Hasselbakken 8
4816 KOLBJØRNSVIK

Hasselbakken 8, 4816 KOLBJØRNSVIK er ei adresse i Arendal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hasselbakken 8, 4816 KOLBJØRNSVIK:

  • Postnummer: 4816 KOLBJØRNSVIK
  • Gards-/bruksnummer: 306 / 341 i 0906 Arendal
  • Grunnkrins: 3103 SANDVIGEN
  • Valkrins: 6 FLOSTA
  • Kyrkjesogn: 5070501 Hisøy
  • Tettstad: Arendal

Hasselbakken

Hasselbakken er ein veg i Arendal kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hasselbakken 1 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4396, 8.7750 306 / 335
Hasselbakken 3 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4395, 8.7746 306 / 336
Hasselbakken 4 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4400, 8.7744 306 / 345
Hasselbakken 5 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4393, 8.7742 306 / 337
Hasselbakken 6 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4399, 8.7738 306 / 346
Hasselbakken 7 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4390, 8.7738 306 / 354
Hasselbakken 8 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4396, 8.7738 306 / 341
Hasselbakken 9 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4388, 8.7734 306 / 355
Hasselbakken 11 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4386, 8.7731 306 / 353
Hasselbakken 12 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4393, 8.7733 306 / 343
Hasselbakken 16 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4391, 8.7729 306 / 360
Hasselbakken 18 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4390, 8.7724 306 / 434

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken