Finnerudskogen 625
3350 PRESTFOSS

Finnerudskogen 625, 3350 PRESTFOSS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Finnerudskogen 625, 3350 PRESTFOSS:

  • Postnummer: 3350 PRESTFOSS
  • Gards-/bruksnummer: 33 / 2 i 0621
  • Grunnkrins: 107 VAD
  • Valkrins: 1 NERSTAD
  • Kyrkjesogn: 4050401 Sigdal
  • Tettstad:

Finnerudskogen

Finnerudskogen er ein veg i Sigdal kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 567 til 687.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Finnerudskogen 567 3350 PRESTFOSS 60.0746, 9.7435 30 / 4
Finnerudskogen 591 3350 PRESTFOSS 60.0759, 9.7447 33 / 7
Finnerudskogen 593 3350 PRESTFOSS 60.0755, 9.7446 33 / 7
Finnerudskogen 595 3350 PRESTFOSS 60.0755, 9.7455 33 / 23
Finnerudskogen 597 3350 PRESTFOSS 60.0758, 9.7460 33 / 22
Finnerudskogen 599 3350 PRESTFOSS 60.0761, 9.7466 33 / 7
Finnerudskogen 601 3350 PRESTFOSS 60.0763, 9.7457 33 / 7
Finnerudskogen 607 3350 PRESTFOSS 60.0776, 9.7455 33 / 14
Finnerudskogen 609 3350 PRESTFOSS 60.0777, 9.7466 33 / 11
Finnerudskogen 610 3350 PRESTFOSS 60.0788, 9.7434 33 / 4
Finnerudskogen 612 3350 PRESTFOSS 60.0800, 9.7445 33 / 5
Finnerudskogen 614 3350 PRESTFOSS 60.0799, 9.7448 33 / 5
Finnerudskogen 616 3350 PRESTFOSS 60.0797, 9.7448 33 / 5
Finnerudskogen 625 3350 PRESTFOSS 60.0790, 9.7470 33 / 2
Finnerudskogen 634 3350 PRESTFOSS 60.0803, 9.7466 33 / 17
Finnerudskogen 636 3350 PRESTFOSS 60.0794, 9.7485 33 / 1
Finnerudskogen 644 3350 PRESTFOSS 60.0780, 9.7519 33 / 1
Finnerudskogen 646 3350 PRESTFOSS 60.0781, 9.7506 33 / 1
Finnerudskogen 655 3350 PRESTFOSS 60.0778, 9.7494 33 / 1
Finnerudskogen 656 3350 PRESTFOSS 60.0776, 9.7504 33 / 1
Finnerudskogen 661 3350 PRESTFOSS 60.0768, 9.7496 33 / 16
Finnerudskogen 665 3350 PRESTFOSS 60.0754, 9.7495 28 / 26
Finnerudskogen 681 3350 PRESTFOSS 60.0759, 9.7527 33 / 8
Finnerudskogen 687 3350 PRESTFOSS 60.0763, 9.7541 33 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken