Høgbergvegen 24
2436 VÅLER I SOLØR

Høgbergvegen 24, 2436 VÅLER I SOLØR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høgbergvegen 24, 2436 VÅLER I SOLØR:

  • Postnummer: 2436 VÅLER I SOLØR
  • Gards-/bruksnummer: 43 / 167 i 0426
  • Grunnkrins: 104 VÅLER
  • Valkrins: 1 Våler
  • Kyrkjesogn: 3120901 Våler
  • Tettstad: Våler

Høgbergvegen

Høgbergvegen er ein veg i Våler kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 37.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høgbergvegen 1 2436 VÅLER I SOLØR 60.6747, 11.8414 43 / 149
Høgbergvegen 2 2436 VÅLER I SOLØR 60.6750, 11.8409 43 / 164
Høgbergvegen 3 2436 VÅLER I SOLØR 60.6748, 11.8418 43 / 168
Høgbergvegen 4 2436 VÅLER I SOLØR 60.6750, 11.8412 43 / 277
Høgbergvegen 6 2436 VÅLER I SOLØR 60.6754, 11.8412 43 / 203
Høgbergvegen 7 2436 VÅLER I SOLØR 60.6749, 11.8425 43 / 198
Høgbergvegen 8 2436 VÅLER I SOLØR 60.6753, 11.8408 43 / 157
Høgbergvegen 9 2436 VÅLER I SOLØR 60.6752, 11.8423 43 / 197
Høgbergvegen 10 2436 VÅLER I SOLØR 60.6757, 11.8405 43 / 160
Høgbergvegen 11 2436 VÅLER I SOLØR 60.6751, 11.8418 43 / 200
Høgbergvegen 12 2436 VÅLER I SOLØR 60.6757, 11.8411 43 / 162
Høgbergvegen 13 2436 VÅLER I SOLØR 60.6753, 11.8417 43 / 201
Høgbergvegen 14 2436 VÅLER I SOLØR 60.6760, 11.8410 43 / 173
Høgbergvegen 15 2436 VÅLER I SOLØR 60.6755, 11.8421 43 / 156
Høgbergvegen 16 2436 VÅLER I SOLØR 60.6760, 11.8403 43 / 161
Høgbergvegen 17 2436 VÅLER I SOLØR 60.6757, 11.8420 43 / 153
Høgbergvegen 18 2436 VÅLER I SOLØR 60.6763, 11.8405 43 / 165
Høgbergvegen 20 2436 VÅLER I SOLØR 60.6763, 11.8409 43 / 206
Høgbergvegen 21 2436 VÅLER I SOLØR 60.6760, 11.8417 43 / 158
Høgbergvegen 22 2436 VÅLER I SOLØR 60.6766, 11.8409 43 / 204
Høgbergvegen 23 2436 VÅLER I SOLØR 60.6763, 11.8415 43 / 159
Høgbergvegen 24 2436 VÅLER I SOLØR 60.6765, 11.8404 43 / 167
Høgbergvegen 25 2436 VÅLER I SOLØR 60.6760, 11.8424 43 / 78
Høgbergvegen 26 2436 VÅLER I SOLØR 60.6768, 11.8403 43 / 169
Høgbergvegen 27 2436 VÅLER I SOLØR 60.6766, 11.8421 43 / 8
Høgbergvegen 28 2436 VÅLER I SOLØR 60.6769, 11.8406 43 / 205
Høgbergvegen 29 2436 VÅLER I SOLØR 60.6766, 11.8415 43 / 163
Høgbergvegen 30 2436 VÅLER I SOLØR 60.6771, 11.8403 43 / 154
Høgbergvegen 31 2436 VÅLER I SOLØR 60.6769, 11.8415 43 / 150
Høgbergvegen 33 2436 VÅLER I SOLØR 60.6769, 11.8419 43 / 166
Høgbergvegen 35 2436 VÅLER I SOLØR 60.6772, 11.8418 43 / 171
Høgbergvegen 37 2436 VÅLER I SOLØR 60.6772, 11.8412 43 / 172

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken