Byåsen 38
3535 KRØDEREN

Byåsen 38, 3535 KRØDEREN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Byåsen 38, 3535 KRØDEREN:

  • Postnummer: 3535 KRØDEREN
  • Gards-/bruksnummer: 178 / 110 i 0622
  • Grunnkrins: 105 SUNDVOLLEN
  • Valkrins: 1 KRØDEREN
  • Kyrkjesogn: 4050501 Krødsherad
  • Tettstad: Krøderen

Byåsen

Byåsen er ein veg i Krødsherad kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 52.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Byåsen 1 3535 KRØDEREN 60.1239, 9.7874 178 / 249
Byåsen 3 3535 KRØDEREN 60.1245, 9.7864 178 / 249
Byåsen 5 3535 KRØDEREN 60.1249, 9.7869 178 / 249
Byåsen 8 3535 KRØDEREN 60.1239, 9.7864 178 / 297
Byåsen 9 3535 KRØDEREN 60.1244, 9.7888 178 / 249
Byåsen 10 3535 KRØDEREN 60.1240, 9.7861 178 / 296
Byåsen 11 3535 KRØDEREN 60.1248, 9.7884 178 / 239
Byåsen 12 3535 KRØDEREN 60.1242, 9.7858 178 / 295
Byåsen 13 3535 KRØDEREN 60.1255, 9.7880 178 / 239
Byåsen 17 3535 KRØDEREN 60.1253, 9.7852 178 / 54
Byåsen 19 3535 KRØDEREN 60.1252, 9.7855 178 / 53
Byåsen 20 3535 KRØDEREN 60.1250, 9.7849 178 / 78
Byåsen 22 3535 KRØDEREN 60.1252, 9.7845 178 / 76
Byåsen 23 3535 KRØDEREN 60.1255, 9.7847 178 / 55
Byåsen 24 3535 KRØDEREN 60.1254, 9.7842 178 / 74
Byåsen 25 3535 KRØDEREN 60.1258, 9.7844 178 / 56
Byåsen 26 3535 KRØDEREN 60.1257, 9.7838 178 / 79
Byåsen 28 3535 KRØDEREN 60.1259, 9.7836 178 / 66
Byåsen 29 3535 KRØDEREN 60.1260, 9.7842 178 / 57
Byåsen 30 3535 KRØDEREN 60.1262, 9.7833 178 / 45
Byåsen 31 3535 KRØDEREN 60.1263, 9.7839 178 / 62
Byåsen 32 3535 KRØDEREN 60.1265, 9.7831 178 / 41
Byåsen 33 3535 KRØDEREN 60.1266, 9.7836 178 / 43
Byåsen 35 3535 KRØDEREN 60.1266, 9.7837 178 / 43
Byåsen 38 3535 KRØDEREN 60.1268, 9.7852 178 / 110
Byåsen 42 3535 KRØDEREN 60.1268, 9.7841 178 / 278
Byåsen 44 3535 KRØDEREN 60.1265, 9.7845 178 / 271
Byåsen 46 3535 KRØDEREN 60.1263, 9.7853 178 / 265
Byåsen 48 3535 KRØDEREN 60.1262, 9.7849 178 / 264
Byåsen 50 3535 KRØDEREN 60.1260, 9.7852 178 / 266
Byåsen 52 3535 KRØDEREN 60.1257, 9.7853 178 / 267

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken