Damveien 7
8481 BLEIK

Damveien 7, 8481 BLEIK er ei adresse i Andøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Damveien 7, 8481 BLEIK:

  • Postnummer: 8481 BLEIK
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 460 i 1871 Andøy
  • Grunnkrins: 111 BLEIK
  • Valkrins: 2 BLEIK/STAVE
  • Kyrkjesogn: 10080401 Andenes
  • Tettstad: Bleik

Damveien

Damveien er ein veg i Andøy kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Damveien 1 8481 BLEIK 69.2703, 15.9595 39 / 512
Damveien 2 8481 BLEIK 69.2700, 15.9602 39 / 505
Damveien 4 8481 BLEIK 69.2703, 15.9606 39 / 436
Damveien 5 8481 BLEIK 69.2707, 15.9599 39 / 323
Damveien 6 8481 BLEIK 69.2702, 15.9613 39 / 442
Damveien 7 8481 BLEIK 69.2707, 15.9606 39 / 460
Damveien 8 8481 BLEIK 69.2702, 15.9620 39 / 419
Damveien 9 8481 BLEIK 69.2707, 15.9612 39 / 418
Damveien 10 8481 BLEIK 69.2701, 15.9627 39 / 424
Damveien 11 8481 BLEIK 69.2706, 15.9621 39 / 541
Damveien 13 8481 BLEIK 69.2706, 15.9627 39 / 542
Damveien 15 8481 BLEIK 69.2706, 15.9635 39 / 545

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken