Myklebysæterveien 1288
2480 KOPPANG

Myklebysæterveien 1288, 2480 KOPPANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Myklebysæterveien 1288, 2480 KOPPANG:

  • Postnummer: 2480 KOPPANG
  • Gards-/bruksnummer: 10 / 200 i 0430
  • Grunnkrins: 105 MYKLEBY
  • Valkrins: 4 MYKLEBY
  • Kyrkjesogn: 3040505 Evenstad
  • Tettstad:

Myklebysæterveien

Myklebysæterveien er ein veg i Stor-Elvdal kommune med 48 ulike adresser.
Husnummer frå 15 til 1986.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Myklebysæterveien 15 2480 KOPPANG 61.4271, 11.0567 10 / 171
Myklebysæterveien 37 2480 KOPPANG 61.4268, 11.0543 10 / 169
Myklebysæterveien 45 2480 KOPPANG 61.4273, 11.0532 10 / 325
Myklebysæterveien 47 2480 KOPPANG 61.4277, 11.0532 10 / 325
Myklebysæterveien 49 2480 KOPPANG 61.4278, 11.0526 10 / 245
Myklebysæterveien 97 2480 KOPPANG 61.4261, 11.0486 10 / 122
Myklebysæterveien 110 2480 KOPPANG 61.4257, 11.0457 10 / 172
Myklebysæterveien 461 2480 KOPPANG 61.4120, 11.0401 10 / 15
Myklebysæterveien 719 2480 KOPPANG 61.3937, 11.0166 10 / 212
Myklebysæterveien 835 2480 KOPPANG 61.3847, 11.0182 10 / 15
Myklebysæterveien 1230 2480 KOPPANG 61.3548, 11.0196 10 / 330
Myklebysæterveien 1232 2480 KOPPANG 61.3542, 11.0191 10 / 331
Myklebysæterveien 1236 2480 KOPPANG 61.3543, 11.0171 10 / 372
Myklebysæterveien 1253 2480 KOPPANG 61.3546, 11.0136 10 / 301
Myklebysæterveien 1255 2480 KOPPANG 61.3541, 11.0132 10 / 302
Myklebysæterveien 1258 2480 KOPPANG 61.3536, 11.0151 10 / 146
Myklebysæterveien 1259 2480 KOPPANG 61.3538, 11.0143 10 / 137
Myklebysæterveien 1260 2480 KOPPANG 61.3532, 11.0155 10 / 147
Myklebysæterveien 1261 2480 KOPPANG 61.3536, 11.0139 10 / 156
Myklebysæterveien 1262 2480 KOPPANG 61.3534, 11.0160 10 / 228
Myklebysæterveien 1263 2480 KOPPANG 61.3534, 11.0134 10 / 138
Myklebysæterveien 1264 2480 KOPPANG 61.3530, 11.0161 10 / 148
Myklebysæterveien 1266 2480 KOPPANG 61.3528, 11.0170 10 / 149
Myklebysæterveien 1268 2480 KOPPANG 61.3524, 11.0161 10 / 287
Myklebysæterveien 1271 2480 KOPPANG 61.3532, 11.0130 10 / 155
Myklebysæterveien 1272 2480 KOPPANG 61.3529, 11.0150 10 / 288
Myklebysæterveien 1273 2480 KOPPANG 61.3530, 11.0125 10 / 340
Myklebysæterveien 1274 2480 KOPPANG 61.3532, 11.0145 10 / 290
Myklebysæterveien 1276 2480 KOPPANG 61.3528, 11.0139 10 / 151
Myklebysæterveien 1278 2480 KOPPANG 61.3527, 11.0134 10 / 185
Myklebysæterveien 1280 2480 KOPPANG 61.3523, 11.0147 10 / 152
Myklebysæterveien 1282 2480 KOPPANG 61.3523, 11.0149 10 / 152
Myklebysæterveien 1284 2480 KOPPANG 61.3526, 11.0133 10 / 153
Myklebysæterveien 1286 2480 KOPPANG 61.3524, 11.0122 10 / 200
Myklebysæterveien 1288 2480 KOPPANG 61.3524, 11.0125 10 / 200
Myklebysæterveien 1295 2480 KOPPANG 61.3516, 11.0096 10 / 243
Myklebysæterveien 1304 2480 KOPPANG 61.3508, 11.0083 10 / 223
Myklebysæterveien 1305 2480 KOPPANG 61.3515, 11.0083 10 / 237
Myklebysæterveien 1306 2480 KOPPANG 61.3506, 11.0085 10 / 223
Myklebysæterveien 1311 2480 KOPPANG 61.3511, 11.0078 10 / 322
Myklebysæterveien 1313 2480 KOPPANG 61.3511, 11.0072 10 / 140
Myklebysæterveien 1316 2480 KOPPANG 61.3503, 11.0079 10 / 379
Myklebysæterveien 1317 2480 KOPPANG 61.3503, 11.0073 10 / 315
Myklebysæterveien 1318 2480 KOPPANG 61.3503, 11.0083 10 / 276
Myklebysæterveien 1333 2480 KOPPANG 61.3496, 11.0049 10 / 88
Myklebysæterveien 1371 2480 KOPPANG 61.3469, 10.9981 10 / 247
Myklebysæterveien 1800 2480 KOPPANG 61.3308, 10.9078 10 / 15
Myklebysæterveien 1986 2480 KOPPANG 61.3192, 10.9222 10 / 370

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken