 9.2004 167 / 131
0 3359 EGGEDAL 60.2389, 9.4410 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2539, 9.2291 174 / 44
0 3359 EGGEDAL 60.2342, 9.4651 141 / 160
0 3359 EGGEDAL 60.2737, 9.3675 146 / 65
0 3359 EGGEDAL 60.2266, 9.4984 131 / 149
0 3359 EGGEDAL 60.2431, 9.4189 143 / 564
0 3359 EGGEDAL 60.2677, 9.3281 157 / 46
0 3359 EGGEDAL 60.2664, 9.4181 143 / 197
0 3359 EGGEDAL 60.3209, 9.2525 164 / 8
0 3359 EGGEDAL 60.2432, 9.4194 143 / 558
0 3359 EGGEDAL 60.3324, 9.1942 167 / 147
0 3359 EGGEDAL 60.2386, 9.4395 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2879, 9.2986 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2269, 9.4904 131 / 116
0 3359 EGGEDAL 60.2255, 9.4977 131 / 148
0 3359 EGGEDAL 60.2349, 9.4550 143 / 459
0 3359 EGGEDAL 60.2697, 9.4078 143 / 568
0 3359 EGGEDAL 60.2701, 9.3009 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3561, 9.2051 167 / 802
0 3359 EGGEDAL 60.2350, 9.4590 143 / 200
0 3359 EGGEDAL 60.2517, 9.4106 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3309, 9.1942 167 / 297
0 3359 EGGEDAL 60.2878, 9.2990 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2266, 9.4926 131 / 115
0 3359 EGGEDAL 60.2635, 9.1768 174 / 46
0 3359 EGGEDAL 60.2253, 9.4971 131 / 147
0 3359 EGGEDAL 60.2339, 9.4542 143 / 460
0 3359 EGGEDAL 60.2194, 9.4572 130 / 189
0 3359 EGGEDAL 60.2458, 9.4136 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2717, 9.3629 146 / 74
0 3359 EGGEDAL 60.2391, 9.4382 143 / 627
0 3359 EGGEDAL 60.2878, 9.3005 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2266, 9.4886 131 / 114
0 3359 EGGEDAL 60.2248, 9.4954 131 / 146
0 3359 EGGEDAL 60.2363, 9.4580 143 / 468
0 3359 EGGEDAL 60.2388, 9.4241 143 / 603
0 3359 EGGEDAL 60.3384, 9.2094 167 / 745
0 3359 EGGEDAL 60.2765, 9.3433 152 / 9
0 3359 EGGEDAL 60.2455, 9.4138 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3334, 9.1846 167 / 262
0 3359 EGGEDAL 60.2869, 9.2988 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2273, 9.4884 131 / 118
0 3359 EGGEDAL 60.2260, 9.4963 131 / 145
0 3359 EGGEDAL 60.2362, 9.4575 143 / 467
0 3359 EGGEDAL 60.2352, 9.4036 143 / 207
0 3359 EGGEDAL 60.2749, 9.2635 164 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2514, 9.4107 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3325, 9.1848 167 / 256
0 3359 EGGEDAL 60.3310, 9.2009 167 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2263, 9.4959 131 / 201
0 3359 EGGEDAL 60.2326, 9.4617 141 / 103
0 3359 EGGEDAL 60.2261, 9.4968 131 / 144
0 3359 EGGEDAL 60.2353, 9.4588 143 / 465
0 3359 EGGEDAL 60.2356, 9.4616 143 / 466
0 3359 EGGEDAL 60.2595, 9.3897 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2390, 9.4246 143 / 605
0 3359 EGGEDAL 60.2348, 9.4559 143 / 176
0 3359 EGGEDAL 60.3592, 9.1954 152 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2461, 9.4133 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2569, 9.4157 143 / 505
0 3359 EGGEDAL 60.2323, 9.4615 141 / 102
0 3359 EGGEDAL 60.2465, 9.3749 143 / 367
0 3359 EGGEDAL 60.2433, 9.4289 143 / 400
0 3359 EGGEDAL 60.2265, 9.4966 131 / 143
0 3359 EGGEDAL 60.2352, 9.4609 143 / 464
0 3359 EGGEDAL 60.2343, 9.4556 143 / 463
0 3359 EGGEDAL 60.2258, 9.4865 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2836, 9.3038 160 / 168
0 3359 EGGEDAL 60.3597, 9.1967 152 / 17
0 3359 EGGEDAL 60.2608, 9.4172 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3528, 9.2010 167 / 566
0 3359 EGGEDAL 60.2248, 9.4735 130 / 105
0 3359 EGGEDAL 60.2267, 9.4974 131 / 142
0 3359 EGGEDAL 60.2364, 9.4608 143 / 470
0 3359 EGGEDAL 60.3374, 9.2088 167 / 751
0 3359 EGGEDAL 60.2326, 9.4640 141 / 178
0 3359 EGGEDAL 60.2822, 9.3027 160 / 183
0 3359 EGGEDAL 60.2262, 9.4694 130 / 155
0 3359 EGGEDAL 60.2445, 9.4199 143 / 572
0 3359 EGGEDAL 60.2434, 9.3585 143 / 220
0 3359 EGGEDAL 60.3630, 9.1916 152 / 18
0 3359 EGGEDAL 60.2521, 9.4105 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3399, 9.2056 167 / 239
0 3359 EGGEDAL 60.2691, 9.3396 155 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.2218, 9.4604 130 / 106
0 3359 EGGEDAL 60.2268, 9.4964 131 / 141
0 3359 EGGEDAL 60.2262, 9.4946 131 / 198
0 3359 EGGEDAL 60.2595, 9.3908 143 / 507
0 3359 EGGEDAL 60.2395, 9.4244 143 / 607
0 3359 EGGEDAL 60.2777, 9.4010 143 / 310
0 3359 EGGEDAL 60.2842, 9.3032 160 / 136
0 3359 EGGEDAL 60.3332, 9.2146 167 / 624
0 3359 EGGEDAL 60.2254, 9.4869 131 / 183
0 3359 EGGEDAL 60.2342, 9.4370 141 / 183
0 3359 EGGEDAL 60.3310, 9.2157 167 / 565
0 3359 EGGEDAL 60.2592, 9.3733 145 / 100
0 3359 EGGEDAL 60.2191, 9.4749 131 / 127
0 3359 EGGEDAL 60.2262, 9.4818 130 / 131
0 3359 EGGEDAL 60.2328, 9.4226 141 / 152
0 3359 EGGEDAL 60.2368, 9.4622 143 / 251
0 3359 EGGEDAL 60.3609, 9.1984 152 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.2184, 9.4970 131 / 77
0 3359 EGGEDAL 60.2266, 9.4919 131 / 108
0 3359 EGGEDAL 60.3152, 9.2066 156 / 27
0 3359 EGGEDAL 60.2265, 9.4819 130 / 132
0 3359 EGGEDAL 60.2845, 9.3033 160 / 160
0 3359 EGGEDAL 60.2369, 9.4608 143 / 252
0 3359 EGGEDAL 60.2349, 9.4651 141 / 156
0 3359 EGGEDAL 60.3238, 9.1939 167 / 392
0 3359 EGGEDAL 60.3376, 9.2005 167 / 332
0 3359 EGGEDAL 60.2180, 9.4975 131 / 78
0 3359 EGGEDAL 60.2266, 9.4911 131 / 107
0 3359 EGGEDAL 60.2304, 9.4920 130 / 133
0 3359 EGGEDAL 60.2699, 9.3976 145 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2489, 9.4113 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2372, 9.4615 143 / 253
0 3359 EGGEDAL 60.3378, 9.2037 167 / 338
0 3359 EGGEDAL 60.2255, 9.4633 130 / 95
0 3359 EGGEDAL 60.2595, 9.3749 145 / 101
0 3359 EGGEDAL 60.2717, 9.3795 145 / 81
0 3359 EGGEDAL 60.2262, 9.4953 131 / 200
0 3359 EGGEDAL 60.3618, 9.1982 152 / 24
0 3359 EGGEDAL 60.2342, 9.4646 141 / 157
0 3359 EGGEDAL 60.3336, 9.1895 167 / 342
0 3359 EGGEDAL 60.3368, 9.2021 167 / 265
0 3359 EGGEDAL 60.2542, 9.4078 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2595, 9.3743 145 / 102
0 3359 EGGEDAL 60.2799, 9.2974 160 / 152
0 3359 EGGEDAL 60.3304, 9.1864 167 / 767
0 3359 EGGEDAL 60.3241, 9.1974 167 / 814
0 3359 EGGEDAL 60.2573, 9.3814 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2375, 9.1868 174 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.3258, 9.1951 167 / 344
0 3359 EGGEDAL 60.3367, 9.2040 167 / 193
0 3359 EGGEDAL 60.3296, 9.2156 167 / 591
0 3359 EGGEDAL 60.2599, 9.3696 145 / 103
0 3359 EGGEDAL 60.2278, 9.4794 130 / 130
0 3359 EGGEDAL 60.2541, 9.4213 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2160, 9.4718 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3602, 9.2036 167 / 729
0 3359 EGGEDAL 60.2515, 9.3764 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2739, 9.3451 152 / 26
0 3359 EGGEDAL 60.2790, 9.1872 173 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3295, 9.1961 167 / 393
0 3359 EGGEDAL 60.2271, 9.4880 131 / 117
0 3359 EGGEDAL 60.2591, 9.3751 145 / 104
0 3359 EGGEDAL 60.3125, 9.2197 167 / 654
0 3359 EGGEDAL 60.2902, 9.3102 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2701, 9.3994 145 / 350
0 3359 EGGEDAL 60.3391, 9.2090 167 / 697
0 3359 EGGEDAL 60.2265, 9.4743 130 / 160
0 3359 EGGEDAL 60.2690, 9.3368 156 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2665, 9.1824 174 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3613, 9.2011 167 / 495
0 3359 EGGEDAL 60.2690, 9.4023 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3157, 9.2063 156 / 33
0 3359 EGGEDAL 60.2742, 9.3691 146 / 86
0 3359 EGGEDAL 60.2660, 9.1759 174 / 9
0 3359 EGGEDAL 60.2175, 9.4953 131 / 79
0 3359 EGGEDAL 60.2284, 9.4847 130 / 152
0 3359 EGGEDAL 60.2601, 9.3735 145 / 159
0 3359 EGGEDAL 60.2748, 9.3690 146 / 87
0 3359 EGGEDAL 60.2685, 9.3311 157 / 52
0 3359 EGGEDAL 60.3616, 9.2005 167 / 80
0 3359 EGGEDAL 60.3087, 9.1797 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2696, 9.4023 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2185, 9.4938 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2363, 9.4589 143 / 469
0 3359 EGGEDAL 60.2601, 9.3804 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3091, 9.1801 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2867, 9.3048 160 / 38
0 3359 EGGEDAL 60.2593, 9.4072 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2376, 9.4616 143 / 462
0 3359 EGGEDAL 60.2444, 9.4222 143 / 600
0 3359 EGGEDAL 60.3359, 9.2542 145 / 63
0 3359 EGGEDAL 60.3240, 9.1967 167 / 815
0 3359 EGGEDAL 60.2591, 9.3421 153 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3049, 9.1743 169 / 14
0 3359 EGGEDAL 60.2325, 9.4017 141 / 34
0 3359 EGGEDAL 60.2891, 9.2929 160 / 77
0 3359 EGGEDAL 60.3454, 9.1876 167 / 433
0 3359 EGGEDAL 60.2716, 9.4082 145 / 142
0 3359 EGGEDAL 60.3409, 9.1940 151 / 93
0 3359 EGGEDAL 60.2566, 9.3802 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3179, 9.2134 154 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3045, 9.1723 169 / 13
0 3359 EGGEDAL 60.3313, 9.1848 167 / 386
0 3359 EGGEDAL 60.2323, 9.4010 141 / 18
0 3359 EGGEDAL 60.2912, 9.2997 160 / 113
0 3359 EGGEDAL 60.2296, 9.4344 141 / 112
0 3359 EGGEDAL 60.3106, 9.2901 161 / 93
0 3359 EGGEDAL 60.2375, 9.4610 143 / 461
0 3359 EGGEDAL 60.2748, 9.2748 163 / 37
0 3359 EGGEDAL 60.2271, 9.4695 130 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2762, 9.3401 155 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3079, 9.1833 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2855, 9.3054 160 / 146
0 3359 EGGEDAL 60.2399, 9.4306 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2213, 9.4761 131 / 173
0 3359 EGGEDAL 60.2423, 9.4192 143 / 570
0 3359 EGGEDAL 60.2262, 9.4983 131 / 194
0 3359 EGGEDAL 60.3364, 9.2100 167 / 727
0 3359 EGGEDAL 60.3417, 9.2046 151 / 76
0 3359 EGGEDAL 60.2267, 9.4732 130 / 158
0 3359 EGGEDAL 60.2708, 9.3420 155 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2698, 9.4122 142 / 18
0 3359 EGGEDAL 60.3322, 9.2010 167 / 253
0 3359 EGGEDAL 60.2578, 9.4158 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2851, 9.3036 160 / 147
0 3359 EGGEDAL 60.2643, 9.4065 145 / 109
0 3359 EGGEDAL 60.3148, 9.2195 167 / 675
0 3359 EGGEDAL 60.2438, 9.4224 143 / 617
0 3359 EGGEDAL 60.2342, 9.4226 141 / 162
0 3359 EGGEDAL 60.2595, 9.3755 145 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2777, 9.2977 160 / 169
0 3359 EGGEDAL 60.2276, 9.4759 130 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2576, 9.3790 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2671, 9.3965 145 / 231
0 3359 EGGEDAL 60.2730, 9.3450 155 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.3335, 9.1855 167 / 337
0 3359 EGGEDAL 60.3324, 9.1987 167 / 303
0 3359 EGGEDAL 60.2586, 9.4142 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2751, 9.3425 155 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2660, 9.4053 145 / 110
0 3359 EGGEDAL 60.3333, 9.2539 145 / 70
0 3359 EGGEDAL 60.2862, 9.2947 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2281, 9.4843 130 / 188
0 3359 EGGEDAL 60.2572, 9.3785 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2770, 9.3401 155 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2586, 9.4152 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2264, 9.4761 130 / 96
0 3359 EGGEDAL 60.2648, 9.4061 145 / 111
0 3359 EGGEDAL 60.2293, 9.4814 130 / 225
0 3359 EGGEDAL 60.2571, 9.3796 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3300, 9.2146 167 / 504
0 3359 EGGEDAL 60.2654, 9.4064 145 / 112
0 3359 EGGEDAL 60.2300, 9.4873 130 / 180
0 3359 EGGEDAL 60.2705, 9.4083 143 / 643
0 3359 EGGEDAL 60.1716, 9.2270 137 / 20
0 3359 EGGEDAL 60.2458, 9.4211 143 / 487
0 3359 EGGEDAL 60.2327, 9.4916 130 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2578, 9.3798 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2653, 9.3329 156 / 41
0 3359 EGGEDAL 60.3130, 9.2085 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.3053, 9.1447 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.3311, 9.2140 167 / 503
0 3359 EGGEDAL 60.2664, 9.3338 156 / 29
0 3359 EGGEDAL 60.2664, 9.4065 145 / 113
0 3359 EGGEDAL 60.2704, 9.4078 143 / 633
0 3359 EGGEDAL 60.3246, 9.1970 167 / 816
0 3359 EGGEDAL 60.2282, 9.4804 130 / 202
0 3359 EGGEDAL 60.2727, 9.3315 156 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2266, 9.4873 131 / 185
0 3359 EGGEDAL 60.3322, 9.2142 167 / 502
0 3359 EGGEDAL 60.2305, 9.4371 141 / 95
0 3359 EGGEDAL 60.2688, 9.4080 145 / 114
0 3359 EGGEDAL 60.2286, 9.4812 130 / 226
0 3359 EGGEDAL 60.2609, 9.3805 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2671, 9.3372 156 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2908, 9.2046 169 / 29
0 3359 EGGEDAL 60.3316, 9.2141 167 / 501
0 3359 EGGEDAL 60.2300, 9.4358 141 / 94
0 3359 EGGEDAL 60.2827, 9.3028 160 / 137
0 3359 EGGEDAL 60.2193, 9.4782 131 / 128
0 3359 EGGEDAL 60.2686, 9.4083 145 / 115
0 3359 EGGEDAL 60.2426, 9.4196 143 / 560
0 3359 EGGEDAL 60.3458, 9.1875 167 / 71
0 3359 EGGEDAL 60.2202, 9.4791 131 / 181
0 3359 EGGEDAL 60.2415, 9.4211 143 / 577
0 3359 EGGEDAL 60.2728, 9.3439 155 / 36
0 3359 EGGEDAL 60.2274, 9.4787 130 / 165
0 3359 EGGEDAL 60.2626, 9.3806 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3267, 9.1788 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3307, 9.2132 167 / 500
0 3359 EGGEDAL 60.2876, 9.2979 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2815, 9.3026 160 / 138
0 3359 EGGEDAL 60.2683, 9.4087 145 / 116
0 3359 EGGEDAL 60.2391, 9.4238 143 / 602
0 3359 EGGEDAL 60.2267, 9.4732 130 / 158
0 3359 EGGEDAL 60.2275, 9.4836 130 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2631, 9.3799 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3182, 9.1957 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3305, 9.1961 167 / 437
0 3359 EGGEDAL 60.3319, 9.2108 167 / 499
0 3359 EGGEDAL 60.2824, 9.3032 160 / 139
0 3359 EGGEDAL 60.2680, 9.4092 145 / 117
0 3359 EGGEDAL 60.3137, 9.2025 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2263, 9.4699 130 / 155
0 3359 EGGEDAL 60.3557, 9.2048 167 / 792
0 3359 EGGEDAL 60.3396, 9.2059 167 / 742
0 3359 EGGEDAL 60.2271, 9.4966 131 / 190
0 3359 EGGEDAL 60.2267, 9.4799 130 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2635, 9.3815 144 / 27
0 3359 EGGEDAL 60.2652, 9.3370 156 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.2742, 9.2648 164 / 55
0 3359 EGGEDAL 60.3185, 9.1957 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2612, 9.4172 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2649, 9.4054 145 / 118
0 3359 EGGEDAL 60.2388, 9.4380 143 / 631
0 3359 EGGEDAL 60.2310, 9.4951 130 / 173
0 3359 EGGEDAL 60.2616, 9.3815 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2647, 9.3323 156 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3193, 9.1413 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2206, 9.4610 130 / 78
0 3359 EGGEDAL 60.3036, 9.1445 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2386, 9.4255 143 / 608
0 3359 EGGEDAL 60.3549, 9.1994 167 / 782
0 3359 EGGEDAL 60.2194, 9.4973 131 / 24
0 3359 EGGEDAL 60.2258, 9.4800 130 / 190
0 3359 EGGEDAL 60.2610, 9.3822 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2574, 9.4169 143 / 55
0 3359 EGGEDAL 60.2647, 9.3306 156 / 13
0 3359 EGGEDAL 60.3045, 9.1421 167 / 197
0 3359 EGGEDAL 60.3261, 9.1988 167 / 844
0 3359 EGGEDAL 60.2365, 9.4677 141 / 27
0 3359 EGGEDAL 60.3359, 9.2034 167 / 440
0 3359 EGGEDAL 60.2728, 9.3446 155 / 33
0 3359 EGGEDAL 60.2283, 9.4822 130 / 135
0 3359 EGGEDAL 60.3038, 9.1466 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2230, 9.4612 130 / 149
0 3359 EGGEDAL 60.2696, 9.3438 155 / 38
0 3359 EGGEDAL 60.2202, 9.4943 131 / 25
0 3359 EGGEDAL 60.2289, 9.4803 130 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2621, 9.3803 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2659, 9.3317 156 / 15
0 3359 EGGEDAL 60.2779, 9.3999 143 / 315
0 3359 EGGEDAL 60.2243, 9.4756 130 / 134
0 3359 EGGEDAL 60.2742, 9.3671 146 / 80
0 3359 EGGEDAL 60.2682, 9.3360 156 / 43
0 3359 EGGEDAL 60.2692, 9.3300 157 / 43
0 3359 EGGEDAL 60.2710, 9.4076 145 / 153
0 3359 EGGEDAL 60.2211, 9.4748 131 / 26
0 3359 EGGEDAL 60.2259, 9.4686 130 / 179
0 3359 EGGEDAL 60.2638, 9.3802 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2668, 9.3330 156 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.3054, 9.1756 169 / 5
0 3359 EGGEDAL 60.2599, 9.4142 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2630, 9.3967 143 / 382
0 3359 EGGEDAL 60.2573, 9.3859 143 / 472
0 3359 EGGEDAL 60.2348, 9.4228 141 / 164
0 3359 EGGEDAL 60.2393, 9.4206 143 / 655
0 3359 EGGEDAL 60.2244, 9.4866 131 / 27
0 3359 EGGEDAL 60.2284, 9.4787 130 / 228
0 3359 EGGEDAL 60.2642, 9.3812 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2548, 9.4210 143 / 553
0 3359 EGGEDAL 60.2669, 9.3354 156 / 18
0 3359 EGGEDAL 60.3414, 9.1868 167 / 307
0 3359 EGGEDAL 60.2269, 9.4874 131 / 186
0 3359 EGGEDAL 60.2586, 9.4175 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2702, 9.4052 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2247, 9.4752 130 / 108
0 3359 EGGEDAL 60.3139, 9.2094 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2818, 9.3013 160 / 177
0 3359 EGGEDAL 60.2475, 9.4189 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2299, 9.4854 130 / 217
0 3359 EGGEDAL 60.2526, 9.3785 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2653, 9.3308 156 / 19
0 3359 EGGEDAL 60.2696, 9.4116 142 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.1826, 9.2787 132 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2574, 9.4142 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3338, 9.1940 167 / 678
0 3359 EGGEDAL 60.2478, 9.4196 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2278, 9.4770 130 / 216
0 3359 EGGEDAL 60.2647, 9.3807 144 / 28
0 3359 EGGEDAL 60.2643, 9.3302 156 / 20
0 3359 EGGEDAL 60.3367, 9.2089 167 / 718
0 3359 EGGEDAL 60.2685, 9.4121 142 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2596, 9.4159 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2374, 9.4428 141 / 144
0 3359 EGGEDAL 60.2700, 9.3863 145 / 188
0 3359 EGGEDAL 60.2477, 9.4203 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2291, 9.4821 130 / 209
0 3359 EGGEDAL 60.2621, 9.3821 144 / 23
0 3359 EGGEDAL 60.2545, 9.4178 143 / 623
0 3359 EGGEDAL 60.2682, 9.3330 157 / 47
0 3359 EGGEDAL 60.2693, 9.4124 142 / 19
0 3359 EGGEDAL 60.2650, 9.2179 172 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2600, 9.4175 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2595, 9.4084 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3339, 9.1995 167 / 354
0 3359 EGGEDAL 60.2377, 9.4422 141 / 145
0 3359 EGGEDAL 60.2687, 9.3853 145 / 166
0 3359 EGGEDAL 60.2486, 9.3493 148 / 106
0 3359 EGGEDAL 60.2697, 9.3864 145 / 187
0 3359 EGGEDAL 60.2357, 9.4373 141 / 176
0 3359 EGGEDAL 60.2473, 9.4207 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2264, 9.4807 130 / 212
0 3359 EGGEDAL 60.2506, 9.3758 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2681, 9.3306 157 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2618, 9.4176 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2568, 9.4078 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2792, 9.4036 143 / 373
0 3359 EGGEDAL 60.2604, 9.3731 145 / 105
0 3359 EGGEDAL 60.2385, 9.4414 141 / 146
0 3359 EGGEDAL 60.2661, 9.3866 145 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2470, 9.4190 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2270, 9.4814 130 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2739, 9.3846 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2685, 9.3323 157 / 35
0 3359 EGGEDAL 60.2901, 9.1976 169 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2593, 9.4140 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2555, 9.4067 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2016, 9.1878 170 / 20
0 3359 EGGEDAL 60.2858, 9.3040 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3448, 9.1877 167 / 842
0 3359 EGGEDAL 60.2471, 9.4185 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2308, 9.4928 130 / 191
0 3359 EGGEDAL 60.2733, 9.3832 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2689, 9.3313 157 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2052, 9.3347 132 / 5
0 3359 EGGEDAL 60.2608, 9.4149 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2559, 9.4075 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3197, 9.1619 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2415, 9.4298 143 / 552
0 3359 EGGEDAL 60.3247, 9.1938 167 / 391
0 3359 EGGEDAL 60.2372, 9.4405 141 / 172
0 3359 EGGEDAL 60.3447, 9.1878 167 / 842
0 3359 EGGEDAL 60.2463, 9.4212 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2286, 9.4859 130 / 177
0 3359 EGGEDAL 60.2550, 9.3821 144 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2347, 9.4585 141 / 5
0 3359 EGGEDAL 60.2606, 9.4147 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2555, 9.4085 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.1967, 9.3730 130 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2427, 9.4289 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3300, 9.1974 167 / 397
0 3359 EGGEDAL 60.2364, 9.4388 141 / 173
0 3359 EGGEDAL 60.3448, 9.1877 167 / 842
0 3359 EGGEDAL 60.2461, 9.4197 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2277, 9.4853 130 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2906, 9.2944 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2543, 9.3823 144 / 8
0 3359 EGGEDAL 60.2679, 9.3311 157 / 32
0 3359 EGGEDAL 60.2591, 9.4108 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2678, 9.3992 143 / 377
0 3359 EGGEDAL 60.2459, 9.4192 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2672, 9.3914 145 / 209
0 3359 EGGEDAL 60.2259, 9.4973 131 / 175
0 3359 EGGEDAL 60.2296, 9.4863 130 / 166
0 3359 EGGEDAL 60.2521, 9.3790 144 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.2681, 9.3300 157 / 36
0 3359 EGGEDAL 60.2687, 9.4150 142 / 15
0 3359 EGGEDAL 60.2220, 9.4591 130 / 80
0 3359 EGGEDAL 60.2474, 9.3704 143 / 330
0 3359 EGGEDAL 60.2422, 9.2166 174 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3261, 9.1964 167 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2556, 9.3820 144 / 9
0 3359 EGGEDAL 60.2448, 9.4215 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2520, 9.3806 144 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2266, 9.4713 130 / 79
0 3359 EGGEDAL 60.2473, 9.3699 143 / 331
0 3359 EGGEDAL 60.2668, 9.4058 145 / 95
0 3359 EGGEDAL 60.2818, 9.2985 160 / 140
0 3359 EGGEDAL 60.3472, 9.1886 167 / 679
0 3359 EGGEDAL 60.2681, 9.4062 145 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2786, 9.3013 160 / 120
0 3359 EGGEDAL 60.2303, 9.4904 130 / 163
0 3359 EGGEDAL 60.2734, 9.3873 144 / 13
0 3359 EGGEDAL 60.2665, 9.3274 157 / 54
0 3359 EGGEDAL 60.2674, 9.3364 156 / 44
0 3359 EGGEDAL 60.3456, 9.1887 167 / 308
0 3359 EGGEDAL 60.2251, 9.4701 130 / 81
0 3359 EGGEDAL 60.2736, 9.3779 145 / 94
0 3359 EGGEDAL 60.2688, 9.3263 157 / 38
0 3359 EGGEDAL 60.3395, 9.2077 167 / 684
0 3359 EGGEDAL 60.2189, 9.3801 130 / 59
0 3359 EGGEDAL 60.3392, 9.2102 167 / 774
0 3359 EGGEDAL 60.2675, 9.4097 145 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2600, 9.3727 145 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2799, 9.3017 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2322, 9.4900 130 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2566, 9.3814 144 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2660, 9.3293 157 / 49
0 3359 EGGEDAL 60.3047, 9.1425 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2230, 9.4703 130 / 88
0 3359 EGGEDAL 60.3113, 9.3498 152 / 27
0 3359 EGGEDAL 60.2533, 9.4225 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3376, 9.2107 167 / 773
0 3359 EGGEDAL 60.2301, 9.4914 130 / 164
0 3359 EGGEDAL 60.2593, 9.3818 144 / 17
0 3359 EGGEDAL 60.2659, 9.3300 157 / 55
0 3359 EGGEDAL 60.3461, 9.1874 167 / 74
0 3359 EGGEDAL 60.2733, 9.3786 145 / 91
0 3359 EGGEDAL 60.2232, 9.4686 130 / 89
0 3359 EGGEDAL 60.2265, 9.4758 130 / 97
0 3359 EGGEDAL 60.3613, 9.1900 167 / 15
0 3359 EGGEDAL 60.2690, 9.3402 155 / 19
0 3359 EGGEDAL 60.3146, 9.2192 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2316, 9.4917 130 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2593, 9.3811 144 / 18
0 3359 EGGEDAL 60.2694, 9.3258 157 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2116, 9.3639 132 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2199, 9.4584 130 / 98
0 3359 EGGEDAL 60.3125, 9.2174 167 / 780
0 3359 EGGEDAL 60.2557, 9.3892 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2526, 9.4188 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2324, 9.4928 130 / 170
0 3359 EGGEDAL 60.2662, 9.3305 157 / 37
0 3359 EGGEDAL 60.3050, 9.1439 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.1873, 9.4832 126 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2211, 9.4618 130 / 84
0 3359 EGGEDAL 60.3418, 9.2034 151 / 84
0 3359 EGGEDAL 60.3161, 9.2058 156 / 24
0 3359 EGGEDAL 60.2874, 9.2983 160 / 57
0 3359 EGGEDAL 60.3599, 9.1954 167 / 305
0 3359 EGGEDAL 60.2439, 9.4191 143 / 593
0 3359 EGGEDAL 60.2302, 9.4849 130 / 178
0 3359 EGGEDAL 60.2669, 9.3971 145 / 213
0 3359 EGGEDAL 60.3057, 9.1450 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2680, 9.4160 142 / 59
0 3359 EGGEDAL 60.2152, 9.3679 133 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3412, 9.1982 151 / 44
0 3359 EGGEDAL 60.2585, 9.4192 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2624, 9.3724 145 / 139
0 3359 EGGEDAL 60.2655, 9.3915 145 / 325
0 3359 EGGEDAL 60.2205, 9.4590 130 / 168
0 3359 EGGEDAL 60.2431, 9.4233 143 / 509
0 3359 EGGEDAL 60.2240, 9.4605 130 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2673, 9.3955 145 / 214
0 3359 EGGEDAL 60.2687, 9.3250 157 / 17
0 3359 EGGEDAL 60.2811, 9.2638 166 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.2541, 9.4084 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3407, 9.1988 151 / 45
0 3359 EGGEDAL 60.3330, 9.2136 167 / 569
0 3359 EGGEDAL 60.2695, 9.3404 155 / 20
0 3359 EGGEDAL 60.2714, 9.4078 145 / 143
0 3359 EGGEDAL 60.3382, 9.2067 167 / 705
0 3359 EGGEDAL 60.2428, 9.4235 143 / 508
0 3359 EGGEDAL 60.2024, 9.3885 130 / 42
0 3359 EGGEDAL 60.2277, 9.4732 130 / 66
0 3359 EGGEDAL 60.2240, 9.4616 130 / 169
0 3359 EGGEDAL 60.2409, 9.4223 143 / 580
0 3359 EGGEDAL 60.2665, 9.3307 157 / 34
0 3359 EGGEDAL 60.2169, 9.4980 131 / 80
0 3359 EGGEDAL 60.3406, 9.1967 151 / 46
0 3359 EGGEDAL 60.2722, 9.3672 146 / 56
0 3359 EGGEDAL 60.2420, 9.4288 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2439, 9.3606 143 / 540
0 3359 EGGEDAL 60.2681, 9.3348 156 / 47
0 3359 EGGEDAL 60.2598, 9.3714 145 / 211
0 3359 EGGEDAL 60.2230, 9.4607 130 / 210
0 3359 EGGEDAL 60.2672, 9.3924 145 / 216
0 3359 EGGEDAL 60.2693, 9.3248 157 / 48
0 3359 EGGEDAL 60.3338, 9.1864 167 / 335
0 3359 EGGEDAL 60.2315, 9.4903 130 / 137
0 3359 EGGEDAL 60.3441, 9.1876 167 / 72
0 3359 EGGEDAL 60.2873, 9.3016 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2228, 9.4595 130 / 159
0 3359 EGGEDAL 60.2678, 9.3962 145 / 217
0 3359 EGGEDAL 60.2679, 9.3241 157 / 56
0 3359 EGGEDAL 60.2732, 9.3634 146 / 38
0 3359 EGGEDAL 60.1978, 9.2933 135 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3317, 9.1979 167 / 302
0 3359 EGGEDAL 60.2263, 9.4663 130 / 136
0 3359 EGGEDAL 60.2661, 9.3872 145 / 177
0 3359 EGGEDAL 60.2457, 9.4187 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3110, 9.2900 161 / 90
0 3359 EGGEDAL 60.2863, 9.3051 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2245, 9.4619 130 / 230
0 3359 EGGEDAL 60.2675, 9.3976 145 / 218
0 3359 EGGEDAL 60.2684, 9.3235 157 / 41
0 3359 EGGEDAL 60.2689, 9.3002 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2271, 9.4982 131 / 214
0 3359 EGGEDAL 60.2294, 9.4651 130 / 201
0 3359 EGGEDAL 60.2687, 9.3960 145 / 219
0 3359 EGGEDAL 60.2682, 9.3245 157 / 57
0 3359 EGGEDAL 60.3316, 9.1942 167 / 404
0 3359 EGGEDAL 60.2580, 9.4143 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2806, 9.2960 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2393, 9.4398 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.1732, 9.2292 139 / 23
0 3359 EGGEDAL 60.2273, 9.4981 131 / 215
0 3359 EGGEDAL 60.3299, 9.2011 167 / 290
0 3359 EGGEDAL 60.2696, 9.3412 155 / 32
0 3359 EGGEDAL 60.2303, 9.4658 130 / 203
0 3359 EGGEDAL 60.2684, 9.3875 145 / 221
0 3359 EGGEDAL 60.2302, 9.4649 130 / 192
0 3359 EGGEDAL 60.2596, 9.4177 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2809, 9.2960 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2269, 9.4984 131 / 213
0 3359 EGGEDAL 60.3597, 9.1978 167 / 249
0 3359 EGGEDAL 60.3144, 9.2032 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.3254, 9.1968 167 / 827
0 3359 EGGEDAL 60.2295, 9.4709 130 / 206
0 3359 EGGEDAL 60.2666, 9.3913 145 / 222
0 3359 EGGEDAL 60.2674, 9.3299 157 / 33
0 3359 EGGEDAL 60.2187, 9.4739 131 / 57
0 3359 EGGEDAL 60.3285, 9.1969 167 / 571
0 3359 EGGEDAL 60.3449, 9.1871 167 / 72
0 3359 EGGEDAL 60.3236, 9.3176 159 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.1941, 9.3984 131 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2299, 9.4701 130 / 199
0 3359 EGGEDAL 60.2664, 9.3906 145 / 223
0 3359 EGGEDAL 60.2690, 9.3241 157 / 40
0 3359 EGGEDAL 60.2245, 9.4629 130 / 91
0 3359 EGGEDAL 60.3341, 9.2508 145 / 72
0 3359 EGGEDAL 60.3449, 9.1871 167 / 72
0 3359 EGGEDAL 60.3242, 9.3161 159 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2229, 9.4760 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2295, 9.4635 130 / 222
0 3359 EGGEDAL 60.2668, 9.3893 145 / 224
0 3359 EGGEDAL 60.2669, 9.3295 157 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2811, 9.3032 160 / 179
0 3359 EGGEDAL 60.3534, 9.2010 167 / 205
0 3359 EGGEDAL 60.3404, 9.2080 167 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2349, 9.4598 143 / 395
0 3359 EGGEDAL 60.2662, 9.3966 145 / 304
0 3359 EGGEDAL 60.2796, 9.2762 163 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3449, 9.1871 167 / 72
0 3359 EGGEDAL 60.3246, 9.3151 159 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2198, 9.4789 131 / 182
0 3359 EGGEDAL 60.2296, 9.4717 130 / 194
0 3359 EGGEDAL 60.2668, 9.3901 145 / 225
0 3359 EGGEDAL 60.2692, 9.3276 157 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3321, 9.2127 167 / 505
0 3359 EGGEDAL 60.3130, 9.2208 167 / 660
0 3359 EGGEDAL 60.3448, 9.1872 167 / 72
0 3359 EGGEDAL 60.3475, 9.2013 153 / 107
0 3359 EGGEDAL 60.2299, 9.4653 130 / 198
0 3359 EGGEDAL 60.2673, 9.3903 145 / 226
0 3359 EGGEDAL 60.2663, 9.3297 157 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3529, 9.2026 167 / 174
0 3359 EGGEDAL 60.2537, 9.4085 143 / 475
0 3359 EGGEDAL 60.3442, 9.1875 167 / 72
0 3359 EGGEDAL 60.2506, 9.4189 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2457, 9.4234 143 / 519
0 3359 EGGEDAL 60.2726, 9.3738 145 / 141
0 3359 EGGEDAL 60.2289, 9.4706 130 / 195
0 3359 EGGEDAL 60.2670, 9.3927 145 / 227
0 3359 EGGEDAL 60.2689, 9.3288 157 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.1933, 9.2425 140 / 24
0 3359 EGGEDAL 60.2295, 9.4093 141 / 169
0 3359 EGGEDAL 60.2671, 9.4195 143 / 280
0 3359 EGGEDAL 60.2602, 9.4215 143 / 476
0 3359 EGGEDAL 60.3381, 9.2099 167 / 800
0 3359 EGGEDAL 60.3164, 9.2103 155 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3442, 9.1875 167 / 72
0 3359 EGGEDAL 60.3491, 9.1969 167 / 749
0 3359 EGGEDAL 60.2460, 9.4232 143 / 518
0 3359 EGGEDAL 60.2732, 9.3721 144 / 30
0 3359 EGGEDAL 60.2288, 9.4653 130 / 5
0 3359 EGGEDAL 60.2689, 9.3938 145 / 228
0 3359 EGGEDAL 60.2681, 9.4030 143 / 318
0 3359 EGGEDAL 60.2778, 9.2985 160 / 130
0 3359 EGGEDAL 60.2662, 9.3323 156 / 34
0 3359 EGGEDAL 60.3472, 9.1902 167 / 731
0 3359 EGGEDAL 60.2675, 9.4178 142 / 120
0 3359 EGGEDAL 60.3442, 9.1876 167 / 72
0 3359 EGGEDAL 60.2651, 9.4058 145 / 144
0 3359 EGGEDAL 60.2349, 9.4371 141 / 184
0 3359 EGGEDAL 60.2463, 9.4233 143 / 517
0 3359 EGGEDAL 60.2814, 9.3039 160 / 178
0 3359 EGGEDAL 60.2454, 9.4189 143 / 567
0 3359 EGGEDAL 60.2296, 9.4663 130 / 196
0 3359 EGGEDAL 60.2511, 9.3135 157 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3469, 9.1900 167 / 777
0 3359 EGGEDAL 60.1948, 9.2455 140 / 49
0 3359 EGGEDAL 60.2720, 9.3622 146 / 58
0 3359 EGGEDAL 60.3524, 9.2031 167 / 123
0 3359 EGGEDAL 60.2229, 9.4673 130 / 138
0 3359 EGGEDAL 60.3133, 9.2147 167 / 688
0 3359 EGGEDAL 60.2465, 9.4230 143 / 516
0 3359 EGGEDAL 60.1711, 9.2256 137 / 22
0 3359 EGGEDAL 60.2307, 9.4630 130 / 5
0 3359 EGGEDAL 60.2673, 9.3929 145 / 232
0 3359 EGGEDAL 60.1949, 9.2445 140 / 48
0 3359 EGGEDAL 60.2438, 9.3519 143 / 23
0 3359 EGGEDAL 60.2737, 9.3687 146 / 57
0 3359 EGGEDAL 60.3439, 9.1869 167 / 595
0 3359 EGGEDAL 60.2275, 9.4797 130 / 139
0 3359 EGGEDAL 60.1921, 9.2398 140 / 90
0 3359 EGGEDAL 60.2471, 9.4228 143 / 515
0 3359 EGGEDAL 60.2303, 9.4635 130 / 197
0 3359 EGGEDAL 60.2720, 9.3302 157 / 9
0 3359 EGGEDAL 60.1953, 9.2438 140 / 38
0 3359 EGGEDAL 60.2511, 9.4109 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2423, 9.3845 143 / 23
0 3359 EGGEDAL 60.2691, 9.3267 157 / 24
0 3359 EGGEDAL 60.3437, 9.1863 167 / 599
0 3359 EGGEDAL 60.2238, 9.4847 131 / 152
0 3359 EGGEDAL 60.3428, 9.2080 151 / 66
0 3359 EGGEDAL 60.2474, 9.4227 143 / 514
0 3359 EGGEDAL 60.2297, 9.4644 130 / 200
0 3359 EGGEDAL 60.2667, 9.3879 145 / 234
0 3359 EGGEDAL 60.3193, 9.1597 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.1957, 9.2437 140 / 37
0 3359 EGGEDAL 60.2882, 9.3011 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2296, 9.4390 141 / 96
0 3359 EGGEDAL 60.2690, 9.3283 157 / 23
0 3359 EGGEDAL 60.3438, 9.1866 167 / 597
0 3359 EGGEDAL 60.2738, 9.3798 145 / 119
0 3359 EGGEDAL 60.3387, 9.2093 167 / 686
0 3359 EGGEDAL 60.2950, 9.3006 160 / 195
0 3359 EGGEDAL 60.2606, 9.3725 145 / 148
0 3359 EGGEDAL 60.2740, 9.3673 146 / 84
0 3359 EGGEDAL 60.2440, 9.4218 143 / 513
0 3359 EGGEDAL 60.2304, 9.4669 130 / 204
0 3359 EGGEDAL 60.2684, 9.3959 145 / 235
0 3359 EGGEDAL 60.2687, 9.3303 157 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3154, 9.2124 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3187, 9.1622 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.1944, 9.2474 137 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.2551, 9.4064 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2456, 9.3571 143 / 48
0 3359 EGGEDAL 60.2298, 9.4375 141 / 97
0 3359 EGGEDAL 60.2223, 9.4594 130 / 92
0 3359 EGGEDAL 60.3438, 9.1868 167 / 596
0 3359 EGGEDAL 60.3425, 9.2072 151 / 57
0 3359 EGGEDAL 60.1952, 9.2459 140 / 85
0 3359 EGGEDAL 60.3384, 9.2086 167 / 687
0 3359 EGGEDAL 60.3568, 9.2047 167 / 804
0 3359 EGGEDAL 60.2442, 9.4223 143 / 512
0 3359 EGGEDAL 60.2689, 9.3885 145 / 236
0 3359 EGGEDAL 60.3460, 9.1891 167 / 785
0 3359 EGGEDAL 60.3183, 9.1612 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.1932, 9.2463 137 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2189, 9.4927 131 / 73
0 3359 EGGEDAL 60.3490, 9.2003 153 / 106
0 3359 EGGEDAL 60.2723, 9.3646 146 / 47
0 3359 EGGEDAL 60.2655, 9.4049 145 / 96
0 3359 EGGEDAL 60.3438, 9.1865 167 / 598
0 3359 EGGEDAL 60.3425, 9.2063 151 / 58
0 3359 EGGEDAL 60.2705, 9.3403 155 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.3388, 9.2076 167 / 685
0 3359 EGGEDAL 60.2436, 9.4225 143 / 511
0 3359 EGGEDAL 60.2631, 9.3934 145 / 237
0 3359 EGGEDAL 60.3184, 9.2157 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3180, 9.1593 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.1944, 9.2819 135 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3437, 9.1862 167 / 600
0 3359 EGGEDAL 60.3427, 9.2059 151 / 59
0 3359 EGGEDAL 60.2724, 9.3442 155 / 22
0 3359 EGGEDAL 60.2891, 9.3710 146 / 28
0 3359 EGGEDAL 60.3335, 9.2515 145 / 68
0 3359 EGGEDAL 60.2434, 9.4228 143 / 510
0 3359 EGGEDAL 60.2531, 9.2309 174 / 47
0 3359 EGGEDAL 60.2676, 9.3322 157 / 15
0 3359 EGGEDAL 60.3189, 9.2148 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3179, 9.1604 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.1948, 9.2799 137 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2615, 9.3978 143 / 334
0 3359 EGGEDAL 60.2296, 9.4356 141 / 104
0 3359 EGGEDAL 60.3433, 9.2058 151 / 60
0 3359 EGGEDAL 60.2192, 9.4579 130 / 183
0 3359 EGGEDAL 60.2661, 9.3942 145 / 239
0 3359 EGGEDAL 60.2694, 9.3286 157 / 18
0 3359 EGGEDAL 60.3197, 9.2147 167 / 812
0 3359 EGGEDAL 60.3175, 9.1599 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.1682, 9.2261 136 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2914, 9.2950 160 / 193
0 3359 EGGEDAL 60.2625, 9.2773 161 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.2362, 9.4637 141 / 167
0 3359 EGGEDAL 60.3444, 9.1877 167 / 843
0 3359 EGGEDAL 60.2440, 9.3597 143 / 494
0 3359 EGGEDAL 60.2333, 9.4233 141 / 165
0 3359 EGGEDAL 60.2809, 9.3007 160 / 166
0 3359 EGGEDAL 60.2472, 9.4129 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2273, 9.4707 130 / 28
0 3359 EGGEDAL 60.2635, 9.3934 145 / 240
0 3359 EGGEDAL 60.3168, 9.2137 157 / 19
0 3359 EGGEDAL 60.2626, 9.3963 143 / 385
0 3359 EGGEDAL 60.3155, 9.2115 167 / 629
0 3359 EGGEDAL 60.3222, 9.2949 161 / 23
0 3359 EGGEDAL 60.2413, 9.4216 143 / 578
0 3359 EGGEDAL 60.3445, 9.1876 167 / 843
0 3359 EGGEDAL 60.2698, 9.3399 155 / 30
0 3359 EGGEDAL 60.2373, 9.4601 143 / 156
0 3359 EGGEDAL 60.2283, 9.4716 130 / 29
0 3359 EGGEDAL 60.2693, 9.3945 145 / 241
0 3359 EGGEDAL 60.2620, 9.3257 157 / 20
0 3359 EGGEDAL 60.3194, 9.2142 167 / 813
0 3359 EGGEDAL 60.2677, 9.4119 142 / 114
0 3359 EGGEDAL 60.3225, 9.2938 161 / 24
0 3359 EGGEDAL 60.2424, 9.4164 143 / 477
0 3359 EGGEDAL 60.2533, 9.2280 174 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3591, 9.1939 167 / 161
0 3359 EGGEDAL 60.2678, 9.3368 156 / 45
0 3359 EGGEDAL 60.3445, 9.1877 167 / 843
0 3359 EGGEDAL 60.2260, 9.4670 130 / 33
0 3359 EGGEDAL 60.2685, 9.3244 157 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.3501, 9.1875 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2380, 9.2184 174 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2448, 9.4197 143 / 573
0 3359 EGGEDAL 60.2668, 9.4182 143 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.3410, 9.1963 151 / 35
0 3359 EGGEDAL 60.3119, 9.2054 167 / 514
0 3359 EGGEDAL 60.2572, 9.4069 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2404, 9.4283 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3445, 9.1876 167 / 843
0 3359 EGGEDAL 60.2273, 9.4684 130 / 236
0 3359 EGGEDAL 60.1918, 9.4067 131 / 85
0 3359 EGGEDAL 60.2877, 9.2969 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2711, 9.3858 145 / 243
0 3359 EGGEDAL 60.2554, 9.3135 158 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2374, 9.2173 174 / 14
0 3359 EGGEDAL 60.2595, 9.3944 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2360, 9.4588 143 / 272
0 3359 EGGEDAL 60.2670, 9.4076 145 / 92
0 3359 EGGEDAL 60.3338, 9.2140 167 / 577
0 3359 EGGEDAL 60.2536, 9.4235 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2601, 9.4229 143 / 479
0 3359 EGGEDAL 60.3447, 9.1878 167 / 842
0 3359 EGGEDAL 60.2790, 9.3003 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2257, 9.4649 130 / 36
0 3359 EGGEDAL 60.2736, 9.3351 158 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3132, 9.2188 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2370, 9.2175 174 / 13
0 3359 EGGEDAL 60.2800, 9.3009 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3163, 9.2064 156 / 22
0 3359 EGGEDAL 60.3455, 9.1870 167 / 633
0 3359 EGGEDAL 60.2582, 9.4210 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3350, 9.2527 145 / 67
0 3359 EGGEDAL 60.3368, 9.2081 167 / 711
0 3359 EGGEDAL 60.2286, 9.4795 130 / 174
0 3359 EGGEDAL 60.2795, 9.3009 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2261, 9.4640 130 / 38
0 3359 EGGEDAL 60.3184, 9.2125 158 / 5
0 3359 EGGEDAL 60.3133, 9.2199 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2390, 9.2869 170 / 9
0 3359 EGGEDAL 60.2601, 9.3936 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2805, 9.3007 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2403, 9.2168 174 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3165, 9.2058 156 / 23
0 3359 EGGEDAL 60.2303, 9.4376 141 / 106
0 3359 EGGEDAL 60.2627, 9.4199 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2900, 9.1976 169 / 20
0 3359 EGGEDAL 60.2643, 9.3924 145 / 331
0 3359 EGGEDAL 60.2262, 9.5024 131 / 14
0 3359 EGGEDAL 60.2520, 9.3843 143 / 501
0 3359 EGGEDAL 60.2598, 9.4201 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2829, 9.2962 160 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2704, 9.3879 145 / 245
0 3359 EGGEDAL 60.3243, 9.3176 159 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3134, 9.2192 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2603, 9.3928 143 / 551
0 3359 EGGEDAL 60.3302, 9.1990 167 / 515
0 3359 EGGEDAL 60.2528, 9.3347 151 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2908, 9.2035 169 / 30
0 3359 EGGEDAL 60.2404, 9.4379 143 / 652
0 3359 EGGEDAL 60.2658, 9.3932 145 / 327
0 3359 EGGEDAL 60.2318, 9.4960 130 / 215
0 3359 EGGEDAL 60.2332, 9.4634 141 / 13
0 3359 EGGEDAL 60.3437, 9.1840 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2269, 9.4720 130 / 50
0 3359 EGGEDAL 60.2695, 9.3866 145 / 246
0 3359 EGGEDAL 60.3389, 9.3214 159 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3131, 9.2201 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3154, 9.1562 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2573, 9.4098 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3279, 9.1961 167 / 516
0 3359 EGGEDAL 60.2302, 9.4391 141 / 105
0 3359 EGGEDAL 60.2436, 9.4280 143 / 401
0 3359 EGGEDAL 60.2624, 9.4193 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2373, 9.4365 141 / 182
0 3359 EGGEDAL 60.2590, 9.3745 145 / 140
0 3359 EGGEDAL 60.3248, 9.1969 167 / 817
0 3359 EGGEDAL 60.2783, 9.3628 146 / 81
0 3359 EGGEDAL 60.2279, 9.4744 130 / 51
0 3359 EGGEDAL 60.2905, 9.2952 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3129, 9.2198 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2825, 9.3022 160 / 148
0 3359 EGGEDAL 60.2455, 9.4217 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2359, 9.4645 141 / 14
0 3359 EGGEDAL 60.3394, 9.2092 167 / 696
0 3359 EGGEDAL 60.3359, 9.2103 167 / 725
0 3359 EGGEDAL 60.3348, 9.2033 167 / 358
0 3359 EGGEDAL 60.2290, 9.4642 130 / 62
0 3359 EGGEDAL 60.2702, 9.3851 145 / 248
0 3359 EGGEDAL 60.2911, 9.2958 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3128, 9.2209 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3129, 9.2101 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2609, 9.3943 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3118, 9.2197 167 / 455
0 3359 EGGEDAL 60.3149, 9.2010 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2819, 9.3023 160 / 149
0 3359 EGGEDAL 60.2475, 9.4197 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2671, 9.4187 143 / 641
0 3359 EGGEDAL 60.2402, 9.4227 143 / 587
0 3359 EGGEDAL 60.2479, 9.3111 140 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2096, 9.1990 170 / 18
0 3359 EGGEDAL 60.2216, 9.4584 130 / 65
0 3359 EGGEDAL 60.2898, 9.2951 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2615, 9.3935 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2415, 9.4134 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3111, 9.2202 167 / 454
0 3359 EGGEDAL 60.2616, 9.3177 158 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2483, 9.4171 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2675, 9.3349 156 / 36
0 3359 EGGEDAL 60.2394, 9.4251 143 / 612
0 3359 EGGEDAL 60.2193, 9.4585 130 / 185
0 3359 EGGEDAL 60.2257, 9.4635 130 / 68
0 3359 EGGEDAL 60.2678, 9.3864 145 / 250
0 3359 EGGEDAL 60.2939, 9.3005 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2605, 9.3972 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3122, 9.2203 167 / 453
0 3359 EGGEDAL 60.2180, 9.4964 131 / 88
0 3359 EGGEDAL 60.2557, 9.3235 156 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2538, 9.4195 143 / 549
0 3359 EGGEDAL 60.2701, 9.4058 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2254, 9.4692 130 / 157
0 3359 EGGEDAL 60.2908, 9.3006 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3143, 9.2200 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.1971, 9.2464 140 / 33
0 3359 EGGEDAL 60.2621, 9.3942 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3146, 9.2176 167 / 452
0 3359 EGGEDAL 60.2186, 9.4944 131 / 90
0 3359 EGGEDAL 60.2669, 9.4052 145 / 29
0 3359 EGGEDAL 60.2163, 9.4957 131 / 129
0 3359 EGGEDAL 60.3419, 9.1991 151 / 81
0 3359 EGGEDAL 60.3174, 9.1586 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2244, 9.4852 131 / 184
0 3359 EGGEDAL 60.2265, 9.5027 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2692, 9.3842 145 / 252
0 3359 EGGEDAL 60.2926, 9.3018 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3139, 9.2202 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.1964, 9.2479 140 / 34
0 3359 EGGEDAL 60.2181, 9.4930 131 / 89
0 3359 EGGEDAL 60.2452, 9.4218 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2541, 9.4232 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2415, 9.4202 143 / 582
0 3359 EGGEDAL 60.3381, 9.2072 167 / 699
0 3359 EGGEDAL 60.2186, 9.4989 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2676, 9.3870 145 / 253
0 3359 EGGEDAL 60.2932, 9.3024 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3125, 9.2143 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3161, 9.1550 167 / 93
0 3359 EGGEDAL 60.1962, 9.2439 140 / 40
0 3359 EGGEDAL 60.2630, 9.3943 143 / 273
0 3359 EGGEDAL 60.2749, 9.3454 152 / 28
0 3359 EGGEDAL 60.2220, 9.4967 131 / 91
0 3359 EGGEDAL 60.2853, 9.2933 160 / 26
0 3359 EGGEDAL 60.2463, 9.4113 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3530, 9.2047 167 / 730
0 3359 EGGEDAL 60.2806, 9.2767 163 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2244, 9.4886 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2943, 9.2995 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3130, 9.2167 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.1960, 9.2454 140 / 51
0 3359 EGGEDAL 60.2624, 9.3939 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2267, 9.4899 131 / 110
0 3359 EGGEDAL 60.2644, 9.4017 143 / 405
0 3359 EGGEDAL 60.2503, 9.4114 143 / 625
0 3359 EGGEDAL 60.2242, 9.4795 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3127, 9.2167 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3178, 9.1616 167 / 166
0 3359 EGGEDAL 60.2034, 9.2108 170 / 13
0 3359 EGGEDAL 60.3184, 9.1663 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2184, 9.4962 131 / 93
0 3359 EGGEDAL 60.2732, 9.3707 146 / 48
0 3359 EGGEDAL 60.2602, 9.4168 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2278, 9.4892 131 / 188
0 3359 EGGEDAL 60.2163, 9.5006 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2674, 9.3859 145 / 256
0 3359 EGGEDAL 60.3122, 9.2174 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2101, 9.2024 170 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2634, 9.4024 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2225, 9.4964 131 / 92
0 3359 EGGEDAL 60.2734, 9.3708 146 / 49
0 3359 EGGEDAL 60.2592, 9.3969 143 / 407
0 3359 EGGEDAL 60.2592, 9.4232 143 / 478
0 3359 EGGEDAL 60.2273, 9.2523 170 / 14
0 3359 EGGEDAL 60.3553, 9.2024 167 / 168
0 3359 EGGEDAL 60.2189, 9.4772 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2906, 9.2971 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3121, 9.2171 167 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.1955, 9.2817 137 / 5
0 3359 EGGEDAL 60.3439, 9.1941 167 / 409
0 3359 EGGEDAL 60.2762, 9.2719 164 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2655, 9.3967 143 / 408
0 3359 EGGEDAL 60.2917, 9.2989 160 / 29
0 3359 EGGEDAL 60.2243, 9.4847 131 / 174
0 3359 EGGEDAL 60.2243, 9.4837 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2684, 9.3886 145 / 260
0 3359 EGGEDAL 60.1970, 9.2871 137 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2638, 9.4030 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2735, 9.3648 146 / 51
0 3359 EGGEDAL 60.3267, 9.1969 167 / 770
0 3359 EGGEDAL 60.2665, 9.4018 143 / 409
0 3359 EGGEDAL 60.2888, 9.3118 160 / 62
0 3359 EGGEDAL 60.2400, 9.4256 143 / 615
0 3359 EGGEDAL 60.2666, 9.3956 145 / 306
0 3359 EGGEDAL 60.2449, 9.4132 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2206, 9.4785 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2690, 9.3827 145 / 261
0 3359 EGGEDAL 60.2908, 9.2987 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2619, 9.4008 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2505, 9.4148 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2727, 9.3658 146 / 52
0 3359 EGGEDAL 60.2681, 9.4016 143 / 410
0 3359 EGGEDAL 60.2717, 9.2997 160 / 88
0 3359 EGGEDAL 60.2700, 9.3426 155 / 26
0 3359 EGGEDAL 60.2306, 9.4245 141 / 155
0 3359 EGGEDAL 60.2662, 9.3886 145 / 180
0 3359 EGGEDAL 60.2625, 9.3956 143 / 522
0 3359 EGGEDAL 60.2239, 9.4854 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2693, 9.3875 145 / 262
0 3359 EGGEDAL 60.2646, 9.2182 172 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2617, 9.4000 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2734, 9.3642 146 / 50
0 3359 EGGEDAL 60.2477, 9.4128 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2867, 9.3059 160 / 92
0 3359 EGGEDAL 60.2702, 9.3414 155 / 27
0 3359 EGGEDAL 60.2194, 9.4746 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2687, 9.3834 145 / 263
0 3359 EGGEDAL 60.2918, 9.2942 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2643, 9.2221 172 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2614, 9.4002 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3148, 9.2171 167 / 456
0 3359 EGGEDAL 60.2267, 9.4890 131 / 111
0 3359 EGGEDAL 60.2291, 9.4350 141 / 113
0 3359 EGGEDAL 60.2628, 9.3798 144 / 24
0 3359 EGGEDAL 60.2711, 9.4079 145 / 152
0 3359 EGGEDAL 60.2683, 9.3397 155 / 40
0 3359 EGGEDAL 60.3379, 9.2066 167 / 706
0 3359 EGGEDAL 60.2215, 9.4749 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2685, 9.3828 145 / 264
0 3359 EGGEDAL 60.2760, 9.3998 143 / 271
0 3359 EGGEDAL 60.3181, 9.1694 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2646, 9.2212 172 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2619, 9.3956 143 / 539
0 3359 EGGEDAL 60.3143, 9.2179 167 / 457
0 3359 EGGEDAL 60.2576, 9.2748 169 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2179, 9.4945 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2723, 9.3725 147 / 45
0 3359 EGGEDAL 60.2913, 9.3124 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2697, 9.4077 143 / 568
0 3359 EGGEDAL 60.2408, 9.4214 143 / 585
0 3359 EGGEDAL 60.2470, 9.3573 147 / 59
0 3359 EGGEDAL 60.2215, 9.4756 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2680, 9.3950 145 / 265
0 3359 EGGEDAL 60.3216, 9.1611 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2652, 9.2213 172 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3331, 9.1902 167 / 408
0 3359 EGGEDAL 60.3119, 9.2207 167 / 458
0 3359 EGGEDAL 60.2270, 9.4676 130 / 85
0 3359 EGGEDAL 60.2721, 9.3720 147 / 44
0 3359 EGGEDAL 60.2903, 9.3090 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2325, 9.4648 141 / 179
0 3359 EGGEDAL 60.2531, 9.4163 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2494, 9.4123 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2207, 9.4739 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2697, 9.3829 145 / 266
0 3359 EGGEDAL 60.3219, 9.1624 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2618, 9.2443 171 / 19
0 3359 EGGEDAL 60.2634, 9.3995 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3112, 9.2209 167 / 459
0 3359 EGGEDAL 60.2583, 9.3963 143 / 323
0 3359 EGGEDAL 60.2257, 9.4730 130 / 231
0 3359 EGGEDAL 60.2535, 9.4188 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2306, 9.4273 141 / 150
0 3359 EGGEDAL 60.2520, 9.4114 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2201, 9.4784 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2654, 9.3944 145 / 267
0 3359 EGGEDAL 60.2911, 9.2986 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3217, 9.1618 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.3116, 9.2200 167 / 460
0 3359 EGGEDAL 60.2187, 9.4960 131 / 94
0 3359 EGGEDAL 60.2522, 9.4123 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2609, 9.3994 143 / 366
0 3359 EGGEDAL 60.2655, 9.3984 143 / 392
0 3359 EGGEDAL 60.2238, 9.4622 130 / 56
0 3359 EGGEDAL 60.2526, 9.4222 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2523, 9.4134 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2168, 9.4736 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2658, 9.3924 145 / 268
0 3359 EGGEDAL 60.2916, 9.3017 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3218, 9.1630 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2644, 9.3998 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2241, 9.4626 130 / 57
0 3359 EGGEDAL 60.2223, 9.4677 130 / 109
0 3359 EGGEDAL 60.2676, 9.3385 156 / 51
0 3359 EGGEDAL 60.2516, 9.4185 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2533, 9.4117 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2186, 9.4699 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2671, 9.3938 145 / 269
0 3359 EGGEDAL 60.2898, 9.2967 160 / 189
0 3359 EGGEDAL 60.3378, 9.2015 167 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3221, 9.1644 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2639, 9.4010 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2231, 9.4812 131 / 81
0 3359 EGGEDAL 60.2642, 9.4023 143 / 364
0 3359 EGGEDAL 60.2244, 9.4609 130 / 61
0 3359 EGGEDAL 60.2501, 9.4187 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2191, 9.4697 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2663, 9.3894 145 / 270
0 3359 EGGEDAL 60.3213, 9.1630 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2574, 9.3867 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2649, 9.3976 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3280, 9.1971 167 / 461
0 3359 EGGEDAL 60.2659, 9.3972 143 / 363
0 3359 EGGEDAL 60.2237, 9.4597 130 / 99
0 3359 EGGEDAL 60.2311, 9.4645 130 / 64
0 3359 EGGEDAL 60.2678, 9.3342 156 / 37
0 3359 EGGEDAL 60.2267, 9.4936 131 / 206
0 3359 EGGEDAL 60.2495, 9.4186 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2281, 9.4679 130 / 207
0 3359 EGGEDAL 60.2655, 9.3931 145 / 326
0 3359 EGGEDAL 60.2155, 9.4728 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2649, 9.3887 145 / 271
0 3359 EGGEDAL 60.2343, 9.4283 141 / 147
0 3359 EGGEDAL 60.3207, 9.1631 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2652, 9.3995 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3330, 9.1969 167 / 462
0 3359 EGGEDAL 60.3326, 9.2139 167 / 549
0 3359 EGGEDAL 60.2659, 9.4025 143 / 362
0 3359 EGGEDAL 60.2211, 9.4587 130 / 69
0 3359 EGGEDAL 60.2925, 9.2026 169 / 36
0 3359 EGGEDAL 60.2319, 9.4926 130 / 221
0 3359 EGGEDAL 60.2483, 9.4182 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2155, 9.4715 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2673, 9.3893 145 / 272
0 3359 EGGEDAL 60.3209, 9.1643 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2650, 9.4022 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2900, 9.2037 169 / 27
0 3359 EGGEDAL 60.2665, 9.3363 156 / 17
0 3359 EGGEDAL 60.2687, 9.4035 143 / 361
0 3359 EGGEDAL 60.2610, 9.4011 143 / 414
0 3359 EGGEDAL 60.2241, 9.5019 131 / 13
0 3359 EGGEDAL 60.2973, 9.3494 152 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.2891, 9.2950 160 / 85
0 3359 EGGEDAL 60.2405, 9.4192 143 / 657
0 3359 EGGEDAL 60.2481, 9.4188 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2208, 9.4711 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2679, 9.3897 145 / 273
0 3359 EGGEDAL 60.2938, 9.3024 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3208, 9.1647 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2656, 9.4024 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2905, 9.2042 169 / 28
0 3359 EGGEDAL 60.2199, 9.4600 130 / 82
0 3359 EGGEDAL 60.2586, 9.3979 143 / 413
0 3359 EGGEDAL 60.2207, 9.4739 131 / 53
0 3359 EGGEDAL 60.3052, 9.1422 167 / 143
0 3359 EGGEDAL 60.2233, 9.4637 130 / 234
0 3359 EGGEDAL 60.2402, 9.4193 143 / 650
0 3359 EGGEDAL 60.2479, 9.4173 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2181, 9.4707 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2697, 9.3837 145 / 274
0 3359 EGGEDAL 60.2913, 9.3024 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3209, 9.1656 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2647, 9.2993 160 / 46
0 3359 EGGEDAL 60.2613, 9.3944 143 / 278
0 3359 EGGEDAL 60.2554, 9.4186 143 / 554
0 3359 EGGEDAL 60.2773, 9.4013 143 / 358
0 3359 EGGEDAL 60.2583, 9.3943 143 / 411
0 3359 EGGEDAL 60.2571, 9.3804 144 / 22
0 3359 EGGEDAL 60.2698, 9.3289 157 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2474, 9.4180 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2354, 9.4228 141 / 170
0 3359 EGGEDAL 60.2266, 9.4955 131 / 203
0 3359 EGGEDAL 60.2417, 9.4207 143 / 576
0 3359 EGGEDAL 60.2433, 9.4134 143 / 267
0 3359 EGGEDAL 60.2175, 9.4714 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2678, 9.3972 145 / 275
0 3359 EGGEDAL 60.2927, 9.3027 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3204, 9.1666 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2663, 9.3976 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2316, 9.4633 141 / 92
0 3359 EGGEDAL 60.3305, 9.1851 167 / 605
0 3359 EGGEDAL 60.2253, 9.4953 131 / 139
0 3359 EGGEDAL 60.2181, 9.4940 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2218, 9.4705 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2692, 9.3910 145 / 276
0 3359 EGGEDAL 60.2856, 9.2933 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2684, 9.3298 157 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3200, 9.1641 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2705, 9.3012 160 / 54
0 3359 EGGEDAL 60.2659, 9.4000 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2313, 9.4631 141 / 93
0 3359 EGGEDAL 60.2765, 9.4015 143 / 357
0 3359 EGGEDAL 60.2258, 9.4959 131 / 138
0 3359 EGGEDAL 60.1966, 9.2458 140 / 26
0 3359 EGGEDAL 60.2596, 9.3719 145 / 356
0 3359 EGGEDAL 60.2149, 9.4715 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3190, 9.1654 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2699, 9.2999 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2653, 9.4027 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2615, 9.4159 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2257, 9.4970 131 / 137
0 3359 EGGEDAL 60.2694, 9.4061 143 / 144
0 3359 EGGEDAL 60.2552, 9.3838 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.3395, 9.2082 167 / 694
0 3359 EGGEDAL 60.3363, 9.2081 167 / 710
0 3359 EGGEDAL 60.2317, 9.4932 130 / 220
0 3359 EGGEDAL 60.3387, 9.2108 167 / 799
0 3359 EGGEDAL 60.2710, 9.4076 145 / 153
0 3359 EGGEDAL 60.2169, 9.4709 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2684, 9.3858 145 / 278
0 3359 EGGEDAL 60.2924, 9.2977 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3181, 9.1683 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2697, 9.3005 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2653, 9.4032 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2508, 9.4120 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2254, 9.4958 131 / 136
0 3359 EGGEDAL 60.2351, 9.4676 141 / 40
0 3359 EGGEDAL 60.2772, 9.3987 143 / 164
0 3359 EGGEDAL 60.2677, 9.3953 145 / 299
0 3359 EGGEDAL 60.3368, 9.2109 167 / 772
0 3359 EGGEDAL 60.2236, 9.5019 131 / 8
0 3359 EGGEDAL 60.2671, 9.3865 145 / 279
0 3359 EGGEDAL 60.2862, 9.2938 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3179, 9.1663 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2693, 9.3010 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2650, 9.4029 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2250, 9.4961 131 / 135
0 3359 EGGEDAL 60.1742, 9.2327 137 / 30
0 3359 EGGEDAL 60.3255, 9.1983 167 / 836
0 3359 EGGEDAL 60.2677, 9.3352 156 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2859, 9.3017 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2235, 9.5024 131 / 9
0 3359 EGGEDAL 60.2655, 9.3892 145 / 280
0 3359 EGGEDAL 60.2868, 9.2942 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3183, 9.1658 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2693, 9.3035 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2672, 9.4006 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.1931, 9.4070 131 / 74
0 3359 EGGEDAL 60.2240, 9.5021 131 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2252, 9.4965 131 / 134
0 3359 EGGEDAL 60.2689, 9.4125 142 / 22
0 3359 EGGEDAL 60.2565, 9.3968 143 / 188
0 3359 EGGEDAL 60.2659, 9.3869 145 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2259, 9.4946 131 / 209
0 3359 EGGEDAL 60.2640, 9.3991 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2257, 9.5019 131 / 14
0 3359 EGGEDAL 60.2695, 9.3897 145 / 281
0 3359 EGGEDAL 60.2859, 9.2937 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3178, 9.1680 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2691, 9.2982 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2661, 9.4026 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2271, 9.4686 130 / 76
0 3359 EGGEDAL 60.3340, 9.1903 167 / 526
0 3359 EGGEDAL 60.2266, 9.4904 131 / 112
0 3359 EGGEDAL 60.2275, 9.4973 131 / 133
0 3359 EGGEDAL 60.2654, 9.3976 143 / 256
0 3359 EGGEDAL 60.2689, 9.3027 160 / 70
0 3359 EGGEDAL 60.2251, 9.4860 131 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2666, 9.3963 145 / 282
0 3359 EGGEDAL 60.2941, 9.3016 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3341, 9.2020 167 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3176, 9.1666 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2686, 9.2992 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2666, 9.4037 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2576, 9.4212 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3330, 9.1842 167 / 465
0 3359 EGGEDAL 60.2818, 9.2943 160 / 133
0 3359 EGGEDAL 60.2272, 9.4972 131 / 132
0 3359 EGGEDAL 60.2469, 9.4125 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2672, 9.4177 143 / 640
0 3359 EGGEDAL 60.2234, 9.4623 130 / 214
0 3359 EGGEDAL 60.2392, 9.4246 143 / 606
0 3359 EGGEDAL 60.2382, 9.4212 143 / 644
0 3359 EGGEDAL 60.2364, 9.4641 141 / 168
0 3359 EGGEDAL 60.2694, 9.3420 155 / 42
0 3359 EGGEDAL 60.2251, 9.4844 131 / 17
0 3359 EGGEDAL 60.2766, 9.3912 145 / 341
0 3359 EGGEDAL 60.3191, 9.1661 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2667, 9.4026 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2647, 9.3739 147 / 65
0 3359 EGGEDAL 60.2901, 9.2957 160 / 132
0 3359 EGGEDAL 60.2255, 9.4964 131 / 131
0 3359 EGGEDAL 60.2524, 9.4113 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2646, 9.3997 143 / 498
0 3359 EGGEDAL 60.2249, 9.4840 131 / 18
0 3359 EGGEDAL 60.2704, 9.3845 145 / 283
0 3359 EGGEDAL 60.2863, 9.2928 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3187, 9.1672 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2673, 9.4041 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2870, 9.2820 165 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2471, 9.3666 143 / 302
0 3359 EGGEDAL 60.2419, 9.4130 143 / 396
0 3359 EGGEDAL 60.2277, 9.4899 131 / 130
0 3359 EGGEDAL 60.2513, 9.4114 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3133, 9.2639 164 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.3013, 9.3576 146 / 26
0 3359 EGGEDAL 60.2400, 9.4250 143 / 614
0 3359 EGGEDAL 60.3323, 9.2521 145 / 69
0 3359 EGGEDAL 60.2237, 9.4831 131 / 19
0 3359 EGGEDAL 60.3196, 9.1636 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2673, 9.2992 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2676, 9.4000 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2721, 9.3775 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3535, 9.2031 167 / 609
0 3359 EGGEDAL 60.2609, 9.3913 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2623, 9.3808 144 / 29
0 3359 EGGEDAL 60.2410, 9.4192 143 / 658
0 3359 EGGEDAL 60.2164, 9.4724 131 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2237, 9.4841 131 / 20
0 3359 EGGEDAL 60.2697, 9.3884 145 / 285
0 3359 EGGEDAL 60.2907, 9.2965 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3382, 9.2019 167 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3204, 9.1637 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2685, 9.3032 160 / 71
0 3359 EGGEDAL 60.2727, 9.3762 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3536, 9.2039 167 / 608
0 3359 EGGEDAL 60.2342, 9.4626 141 / 9
0 3359 EGGEDAL 60.2960, 9.3008 160 / 186
0 3359 EGGEDAL 60.2666, 9.3846 145 / 172
0 3359 EGGEDAL 60.2276, 9.4979 131 / 216
0 3359 EGGEDAL 60.2214, 9.4772 131 / 21
0 3359 EGGEDAL 60.2689, 9.3903 145 / 286
0 3359 EGGEDAL 60.2873, 9.2927 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3305, 9.1945 167 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3204, 9.1646 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2669, 9.2995 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2674, 9.3984 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2719, 9.3770 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2684, 9.4021 143 / 101
0 3359 EGGEDAL 60.2821, 9.3032 160 / 141
0 3359 EGGEDAL 60.2339, 9.4622 141 / 57
0 3359 EGGEDAL 60.3563, 9.2045 167 / 805
0 3359 EGGEDAL 60.2652, 9.3844 145 / 296
0 3359 EGGEDAL 60.2600, 9.3759 145 / 157
0 3359 EGGEDAL 60.2563, 9.3858 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2155, 9.5025 131 / 22
0 3359 EGGEDAL 60.2622, 9.3715 145 / 145
0 3359 EGGEDAL 60.2923, 9.3040 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3201, 9.1658 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2669, 9.4034 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3475, 9.2031 153 / 35
0 3359 EGGEDAL 60.2746, 9.3669 146 / 63
0 3359 EGGEDAL 60.2334, 9.4637 141 / 24
0 3359 EGGEDAL 60.2719, 9.2964 160 / 134
0 3359 EGGEDAL 60.2422, 9.4196 143 / 561
0 3359 EGGEDAL 60.2769, 9.4002 143 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2635, 9.3715 145 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2843, 9.2933 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3181, 9.1670 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2345, 9.4633 141 / 56
0 3359 EGGEDAL 60.2327, 9.4555 143 / 52
0 3359 EGGEDAL 60.2694, 9.4086 145 / 158
0 3359 EGGEDAL 60.3606, 9.1957 167 / 209
0 3359 EGGEDAL 60.2262, 9.4949 131 / 199
0 3359 EGGEDAL 60.2265, 9.4948 131 / 204
0 3359 EGGEDAL 60.2262, 9.4940 131 / 197
0 3359 EGGEDAL 60.3187, 9.1662 168 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2808, 9.2908 160 / 78
0 3359 EGGEDAL 60.2690, 9.4010 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2422, 9.4137 143 / 300
0 3359 EGGEDAL 60.2254, 9.4640 130 / 93
0 3359 EGGEDAL 60.2345, 9.4633 141 / 67
0 3359 EGGEDAL 60.2778, 9.3984 143 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.3186, 9.1652 168 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2792, 9.2889 160 / 119
0 3359 EGGEDAL 60.2692, 9.4023 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2399, 9.4410 143 / 89
0 3359 EGGEDAL 60.2308, 9.4906 130 / 181
0 3359 EGGEDAL 60.2648, 9.3771 147 / 54
0 3359 EGGEDAL 60.2833, 9.2936 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3198, 9.1672 168 / 5
0 3359 EGGEDAL 60.2780, 9.2895 160 / 95
0 3359 EGGEDAL 60.2255, 9.4846 131 / 155
0 3359 EGGEDAL 60.3155, 9.2688 166 / 5
0 3359 EGGEDAL 60.2716, 9.3863 145 / 257
0 3359 EGGEDAL 60.2837, 9.2919 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2932, 9.3078 160 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3209, 9.1635 168 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2785, 9.2996 160 / 122
0 3359 EGGEDAL 60.2357, 9.4598 143 / 261
0 3359 EGGEDAL 60.2696, 9.3891 145 / 287
0 3359 EGGEDAL 60.2195, 9.4786 131 / 154
0 3359 EGGEDAL 60.3153, 9.2692 166 / 5
0 3359 EGGEDAL 60.2698, 9.3405 155 / 35
0 3359 EGGEDAL 60.2612, 9.3811 144 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3380, 9.2048 167 / 225
0 3359 EGGEDAL 60.2764, 9.4005 143 / 637
0 3359 EGGEDAL 60.2276, 9.4719 130 / 208
0 3359 EGGEDAL 60.2860, 9.2925 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3241, 9.1821 168 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2791, 9.2970 160 / 117
0 3359 EGGEDAL 60.2499, 9.4135 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3465, 9.1884 167 / 523
0 3359 EGGEDAL 60.2280, 9.4663 130 / 102
0 3359 EGGEDAL 60.2206, 9.4771 131 / 153
0 3359 EGGEDAL 60.3072, 9.2704 166 / 33
0 3359 EGGEDAL 60.3450, 9.1851 167 / 846
0 3359 EGGEDAL 60.2799, 9.3004 160 / 159
0 3359 EGGEDAL 60.2845, 9.2925 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3328, 9.1863 167 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2787, 9.2966 160 / 42
0 3359 EGGEDAL 60.2786, 9.3994 143 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2585, 9.4107 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2285, 9.4670 130 / 103
0 3359 EGGEDAL 60.2706, 9.3434 155 / 13
0 3359 EGGEDAL 60.2400, 9.2016 174 / 19
0 3359 EGGEDAL 60.2711, 9.4079 145 / 152
0 3359 EGGEDAL 60.3360, 9.2110 167 / 726
0 3359 EGGEDAL 60.2347, 9.4591 143 / 95
0 3359 EGGEDAL 60.2185, 9.4753 131 / 47
0 3359 EGGEDAL 60.2670, 9.4173 143 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2603, 9.3754 145 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2885, 9.2918 160 / 174
0 3359 EGGEDAL 60.3373, 9.2048 167 / 761
0 3359 EGGEDAL 60.3252, 9.1953 167 / 388
0 3359 EGGEDAL 60.2583, 9.4090 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2700, 9.3431 155 / 14
0 3359 EGGEDAL 60.2512, 9.3880 143 / 504
0 3359 EGGEDAL 60.2450, 9.4189 143 / 574
0 3359 EGGEDAL 60.2743, 9.3693 146 / 90
0 3359 EGGEDAL 60.2251, 9.4654 130 / 34
0 3359 EGGEDAL 60.2759, 9.3954 143 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2614, 9.3724 145 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2838, 9.2927 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3346, 9.2010 167 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2581, 9.4057 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2587, 9.4090 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2706, 9.3439 155 / 15
0 3359 EGGEDAL 60.2791, 9.4081 143 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2607, 9.3746 145 / 160
0 3359 EGGEDAL 60.2832, 9.2921 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2550, 9.4087 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2588, 9.4063 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2706, 9.3445 155 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2405, 9.4297 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2734, 9.3968 143 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2826, 9.3044 160 / 164
0 3359 EGGEDAL 60.2598, 9.3739 145 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2828, 9.2933 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2546, 9.4089 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2585, 9.4055 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2702, 9.3440 155 / 17
0 3359 EGGEDAL 60.2398, 9.2165 174 / 35
0 3359 EGGEDAL 60.2442, 9.4186 143 / 591
0 3359 EGGEDAL 60.2571, 9.4143 143 / 496
0 3359 EGGEDAL 60.2268, 9.4944 131 / 208
0 3359 EGGEDAL 60.2924, 9.3084 160 / 68
0 3359 EGGEDAL 60.2365, 9.4368 141 / 174
0 3359 EGGEDAL 60.2353, 9.4238 141 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2822, 9.3021 160 / 165
0 3359 EGGEDAL 60.2372, 9.4606 143 / 634
0 3359 EGGEDAL 60.2603, 9.3742 145 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2868, 9.2926 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2543, 9.4090 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2748, 9.3421 155 / 18
0 3359 EGGEDAL 60.2697, 9.4043 143 / 206
0 3359 EGGEDAL 60.2774, 9.4001 143 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2601, 9.3717 145 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2537, 9.4093 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2195, 9.4924 131 / 95
0 3359 EGGEDAL 60.2194, 9.4735 131 / 120
0 3359 EGGEDAL 60.2495, 9.2325 174 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2742, 9.3968 143 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2440, 9.4203 143 / 555
0 3359 EGGEDAL 60.3365, 9.2110 167 / 728
0 3359 EGGEDAL 60.2689, 9.3870 145 / 220
0 3359 EGGEDAL 60.2588, 9.3708 145 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2918, 9.3034 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3187, 9.1942 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2559, 9.4065 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2338, 9.4068 141 / 98
0 3359 EGGEDAL 60.2422, 9.4273 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3181, 9.1935 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2695, 9.3394 155 / 29
0 3359 EGGEDAL 60.2645, 9.3929 145 / 332
0 3359 EGGEDAL 60.2612, 9.3732 145 / 161
0 3359 EGGEDAL 60.2887, 9.2928 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3169, 9.1955 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2407, 9.2155 174 / 17
0 3359 EGGEDAL 60.2498, 9.4118 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2550, 9.4071 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2739, 9.3690 146 / 64
0 3359 EGGEDAL 60.2944, 9.1962 169 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2271, 9.4992 131 / 212
0 3359 EGGEDAL 60.2727, 9.3722 145 / 156
0 3359 EGGEDAL 60.2598, 9.3751 145 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2832, 9.2928 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3165, 9.1947 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2395, 9.2138 174 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2479, 9.4112 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2309, 9.4640 130 / 5
0 3359 EGGEDAL 60.2555, 9.4076 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2244, 9.5017 131 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.2888, 9.1969 169 / 8
0 3359 EGGEDAL 60.2968, 9.1968 169 / 22
0 3359 EGGEDAL 60.2274, 9.4967 131 / 195
0 3359 EGGEDAL 60.2589, 9.3736 145 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2799, 9.2895 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3165, 9.1937 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2476, 9.4114 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2442, 9.4131 143 / 282
0 3359 EGGEDAL 60.2579, 9.4169 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2247, 9.5024 131 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2277, 9.4783 130 / 113
0 3359 EGGEDAL 60.3177, 9.1940 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2256, 9.4982 131 / 192
0 3359 EGGEDAL 60.2596, 9.3730 145 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2954, 9.3015 160 / 190
0 3359 EGGEDAL 60.2914, 9.2984 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3164, 9.1927 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2472, 9.4114 143 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2423, 9.4128 143 / 283
0 3359 EGGEDAL 60.2590, 9.4170 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2311, 9.4916 130 / 114
0 3359 EGGEDAL 60.3317, 9.1960 167 / 662
0 3359 EGGEDAL 60.2420, 9.2138 174 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2732, 9.3733 145 / 147
0 3359 EGGEDAL 60.2646, 9.3331 156 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2347, 9.4526 143 / 16
0 3359 EGGEDAL 60.2632, 9.3726 145 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2795, 9.2890 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3160, 9.1925 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2553, 9.4218 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2357, 9.4609 143 / 269
0 3359 EGGEDAL 60.2221, 9.4605 130 / 111
0 3359 EGGEDAL 60.2414, 9.2145 174 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2701, 9.4085 143 / 596
0 3359 EGGEDAL 60.2666, 9.3863 145 / 183
0 3359 EGGEDAL 60.2441, 9.3559 143 / 20
0 3359 EGGEDAL 60.2831, 9.2942 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3156, 9.1925 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2573, 9.3935 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2184, 9.4765 131 / 219
0 3359 EGGEDAL 60.2452, 9.4140 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2225, 9.4611 130 / 112
0 3359 EGGEDAL 60.2336, 9.4641 141 / 115
0 3359 EGGEDAL 60.2394, 9.2171 174 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.2700, 9.4081 143 / 595
0 3359 EGGEDAL 60.2666, 9.3870 145 / 182
0 3359 EGGEDAL 60.3258, 9.1986 167 / 837
0 3359 EGGEDAL 60.2549, 9.3854 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.3378, 9.2069 167 / 700
0 3359 EGGEDAL 60.3205, 9.2483 145 / 3
0 3359 EGGEDAL 60.2840, 9.2934 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3168, 9.1903 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3128, 9.2068 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2591, 9.3945 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2702, 9.4085 143 / 598
0 3359 EGGEDAL 60.2468, 9.4228 143 / 601
0 3359 EGGEDAL 60.2553, 9.3855 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2677, 9.4060 145 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.2815, 9.2925 160 / 181
0 3359 EGGEDAL 60.3186, 9.1933 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2558, 9.2201 174 / 15
0 3359 EGGEDAL 60.3107, 9.2116 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2590, 9.3978 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2437, 9.4295 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2581, 9.3855 143 / 417
0 3359 EGGEDAL 60.2213, 9.4740 131 / 151
0 3359 EGGEDAL 60.2701, 9.4080 143 / 597
0 3359 EGGEDAL 60.2667, 9.3927 145 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.2669, 9.3345 156 / 38
0 3359 EGGEDAL 60.2560, 9.3864 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2805, 9.3906 145 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.2822, 9.2941 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.3183, 9.1920 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3110, 9.2125 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2428, 9.4135 143 / 281
0 3359 EGGEDAL 60.2610, 9.4159 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2425, 9.4296 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2692, 9.4046 143 / 432
0 3359 EGGEDAL 60.2974, 9.3486 152 / 10
0 3359 EGGEDAL 60.2911, 9.2949 160 / 192
0 3359 EGGEDAL 60.2569, 9.3831 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.2799, 9.3904 145 / 12
0 3359 EGGEDAL 60.2821, 9.2927 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2497, 9.2945 170 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.2350, 9.4576 143 / 481
0 3359 EGGEDAL 60.3178, 9.1916 168 / 1
0 3359 EGGEDAL 60.3116, 9.2121 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2686, 9.3406 155 / 46
0 3359 EGGEDAL 60.3135, 9.2186 167 / 610
0 3359 EGGEDAL 60.2585, 9.3865 143 / 419
0 3359 EGGEDAL 60.2531, 9.3849 143 / 39
0 3359 EGGEDAL 60.3225, 9.2481 145 / 13
0 3359 EGGEDAL 60.2811, 9.2936 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2499, 9.2866 170 / 7
0 3359 EGGEDAL 60.3035, 9.1458 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.3109, 9.2065 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.3108, 9.2128 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2862, 9.2959 160 / 125
0 3359 EGGEDAL 60.3514, 9.1947 167 / 550
0 3359 EGGEDAL 60.3127, 9.2204 167 / 611
0 3359 EGGEDAL 60.2616, 9.3711 145 / 120
0 3359 EGGEDAL 60.2651, 9.3859 145 / 291
0 3359 EGGEDAL 60.2645, 9.3909 145 / 346
0 3359 EGGEDAL 60.2700, 9.4053 143 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3349, 9.2506 145 / 61
0 3359 EGGEDAL 60.3056, 9.1426 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.3212, 9.2477 145 / 14
0 3359 EGGEDAL 60.2803, 9.2927 160 / 2
0 3359 EGGEDAL 60.2956, 9.1739 171 / 11
0 3359 EGGEDAL 60.3110, 9.2025 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.3127, 9.2109 167 / 6
0 3359 EGGEDAL 60.2612, 9.4180 143 / 4
0 3359 EGGEDAL 60.3341, 9.1916 167 / 613
0 3359 EGGEDAL 60.2296, 9.4924 130 / 115
0 3359 EGGEDAL 60.2262, 9.4781 130 / 140

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken