Hilstad 24
8960 VELFJORD

Hilstad 24, 8960 VELFJORD er ei adresse i Brønnøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hilstad 24, 8960 VELFJORD:

  • Postnummer: 8960 VELFJORD
  • Gards-/bruksnummer: 142 / 198 i 1813 Brønnøy
  • Grunnkrins: 106 HOMMELSTØ
  • Valkrins: 14 HILSTAD
  • Kyrkjesogn: 10020201 Velfjord og Tosen
  • Tettstad: Hommelstø

Hilstad

Hilstad er ein veg i Brønnøy kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 44.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hilstad 1 8960 VELFJORD 65.4099, 12.5439 142 / 124
Hilstad 2 8960 VELFJORD 65.4089, 12.5407 142 / 196
Hilstad 3 8960 VELFJORD 65.4097, 12.5452 142 / 6
Hilstad 4 8960 VELFJORD 65.4092, 12.5403 142 / 197
Hilstad 6 8960 VELFJORD 65.4090, 12.5415 142 / 195
Hilstad 8 8960 VELFJORD 65.4092, 12.5410 142 / 192
Hilstad 10 8960 VELFJORD 65.4096, 12.5403 142 / 137
Hilstad 12 8960 VELFJORD 65.4097, 12.5390 142 / 241
Hilstad 14 8960 VELFJORD 65.4104, 12.5414 142 / 219
Hilstad 16 8960 VELFJORD 65.4097, 12.5412 142 / 133
Hilstad 17 8960 VELFJORD 65.4106, 12.5460 142 / 226
Hilstad 18 8960 VELFJORD 65.4094, 12.5417 142 / 140
Hilstad 20 8960 VELFJORD 65.4106, 12.5472 142 / 153
Hilstad 22 8960 VELFJORD 65.4104, 12.5484 142 / 246
Hilstad 24 8960 VELFJORD 65.4106, 12.5492 142 / 198
Hilstad 40 8960 VELFJORD 65.4113, 12.5415 142 / 6
Hilstad 42 8960 VELFJORD 65.4113, 12.5415 142 / 6
Hilstad 44 8960 VELFJORD 65.4207, 12.5224 142 / 256

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken