Innsetveien 352
9334 ØVERBYGD

Innsetveien 352, 9334 ØVERBYGD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Innsetveien 352, 9334 ØVERBYGD:

  • Postnummer: 9334 ØVERBYGD
  • Gards-/bruksnummer: 92 / 11 i 1924
  • Grunnkrins: 403 ROSTADAL
  • Valkrins: 5 Bjørkeng
  • Kyrkjesogn: 11090102 Øverbygd
  • Tettstad:

Innsetveien

Innsetveien er ein veg i Målselv kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 23 til 448.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Innsetveien 23 9334 ØVERBYGD 68.9683, 19.6557 93 / 7
Innsetveien 47 9334 ØVERBYGD 68.9669, 19.6598 93 / 18
Innsetveien 63 9334 ØVERBYGD 68.9658, 19.6608 93 / 14
Innsetveien 66 9334 ØVERBYGD 68.9649, 19.6611 93 / 2
Innsetveien 98 9334 ØVERBYGD 68.9616, 19.6657 92 / 5
Innsetveien 148 9334 ØVERBYGD 68.9628, 19.6801 92 / 4
Innsetveien 311 9334 ØVERBYGD 68.9646, 19.7191 92 / 8
Innsetveien 315 9334 ØVERBYGD 68.9640, 19.7203 92 / 2
Innsetveien 316 9334 ØVERBYGD 68.9636, 19.7212 92 / 2
Innsetveien 346 9334 ØVERBYGD 68.9630, 19.7278 92 / 3
Innsetveien 352 9334 ØVERBYGD 68.9627, 19.7298 92 / 11
Innsetveien 354 9334 ØVERBYGD 68.9615, 19.7290 92 / 7
Innsetveien 356 9334 ØVERBYGD 68.9620, 19.7314 92 / 9
Innsetveien 369 9334 ØVERBYGD 68.9639, 19.7338 92 / 1
Innsetveien 405 9334 ØVERBYGD 68.9640, 19.7420 91 / 4
Innsetveien 412 9334 ØVERBYGD 68.9620, 19.7432 91 / 5
Innsetveien 415 9334 ØVERBYGD 68.9634, 19.7446 91 / 1
Innsetveien 417 9334 ØVERBYGD 68.9636, 19.7451 91 / 1
Innsetveien 436 9334 ØVERBYGD 68.9625, 19.7495 91 / 7
Innsetveien 448 9334 ØVERBYGD 68.9616, 19.7537 91 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken