Påskebjerg 7
4630 KRISTIANSAND S

Påskebjerg 7, 4630 KRISTIANSAND S er ei adresse i Kristiansand.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Påskebjerg 7, 4630 KRISTIANSAND S:

  • Postnummer: 4630 KRISTIANSAND S
  • Gards-/bruksnummer: 33 / 392 i 1001 Kristiansand
  • Grunnkrins: 914 GIMLEVANG
  • Valkrins: 8 LUND NORD
  • Kyrkjesogn: 5010801 Oddernes
  • Tettstad: Kristiansand

Påskebjerg

Påskebjerg er ein veg i Kristiansand kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Påskebjerg 1 4630 KRISTIANSAND S 58.1638, 7.9923 33 / 374
Påskebjerg 5 4630 KRISTIANSAND S 58.1642, 7.9916 33 / 375
Påskebjerg 7 4630 KRISTIANSAND S 58.1644, 7.9913 33 / 392

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken