Hoelsvegen 5
2436 VÅLER I SOLØR

Hoelsvegen 5, 2436 VÅLER I SOLØR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hoelsvegen 5, 2436 VÅLER I SOLØR:

  • Postnummer: 2436 VÅLER I SOLØR
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 85 i 0426
  • Grunnkrins: 104 VÅLER
  • Valkrins: 1 Våler
  • Kyrkjesogn: 3120901 Våler
  • Tettstad: Våler

Hoelsvegen

Hoelsvegen er ein veg i Våler kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 55.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hoelsvegen 1 2436 VÅLER I SOLØR 60.6670, 11.8358 42 / 49
Hoelsvegen 2 2436 VÅLER I SOLØR 60.6663, 11.8350 42 / 12
Hoelsvegen 3 2436 VÅLER I SOLØR 60.6670, 11.8353 42 / 118
Hoelsvegen 5 2436 VÅLER I SOLØR 60.6669, 11.8346 42 / 85
Hoelsvegen 6 2436 VÅLER I SOLØR 60.6665, 11.8346 42 / 12
Hoelsvegen 7 2436 VÅLER I SOLØR 60.6675, 11.8328 42 / 144
Hoelsvegen 9 2436 VÅLER I SOLØR 60.6674, 11.8329 42 / 144
Hoelsvegen 11 2436 VÅLER I SOLØR 60.6673, 11.8329 42 / 144
Hoelsvegen 13 2436 VÅLER I SOLØR 60.6673, 11.8329 42 / 144
Hoelsvegen 15 2436 VÅLER I SOLØR 60.6671, 11.8328 42 / 144
Hoelsvegen 17 2436 VÅLER I SOLØR 60.6670, 11.8328 42 / 144
Hoelsvegen 19 2436 VÅLER I SOLØR 60.6669, 11.8328 42 / 144
Hoelsvegen 21 2436 VÅLER I SOLØR 60.6669, 11.8328 42 / 144
Hoelsvegen 23 2436 VÅLER I SOLØR 60.6667, 11.8327 42 / 144
Hoelsvegen 25 2436 VÅLER I SOLØR 60.6667, 11.8328 42 / 144
Hoelsvegen 27 2436 VÅLER I SOLØR 60.6666, 11.8327 42 / 144
Hoelsvegen 29 2436 VÅLER I SOLØR 60.6665, 11.8328 42 / 144
Hoelsvegen 33 2436 VÅLER I SOLØR 60.6665, 11.8323 42 / 158
Hoelsvegen 37 2436 VÅLER I SOLØR 60.6663, 11.8316 42 / 160
Hoelsvegen 39 2436 VÅLER I SOLØR 60.6663, 11.8305 42 / 156
Hoelsvegen 43 2436 VÅLER I SOLØR 60.6660, 11.8306 42 / 155
Hoelsvegen 45 2436 VÅLER I SOLØR 60.6660, 11.8309 42 / 154
Hoelsvegen 47 2436 VÅLER I SOLØR 60.6661, 11.8313 42 / 151
Hoelsvegen 49 2436 VÅLER I SOLØR 60.6661, 11.8316 42 / 151
Hoelsvegen 51 2436 VÅLER I SOLØR 60.6661, 11.8319 42 / 151
Hoelsvegen 53 2436 VÅLER I SOLØR 60.6662, 11.8325 42 / 153
Hoelsvegen 55 2436 VÅLER I SOLØR 60.6662, 11.8330 42 / 157

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken