Glessjøveien 33
3350 PRESTFOSS

Glessjøveien 33, 3350 PRESTFOSS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Glessjøveien 33, 3350 PRESTFOSS:

  • Postnummer: 3350 PRESTFOSS
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 32 i 0621
  • Grunnkrins: 201 RAMSTAD
  • Valkrins: 2 PRESTFOSS
  • Kyrkjesogn: 4050401 Sigdal
  • Tettstad:

Glessjøveien

Glessjøveien er ein veg i Sigdal kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 17 til 444.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Glessjøveien 17 3350 PRESTFOSS 60.0972, 9.6800 34 / 1
Glessjøveien 31 3350 PRESTFOSS 60.0988, 9.6782 34 / 31
Glessjøveien 33 3350 PRESTFOSS 60.0982, 9.6777 34 / 32
Glessjøveien 35 3350 PRESTFOSS 60.0976, 9.6776 34 / 41
Glessjøveien 37 3350 PRESTFOSS 60.0968, 9.6766 34 / 33
Glessjøveien 39 3350 PRESTFOSS 60.0963, 9.6759 34 / 43
Glessjøveien 215 3350 PRESTFOSS 60.0922, 9.6519 81 / 17
Glessjøveien 282 3350 PRESTFOSS 60.0963, 9.6414 81 / 9
Glessjøveien 444 3350 PRESTFOSS 60.1089, 9.6593 81 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken