Hesteskoen 9
2436 VÅLER I SOLØR

Hesteskoen 9, 2436 VÅLER I SOLØR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hesteskoen 9, 2436 VÅLER I SOLØR:

  • Postnummer: 2436 VÅLER I SOLØR
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 110 i 0426
  • Grunnkrins: 104 VÅLER
  • Valkrins: 1 Våler
  • Kyrkjesogn: 3120901 Våler
  • Tettstad: Våler

Hesteskoen

Hesteskoen er ein veg i Våler kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hesteskoen 2 2436 VÅLER I SOLØR 60.6670, 11.8308 42 / 102
Hesteskoen 4 2436 VÅLER I SOLØR 60.6671, 11.8315 42 / 129
Hesteskoen 5 2436 VÅLER I SOLØR 60.6666, 11.8309 42 / 98
Hesteskoen 6 2436 VÅLER I SOLØR 60.6673, 11.8314 42 / 130
Hesteskoen 7 2436 VÅLER I SOLØR 60.6668, 11.8313 42 / 97
Hesteskoen 9 2436 VÅLER I SOLØR 60.6668, 11.8322 42 / 110
Hesteskoen 11 2436 VÅLER I SOLØR 60.6671, 11.8322 42 / 125

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken