0
9740 LEBESBY

0, 9740 LEBESBY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 9740 LEBESBY:

  • Postnummer: 9740 LEBESBY
  • Gards-/bruksnummer: 19 / 1 i 2022
  • Grunnkrins: 108 FRIARFJORD/ADAMSFJORD
  • Valkrins: 3 LEBESBY
  • Kyrkjesogn: 11060203 LEBESBY
  • Tettstad:

er i Lebesby kommune med 802 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8158, 26.7107 2 / 27
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8160, 26.7108 2 / 27
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6508, 26.2954 5 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6571, 26.4136 5 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6591, 26.5812 5 / 17
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.9628, 26.6862 1 / 17
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6564, 26.4121 5 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6592, 26.5968 5 / 2
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6608, 26.5858 5 / 3
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6644, 26.5536 5 / 5
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6662, 26.5439 5 / 6
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6608, 26.5641 5 / 8
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6583, 26.5881 5 / 10
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6604, 26.5719 5 / 11
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6516, 26.5846 6 / 17
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6626, 26.5574 5 / 14
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6632, 26.5995 5 / 15
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6590, 26.5808 5 / 17
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6607, 26.5576 5 / 19
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6640, 26.5447 5 / 22
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6646, 26.5492 5 / 23
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6571, 26.5859 5 / 25
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6604, 26.5780 5 / 27
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6718, 26.6071 5 / 29
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6670, 26.5400 5 / 30
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6568, 26.5898 5 / 31
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6570, 26.5877 5 / 31
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6236, 26.6081 6 / 2
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6656, 26.5454 5 / 32
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6591, 26.5974 5 / 34
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6666, 26.5401 5 / 35
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6644, 26.5536 5 / 37
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6579, 26.5899 5 / 39
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6562, 26.6012 6 / 3
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6554, 26.6071 6 / 4
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8563, 26.6566 1 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6548, 26.5927 6 / 10
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6550, 26.5987 6 / 12
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6469, 26.6028 6 / 14
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6480, 26.6077 6 / 15
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6470, 26.6069 6 / 19
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6501, 26.6136 6 / 21
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6075, 26.2335 5 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6712, 26.6078 5 / 43
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6797, 26.3992 3 / 2
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6512, 26.5855 6 / 23
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8553, 26.6532 1 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8330, 26.6528 1 / 23
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8560, 26.6554 1 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8341, 26.6565 1 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8634, 26.6724 1 / 8
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8640, 26.6676 1 / 10
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8789, 26.6949 1 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8937, 26.7116 1 / 4
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8943, 26.7122 1 / 21
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.9616, 26.6847 1 / 18
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.9611, 26.6805 1 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6722, 26.6057 5 / 7
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8315, 26.6824 2 / 34
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8345, 26.6575 1 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8332, 26.6544 1 / 13
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8351, 26.6596 1 / 11
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8357, 26.6614 1 / 9
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8357, 26.6629 1 / 20
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8355, 26.6633 1 / 3
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8156, 26.7114 2 / 27
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8188, 26.7106 2 / 14
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6600, 26.5833 5 / 45
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8204, 26.7092 2 / 16
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6272, 26.4564 5 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8229, 26.7106 2 / 17
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6600, 26.5785 5 / 41
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8355, 26.6607 1 / 9
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6570, 26.5877 5 / 31
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8360, 26.6633 1 / 7
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6488, 26.6120 6 / 9
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.7926, 26.6920 2 / 32
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.7931, 26.6933 2 / 11
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6523, 26.2846 4 / 2
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.5981, 26.6207 6 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8245, 26.7218 2 / 6
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6575, 26.5902 5 / 26
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6550, 26.5918 6 / 10
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6551, 26.5916 6 / 10
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.9287, 26.7142 1 / 24
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6633, 26.4537 5 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6503, 26.3034 5 / 1
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6602, 26.5792 5 / 33
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6601, 26.5679 5 / 11
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6707, 26.6076 5 / 28
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6559, 26.6052 6 / 4
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6534, 26.5894 6 / 24
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8334, 26.6547 1 / 25
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6555, 26.5994 6 / 20
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8237, 26.7261 2 / 13
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.8936, 26.7106 1 / 4
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6707, 26.6068 5 / 47
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.6603, 26.5740 5 / 48
0 9717 VEIDNESKLUBBEN 70.5521, 26.6085 7 / 2
0 9740 LEBESBY 70.4562, 26.9408 20 / 8
0 9740 LEBESBY 70.4618, 27.1031 20 / 20
0 9740 LEBESBY 70.4391, 26.8204 19 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5761, 27.0031 23 / 79
0 9740 LEBESBY 70.4586, 27.1022 20 / 21
0 9740 LEBESBY 70.4398, 26.8226 19 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5243, 26.9964 22 / 9
0 9740 LEBESBY 70.4407, 26.8319 19 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5852, 27.3068 25 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4392, 26.8225 19 / 1
0 9740 LEBESBY 70.8072, 27.5088 30 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5737, 27.0015 23 / 6
0 9740 LEBESBY 70.4400, 26.8262 19 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5747, 27.0161 23 / 38
0 9740 LEBESBY 70.4569, 26.9062 19 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5704, 27.0080 23 / 56
0 9740 LEBESBY 70.4500, 26.8928 19 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4690, 27.0968 21 / 19
0 9740 LEBESBY 70.6635, 27.1496 26 / 28
0 9740 LEBESBY 70.4535, 26.9647 20 / 31
0 9740 LEBESBY 70.5488, 26.9742 22 / 2
0 9740 LEBESBY 70.6848, 27.1247 26 / 19
0 9740 LEBESBY 70.6842, 27.1311 26 / 11
0 9740 LEBESBY 70.4404, 26.8239 19 / 1
0 9740 LEBESBY 70.6838, 27.1333 26 / 12
0 9740 LEBESBY 70.6698, 27.1299 26 / 23
0 9740 LEBESBY 70.4863, 27.0933 21 / 4
0 9740 LEBESBY 70.4524, 27.2448 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.6684, 27.1373 26 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4844, 27.0939 21 / 50
0 9740 LEBESBY 70.4630, 27.1074 21 / 23
0 9740 LEBESBY 70.4512, 27.2245 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4525, 27.2295 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4531, 27.2344 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4714, 27.0975 21 / 46
0 9740 LEBESBY 70.4511, 27.2419 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4512, 27.2459 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4507, 27.2453 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4520, 27.0653 20 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4515, 27.2562 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4638, 27.0771 20 / 13
0 9740 LEBESBY 70.4496, 27.2592 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4584, 27.1067 20 / 32
0 9740 LEBESBY 70.4494, 27.2601 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4620, 27.1081 21 / 42
0 9740 LEBESBY 70.4483, 27.2559 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4637, 27.1044 21 / 10
0 9740 LEBESBY 70.4481, 27.2571 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.6836, 27.1347 26 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4688, 27.0971 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4480, 27.2590 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.6887, 27.1656 27 / 1
0 9740 LEBESBY 70.6811, 27.1601 27 / 1
0 9740 LEBESBY 70.6807, 27.1588 27 / 4
0 9740 LEBESBY 70.6785, 27.1566 27 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5738, 26.9991 23 / 31
0 9740 LEBESBY 70.6677, 27.1728 26 / 14
0 9740 LEBESBY 70.6654, 27.1803 26 / 21
0 9740 LEBESBY 70.6653, 27.1848 26 / 22
0 9740 LEBESBY 70.6638, 27.1960 26 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5597, 27.0168 22 / 52
0 9740 LEBESBY 70.6631, 27.2029 26 / 6
0 9740 LEBESBY 70.6658, 27.1620 26 / 27
0 9740 LEBESBY 70.3815, 26.9535 19 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4961, 26.7711 19 / 3
0 9740 LEBESBY 70.4392, 26.7685 19 / 4
0 9740 LEBESBY 70.7577, 27.3472 29 / 12
0 9740 LEBESBY 70.5774, 27.0092 23 / 67
0 9740 LEBESBY 70.5616, 27.3578 25 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5869, 27.2357 24 / 17
0 9740 LEBESBY 70.5739, 27.0067 23 / 68
0 9740 LEBESBY 70.5235, 27.0056 22 / 1
0 9740 LEBESBY 70.2155, 26.7804 17 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4115, 26.6981 16 / 27
0 9740 LEBESBY 70.2586, 27.0882 18 / 1
0 9740 LEBESBY 70.2520, 27.0274 18 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4776, 27.1052 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4320, 27.2931 20 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4101, 26.6953 16 / 32
0 9740 LEBESBY 70.4403, 27.3517 20 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5734, 27.0009 23 / 31
0 9740 LEBESBY 70.5713, 27.0059 23 / 41
0 9740 LEBESBY 70.5190, 26.9942 22 / 53
0 9740 LEBESBY 70.4625, 27.1029 20 / 12
0 9740 LEBESBY 70.5742, 27.0031 23 / 70
0 9740 LEBESBY 70.5823, 26.9940 23 / 30
0 9740 LEBESBY 70.5546, 27.0284 22 / 36
0 9740 LEBESBY 70.4628, 26.9130 19 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5724, 27.0109 23 / 53
0 9740 LEBESBY 70.4594, 26.9166 20 / 11
0 9740 LEBESBY 70.5686, 27.0103 23 / 75
0 9740 LEBESBY 70.5264, 27.0188 22 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4808, 27.1028 21 / 48
0 9740 LEBESBY 70.4092, 26.6922 16 / 27
0 9740 LEBESBY 70.6804, 27.1607 27 / 23
0 9740 LEBESBY 70.4706, 26.9223 19 / 9
0 9740 LEBESBY 70.5548, 27.0185 22 / 50
0 9740 LEBESBY 70.4700, 26.9160 19 / 24
0 9740 LEBESBY 70.4769, 26.8281 19 / 25
0 9740 LEBESBY 70.4594, 26.9096 19 / 29
0 9740 LEBESBY 70.4506, 27.0643 20 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4697, 26.9169 19 / 30
0 9740 LEBESBY 70.4543, 27.0655 20 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4587, 26.9203 20 / 3
0 9740 LEBESBY 70.7282, 27.3017 27 / 19
0 9740 LEBESBY 70.5735, 26.9975 23 / 31
0 9740 LEBESBY 70.4575, 27.1062 20 / 4
0 9740 LEBESBY 70.7922, 27.2108 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.4621, 26.9730 20 / 6
0 9740 LEBESBY 70.7520, 27.3329 29 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4696, 26.9181 19 / 9
0 9740 LEBESBY 70.2578, 26.9771 18 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5570, 27.0176 22 / 14
0 9740 LEBESBY 70.4607, 27.0693 20 / 7
0 9740 LEBESBY 70.7510, 27.3398 29 / 7
0 9740 LEBESBY 70.4697, 26.9193 19 / 9
0 9740 LEBESBY 70.4362, 27.3499 20 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5486, 26.9735 22 / 2
0 9740 LEBESBY 70.4541, 26.9664 20 / 15
0 9740 LEBESBY 70.7507, 27.3427 29 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4695, 26.9190 19 / 9
0 9740 LEBESBY 70.4623, 27.1057 21 / 20
0 9740 LEBESBY 70.4556, 26.9500 20 / 16
0 9740 LEBESBY 70.7552, 27.3575 29 / 8
0 9740 LEBESBY 70.4557, 27.1119 20 / 17
0 9740 LEBESBY 70.7567, 27.3629 29 / 9
0 9740 LEBESBY 70.5632, 27.2638 25 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4588, 26.9292 20 / 28
0 9740 LEBESBY 70.8431, 27.4670 31 / 3
0 9740 LEBESBY 70.4586, 26.9169 20 / 37
0 9740 LEBESBY 70.4573, 26.9143 20 / 33
0 9740 LEBESBY 70.4586, 26.9170 20 / 37
0 9740 LEBESBY 70.4534, 26.9611 20 / 34
0 9740 LEBESBY 70.4586, 26.9172 20 / 37
0 9740 LEBESBY 70.4572, 26.9138 20 / 35
0 9740 LEBESBY 70.4586, 26.9173 20 / 37
0 9740 LEBESBY 70.4615, 27.0909 20 / 36
0 9740 LEBESBY 70.4585, 26.9171 20 / 37
0 9740 LEBESBY 70.4514, 27.2255 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4823, 27.0996 21 / 2
0 9740 LEBESBY 70.7535, 27.1135 27 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5037, 27.0330 21 / 5
0 9740 LEBESBY 70.4801, 27.1053 21 / 6
0 9740 LEBESBY 70.4817, 27.1014 21 / 14
0 9740 LEBESBY 70.5508, 26.9879 22 / 28
0 9740 LEBESBY 70.4901, 27.0724 21 / 18
0 9740 LEBESBY 70.5547, 27.0275 22 / 36
0 9740 LEBESBY 70.4610, 27.1072 21 / 25
0 9740 LEBESBY 70.5839, 27.2412 24 / 13
0 9740 LEBESBY 70.4573, 27.1367 21 / 35
0 9740 LEBESBY 70.5073, 27.0297 21 / 38
0 9740 LEBESBY 70.4579, 26.9351 20 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5049, 27.0334 21 / 39
0 9740 LEBESBY 70.6159, 27.1964 26 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4700, 27.0972 21 / 41
0 9740 LEBESBY 70.6970, 27.1158 27 / 20
0 9740 LEBESBY 70.4526, 27.2421 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4664, 27.0998 21 / 43
0 9740 LEBESBY 70.5065, 27.0331 21 / 47
0 9740 LEBESBY 70.7282, 27.2992 27 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4895, 27.0557 21 / 49
0 9740 LEBESBY 70.4772, 26.9176 19 / 1
0 9740 LEBESBY 70.7517, 27.3538 29 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4905, 27.0690 21 / 52
0 9740 LEBESBY 70.5589, 27.0199 22 / 3
0 9740 LEBESBY 70.6078, 27.0387 23 / 1
0 9740 LEBESBY 70.2954, 27.2596 18 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5537, 27.0084 22 / 4
0 9740 LEBESBY 70.4795, 27.1056 21 / 37
0 9740 LEBESBY 70.5679, 27.0112 22 / 5
0 9740 LEBESBY 70.5553, 27.0141 22 / 6
0 9740 LEBESBY 70.4588, 26.9094 19 / 28
0 9740 LEBESBY 70.5225, 26.9959 22 / 7
0 9740 LEBESBY 70.5544, 27.0155 22 / 6
0 9740 LEBESBY 70.4586, 26.9090 19 / 28
0 9740 LEBESBY 70.5192, 26.9946 22 / 15
0 9740 LEBESBY 70.5817, 27.2486 25 / 17
0 9740 LEBESBY 70.5257, 27.0069 22 / 22
0 9740 LEBESBY 70.5817, 27.2482 25 / 17
0 9740 LEBESBY 70.5644, 27.0111 22 / 29
0 9740 LEBESBY 70.4825, 27.0993 21 / 2
0 9740 LEBESBY 70.7549, 27.3566 29 / 8
0 9740 LEBESBY 70.5675, 27.0101 22 / 41
0 9740 LEBESBY 70.6664, 27.1423 26 / 16
0 9740 LEBESBY 70.5682, 27.0113 22 / 44
0 9740 LEBESBY 70.6662, 27.1430 26 / 16
0 9740 LEBESBY 70.5263, 27.0233 22 / 47
0 9740 LEBESBY 70.5723, 27.0086 23 / 3
0 9740 LEBESBY 70.8055, 27.6689 31 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5728, 27.0106 23 / 3
0 9740 LEBESBY 70.7908, 27.2077 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.6105, 27.0546 23 / 5
0 9740 LEBESBY 70.5519, 26.9965 22 / 48
0 9740 LEBESBY 70.7912, 27.2088 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.5736, 27.0026 23 / 77
0 9740 LEBESBY 70.5258, 27.0002 22 / 1
0 9740 LEBESBY 70.7915, 27.2072 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.5758, 26.9756 23 / 7
0 9740 LEBESBY 70.5854, 27.2362 24 / 12
0 9740 LEBESBY 70.7916, 27.2068 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.5946, 26.9199 23 / 27
0 9740 LEBESBY 70.6145, 27.0457 23 / 10
0 9740 LEBESBY 70.5822, 27.2512 25 / 1
0 9740 LEBESBY 70.7917, 27.2070 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.5737, 27.0061 23 / 44
0 9740 LEBESBY 70.5774, 27.0028 23 / 12
0 9740 LEBESBY 70.5845, 27.3082 25 / 1
0 9740 LEBESBY 70.7918, 27.2086 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.7903, 27.2080 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.5727, 27.0077 23 / 14
0 9740 LEBESBY 70.5864, 27.3056 25 / 1
0 9740 LEBESBY 70.7918, 27.2092 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.5732, 27.0096 23 / 15
0 9740 LEBESBY 70.7923, 27.2070 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.4405, 26.8288 19 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5744, 27.0072 23 / 19
0 9740 LEBESBY 70.7924, 27.2066 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.5725, 27.0167 23 / 20
0 9740 LEBESBY 70.7928, 27.2070 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.6069, 27.2379 25 / 5
0 9740 LEBESBY 70.5728, 27.0139 23 / 22
0 9740 LEBESBY 70.7934, 27.2089 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.5862, 27.2370 24 / 12
0 9740 LEBESBY 70.5836, 27.3126 25 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5760, 27.0044 23 / 25
0 9740 LEBESBY 70.7514, 27.3540 29 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5758, 27.0055 23 / 26
0 9740 LEBESBY 70.4589, 26.9165 20 / 10
0 9740 LEBESBY 70.7525, 27.3535 29 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5733, 27.0024 23 / 28
0 9740 LEBESBY 70.7527, 27.3539 29 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5721, 27.0137 23 / 29
0 9740 LEBESBY 70.7546, 27.3574 29 / 10
0 9740 LEBESBY 70.5821, 26.9938 23 / 30
0 9740 LEBESBY 70.5738, 27.0049 23 / 58
0 9740 LEBESBY 70.5734, 26.9997 23 / 31
0 9740 LEBESBY 70.7578, 27.3467 29 / 12
0 9740 LEBESBY 70.5716, 26.9932 23 / 32
0 9740 LEBESBY 70.7581, 27.3475 29 / 12
0 9740 LEBESBY 70.5782, 26.9994 23 / 33
0 9740 LEBESBY 70.5758, 27.0064 23 / 35
0 9740 LEBESBY 70.5781, 26.9984 23 / 36
0 9740 LEBESBY 70.6684, 27.1356 26 / 15
0 9740 LEBESBY 70.4402, 26.8218 19 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4771, 26.9230 19 / 34
0 9740 LEBESBY 70.5787, 26.9986 23 / 39
0 9740 LEBESBY 70.6644, 27.1486 26 / 17
0 9740 LEBESBY 70.5785, 26.9974 23 / 40
0 9740 LEBESBY 70.5723, 26.9950 23 / 42
0 9740 LEBESBY 70.5737, 27.0060 23 / 44
0 9740 LEBESBY 70.5829, 27.2291 24 / 1
0 9740 LEBESBY 70.6836, 27.1697 27 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5880, 27.2312 24 / 3
0 9740 LEBESBY 70.4521, 27.2447 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5831, 27.2339 24 / 6
0 9740 LEBESBY 70.4701, 26.9193 19 / 9
0 9740 LEBESBY 70.5797, 27.2437 24 / 7
0 9740 LEBESBY 70.4526, 27.0603 20 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4780, 26.9118 19 / 19
0 9740 LEBESBY 70.5897, 27.2762 25 / 2
0 9740 LEBESBY 70.4538, 27.0628 20 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5886, 27.2830 25 / 7
0 9740 LEBESBY 70.6814, 27.1473 26 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5856, 27.2767 25 / 16
0 9740 LEBESBY 70.5950, 27.2775 25 / 9
0 9740 LEBESBY 70.4709, 26.7625 19 / 20
0 9740 LEBESBY 70.5837, 27.2535 25 / 20
0 9740 LEBESBY 70.5855, 27.2806 25 / 22
0 9740 LEBESBY 70.5849, 27.3103 25 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4652, 27.0929 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5616, 27.0094 22 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5745, 26.9961 23 / 60
0 9740 LEBESBY 70.5735, 26.9976 23 / 31
0 9740 LEBESBY 70.4529, 27.2275 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.8142, 27.4746 29 / 1
0 9740 LEBESBY 70.7366, 27.2912 27 / 22
0 9740 LEBESBY 70.5723, 27.0135 23 / 72
0 9740 LEBESBY 70.7864, 27.6408 30 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4836, 27.0966 21 / 56
0 9740 LEBESBY 70.4840, 27.0986 21 / 15
0 9740 LEBESBY 70.5827, 26.9971 23 / 66
0 9740 LEBESBY 70.5256, 27.0167 22 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4585, 26.9276 20 / 30
0 9740 LEBESBY 70.4693, 27.0966 21 / 34
0 9740 LEBESBY 70.4573, 27.1114 20 / 42
0 9740 LEBESBY 70.4091, 26.6914 16 / 30
0 9740 LEBESBY 70.5027, 27.0329 21 / 30
0 9740 LEBESBY 70.4091, 26.6907 16 / 31
0 9740 LEBESBY 70.5558, 27.0174 22 / 14
0 9740 LEBESBY 70.5634, 27.0087 22 / 30
0 9740 LEBESBY 70.5732, 27.0037 23 / 11
0 9740 LEBESBY 70.4625, 26.9137 19 / 35
0 9740 LEBESBY 70.5848, 27.2547 25 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5862, 27.3074 25 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5905, 27.2691 25 / 3
0 9740 LEBESBY 70.5842, 27.2379 24 / 8
0 9740 LEBESBY 70.5854, 27.2738 25 / 8
0 9740 LEBESBY 70.4608, 27.1116 21 / 26
0 9740 LEBESBY 70.6635, 27.1656 26 / 8
0 9740 LEBESBY 70.6654, 27.1846 26 / 22
0 9740 LEBESBY 70.6654, 27.2086 27 / 3
0 9740 LEBESBY 70.5464, 27.3605 25 / 1
0 9740 LEBESBY 70.6867, 27.1721 27 / 16
0 9740 LEBESBY 70.3238, 27.3454 18 / 1
0 9740 LEBESBY 70.4626, 27.1022 20 / 43
0 9740 LEBESBY 70.4632, 26.9129 19 / 37
0 9740 LEBESBY 70.5717, 27.0044 23 / 3
0 9740 LEBESBY 70.5071, 27.0341 21 / 61
0 9740 LEBESBY 70.4528, 27.2269 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5734, 27.0112 23 / 74
0 9740 LEBESBY 70.7895, 27.2071 28 / 2
0 9740 LEBESBY 70.5912, 27.2792 25 / 26
0 9740 LEBESBY 70.5738, 26.9981 23 / 31
0 9740 LEBESBY 70.5739, 26.9981 23 / 31
0 9740 LEBESBY 70.5738, 26.9983 23 / 31
0 9740 LEBESBY 70.5840, 27.3151 25 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5736, 26.9984 23 / 31
0 9740 LEBESBY 70.7355, 27.2926 27 / 1
0 9740 LEBESBY 70.5734, 27.0007 23 / 31
0 9740 LEBESBY 70.5734, 27.0008 23 / 31
0 9740 LEBESBY 70.4479, 27.2578 21 / 1
0 9740 LEBESBY 70.6646, 27.1876 26 / 25
0 9740 LEBESBY 70.5745, 27.0066 23 / 19
0 9740 LEBESBY 70.4416, 26.7824 19 / 22
0 9740 LEBESBY 70.4712, 26.9149 19 / 44
0 9740 LEBESBY 70.4650, 27.0791 20 / 13
0 9742 KUNES 70.4040, 26.6449 16 / 1
0 9742 KUNES 70.4918, 26.5467 8 / 29
0 9742 KUNES 70.5130, 26.5441 8 / 13
0 9742 KUNES 70.2881, 26.3429 14 / 1
0 9742 KUNES 70.3003, 26.3768 14 / 1
0 9742 KUNES 70.3062, 26.3796 14 / 3
0 9742 KUNES 70.3873, 26.6314 16 / 16
0 9742 KUNES 70.3836, 26.6303 16 / 1
0 9742 KUNES 70.3571, 26.6595 15 / 1
0 9742 KUNES 70.3575, 26.6564 15 / 1
0 9742 KUNES 70.2740, 26.8649 16 / 1
0 9742 KUNES 70.2751, 26.8670 16 / 1
0 9742 KUNES 70.3413, 26.5078 14 / 35
0 9742 KUNES 70.2784, 26.2177 10 / 1
0 9742 KUNES 70.2897, 26.2362 10 / 1
0 9742 KUNES 70.3043, 26.1679 10 / 1
0 9742 KUNES 70.3155, 26.1508 10 / 1
0 9742 KUNES 70.3245, 26.0911 10 / 1
0 9742 KUNES 70.3250, 26.0917 10 / 1
0 9742 KUNES 70.3256, 26.0748 10 / 1
0 9742 KUNES 70.4205, 26.4972 8 / 17
0 9742 KUNES 70.4381, 26.5126 8 / 12
0 9742 KUNES 70.4552, 26.5285 8 / 28
0 9742 KUNES 70.4632, 26.5571 8 / 21
0 9742 KUNES 70.4669, 26.5586 8 / 19
0 9742 KUNES 70.4710, 26.5632 8 / 14
0 9742 KUNES 70.4216, 26.5035 8 / 7
0 9742 KUNES 70.4747, 26.5705 8 / 4
0 9742 KUNES 70.1546, 26.5694 17 / 1
0 9742 KUNES 70.3442, 26.5095 14 / 1
0 9742 KUNES 70.3447, 26.5115 14 / 1
0 9742 KUNES 70.0083, 26.1461 12 / 1
0 9742 KUNES 70.4110, 26.6912 16 / 3
0 9742 KUNES 70.3437, 26.5018 14 / 1
0 9742 KUNES 70.3426, 26.4709 14 / 1
0 9742 KUNES 70.3456, 26.5147 14 / 2
0 9742 KUNES 70.3431, 26.5104 14 / 4
0 9742 KUNES 70.3441, 26.5165 14 / 6
0 9742 KUNES 70.3448, 26.5158 14 / 7
0 9742 KUNES 70.3437, 26.5137 14 / 9
0 9742 KUNES 70.3436, 26.5113 14 / 10
0 9742 KUNES 70.3072, 26.3815 14 / 12
0 9742 KUNES 70.3485, 26.5209 15 / 37
0 9742 KUNES 70.3535, 26.5192 15 / 3
0 9742 KUNES 70.3483, 26.5179 15 / 4
0 9742 KUNES 70.3550, 26.5229 15 / 8
0 9742 KUNES 70.3433, 26.5272 15 / 9
0 9742 KUNES 70.3431, 26.5322 15 / 10
0 9742 KUNES 70.3507, 26.5238 15 / 14
0 9742 KUNES 70.3417, 26.5197 15 / 31
0 9742 KUNES 70.4167, 26.6810 16 / 4
0 9742 KUNES 70.4011, 26.6354 16 / 6
0 9742 KUNES 70.4321, 26.5873 16 / 7
0 9742 KUNES 70.4008, 26.6404 16 / 11
0 9742 KUNES 70.3396, 26.4616 14 / 1
0 9742 KUNES 70.4039, 26.6438 16 / 14
0 9742 KUNES 70.4660, 26.5574 8 / 30
0 9742 KUNES 70.4045, 26.6533 16 / 15
0 9742 KUNES 70.3379, 26.4563 14 / 1
0 9742 KUNES 70.4132, 26.6963 16 / 24
0 9742 KUNES 70.3885, 26.6274 16 / 25
0 9742 KUNES 70.3881, 26.6287 16 / 26
0 9742 KUNES 70.5292, 26.5721 7 / 4
0 9742 KUNES 70.3259, 26.0783 10 / 1
0 9742 KUNES 70.4069, 26.6863 16 / 1
0 9742 KUNES 70.4913, 26.5457 8 / 24
0 9742 KUNES 70.3477, 26.5189 15 / 1
0 9742 KUNES 70.3642, 26.4763 9 / 11
0 9742 KUNES 70.3642, 26.4757 9 / 11
0 9742 KUNES 70.3875, 26.6293 16 / 5
0 9742 KUNES 70.4048, 26.6528 16 / 15
0 9742 KUNES 70.4045, 26.6525 16 / 15
0 9742 KUNES 70.4321, 26.5856 16 / 7
0 9742 KUNES 70.3436, 26.5001 14 / 1
0 9742 KUNES 70.3822, 26.6395 16 / 1
0 9742 KUNES 70.3551, 26.5218 15 / 8
0 9742 KUNES 70.4167, 26.6745 16 / 29
0 9742 KUNES 70.3547, 26.5218 15 / 8
0 9742 KUNES 70.3546, 26.5208 15 / 38
0 9742 KUNES 70.3546, 26.5202 15 / 43
0 9742 KUNES 70.4146, 26.7020 16 / 34
0 9742 KUNES 70.3486, 26.5187 15 / 39
0 9742 KUNES 70.3405, 26.5174 15 / 32
0 9742 KUNES 70.3096, 26.9167 16 / 1
0 9742 KUNES 70.3591, 26.6545 15 / 33
0 9742 KUNES 70.4534, 26.5386 8 / 9
0 9742 KUNES 70.4136, 26.6998 16 / 36
0 9742 KUNES 70.3387, 26.4592 14 / 1
0 9742 KUNES 70.3253, 26.0791 10 / 1
0 9742 KUNES 70.3489, 26.5217 15 / 41
0 9742 KUNES 70.3438, 26.5310 15 / 26
0 9742 KUNES 70.3442, 26.5246 15 / 22
0 9742 KUNES 70.3154, 26.4913 14 / 1
0 9742 KUNES 70.3701, 26.4758 9 / 10
0 9742 KUNES 70.3691, 26.4757 9 / 8
0 9742 KUNES 70.3546, 26.5230 15 / 28
0 9742 KUNES 70.3503, 26.5245 15 / 20
0 9742 KUNES 70.3624, 26.4753 9 / 7
0 9742 KUNES 70.3639, 26.4764 9 / 11
0 9742 KUNES 70.3533, 26.5183 15 / 23
0 9742 KUNES 70.4014, 26.7166 16 / 1
0 9742 KUNES 70.4156, 26.6799 16 / 17
0 9742 KUNES 70.4656, 26.5574 8 / 6
0 9742 KUNES 70.3248, 26.0792 10 / 1
0 9742 KUNES 70.3476, 26.5169 15 / 36
0 9742 KUNES 70.4128, 26.6978 16 / 24
0 9742 KUNES 70.4555, 26.5344 8 / 9
0 9742 KUNES 70.4856, 26.5521 8 / 27
0 9742 KUNES 70.5145, 26.5456 8 / 23
0 9742 KUNES 70.4216, 26.5014 8 / 7
0 9742 KUNES 70.3494, 26.5223 15 / 42
0 9742 KUNES 70.3250, 26.0751 10 / 1
0 9742 KUNES 70.3436, 26.5075 14 / 11
0 9742 KUNES 70.5217, 26.5510 7 / 5
0 9742 KUNES 70.3496, 26.5226 15 / 40
0 9742 KUNES 70.3439, 26.5269 15 / 1
0 9742 KUNES 70.3502, 26.5221 15 / 12
0 9742 KUNES 70.3697, 26.5297 15 / 19
0 9742 KUNES 70.4105, 26.6840 16 / 8
0 9742 KUNES 70.4264, 26.6428 16 / 10
0 9782 DYFJORD 70.8977, 27.2238 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8981, 27.2241 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8954, 27.2727 34 / 66
0 9782 DYFJORD 70.8972, 27.3003 34 / 5
0 9782 DYFJORD 70.8978, 27.2242 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8949, 27.2738 34 / 15
0 9782 DYFJORD 70.8947, 27.2632 34 / 49
0 9782 DYFJORD 70.9051, 27.1789 34 / 41
0 9782 DYFJORD 70.8956, 27.2666 34 / 50
0 9782 DYFJORD 70.9035, 27.1733 34 / 55
0 9782 DYFJORD 70.8857, 27.4405 32 / 21
0 9782 DYFJORD 70.9170, 27.1302 34 / 19
0 9782 DYFJORD 70.9169, 27.1311 34 / 19
0 9782 DYFJORD 70.8947, 27.2646 34 / 56
0 9782 DYFJORD 70.9170, 27.1277 34 / 1
0 9782 DYFJORD 70.8981, 27.2260 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.9045, 27.1765 34 / 23
0 9782 DYFJORD 70.9038, 27.1727 34 / 16
0 9782 DYFJORD 70.9040, 27.1720 34 / 16
0 9782 DYFJORD 70.8850, 27.4420 32 / 1
0 9782 DYFJORD 70.8855, 27.4419 32 / 1
0 9782 DYFJORD 70.8859, 27.4363 32 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8864, 27.4332 33 / 1
0 9782 DYFJORD 70.9038, 27.1734 34 / 16
0 9782 DYFJORD 70.8941, 27.2685 34 / 12
0 9782 DYFJORD 70.8944, 27.2701 34 / 13
0 9782 DYFJORD 70.8948, 27.2723 34 / 14
0 9782 DYFJORD 70.8975, 27.2237 34 / 1
0 9782 DYFJORD 70.8975, 27.3053 34 / 1
0 9782 DYFJORD 70.8987, 27.3116 34 / 1
0 9782 DYFJORD 70.8956, 27.3088 33 / 1
0 9782 DYFJORD 70.8954, 27.2744 34 / 57
0 9782 DYFJORD 70.8968, 27.2995 34 / 5
0 9782 DYFJORD 70.8987, 27.2264 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8965, 27.3009 34 / 5
0 9782 DYFJORD 70.8952, 27.2719 34 / 18
0 9782 DYFJORD 70.8987, 27.2253 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8951, 27.2725 34 / 18
0 9782 DYFJORD 70.8953, 27.2730 34 / 28
0 9782 DYFJORD 70.8949, 27.2616 34 / 35
0 9782 DYFJORD 70.8956, 27.2727 34 / 65
0 9782 DYFJORD 70.9054, 27.1784 34 / 41
0 9782 DYFJORD 70.8501, 27.5090 31 / 6
0 9782 DYFJORD 70.8857, 27.4560 32 / 1
0 9782 DYFJORD 70.8985, 27.2247 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8982, 27.2246 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8980, 27.2240 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8986, 27.2244 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8983, 27.2242 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8981, 27.2257 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8992, 27.2248 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8990, 27.2246 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8980, 27.2245 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.8988, 27.2247 34 / 7
0 9782 DYFJORD 70.9046, 27.2363 34 / 10
0 9782 DYFJORD 70.9001, 27.1974 34 / 25
0 9782 DYFJORD 70.8979, 27.2251 34 / 30
0 9782 DYFJORD 70.8976, 27.2248 34 / 31
0 9782 DYFJORD 70.8978, 27.2249 34 / 42
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9575, 27.5114 38 / 18
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9224, 27.2817 34 / 58
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9180, 27.3974 33 / 12
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9375, 27.3320 36 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8847, 27.4134 33 / 34
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9453, 27.3177 35 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9447, 27.3152 35 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8713, 27.5045 32 / 10
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8716, 27.5060 32 / 10
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9461, 27.3511 36 / 8
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9461, 27.3510 36 / 8
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0127, 27.3643 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9461, 27.3507 36 / 8
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9237, 27.4192 33 / 28
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9507, 27.4954 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9559, 27.5541 39 / 9
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9265, 27.4427 33 / 29
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0184, 27.3682 38 / 34
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9345, 27.3177 35 / 135
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9490, 27.4883 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9160, 27.4245 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9479, 27.4863 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9580, 27.1348 34 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9203, 27.4139 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9161, 27.3976 33 / 20
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9472, 27.4844 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8705, 27.5060 32 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9453, 27.4731 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9501, 27.4900 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9273, 27.4186 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0178, 27.3671 38 / 27
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0199, 27.3707 38 / 28
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0189, 27.3690 38 / 37
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9635, 27.5673 39 / 16
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9440, 27.4711 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8719, 27.5022 32 / 22
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0190, 27.3694 38 / 29
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9612, 27.5596 39 / 2
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9613, 27.5614 39 / 2
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9071, 27.4189 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9462, 27.3193 35 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9087, 27.4197 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9464, 27.3180 35 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9788, 27.3062 37 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8646, 27.5342 32 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8676, 27.5255 32 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8678, 27.5209 32 / 4
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8681, 27.5188 32 / 9
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8698, 27.4992 32 / 15
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8700, 27.4992 32 / 16
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8710, 27.4982 32 / 13
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8719, 27.5000 32 / 17
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8869, 27.4786 32 / 6
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8876, 27.4772 32 / 5
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9576, 27.5530 39 / 13
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9664, 27.5620 39 / 17
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9155, 27.3942 33 / 70
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9207, 27.4043 33 / 47
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8877, 27.3882 33 / 19
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9653, 27.3516 37 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9364, 27.4727 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9460, 27.3511 36 / 8
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9363, 27.4244 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9574, 27.5700 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9371, 27.4105 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9368, 27.4097 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9368, 27.4110 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9201, 27.4019 33 / 54
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9381, 27.3896 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9375, 27.4214 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9373, 27.4244 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9372, 27.4257 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9094, 27.4207 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9369, 27.4324 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9370, 27.4340 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9226, 27.4188 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9341, 27.4263 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8870, 27.4696 32 / 11
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9139, 27.4278 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9359, 27.4649 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8870, 27.4688 32 / 11
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9360, 27.4656 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9375, 27.4545 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9495, 27.2892 34 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9378, 27.4562 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9046, 27.6357 32 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9404, 27.4626 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9444, 27.4670 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0021, 27.3666 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9393, 27.4663 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8718, 27.5029 32 / 19
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8884, 27.4389 32 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8704, 27.4993 32 / 20
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9450, 27.3167 35 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8700, 27.5001 32 / 3
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8699, 27.5084 32 / 8
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8707, 27.5039 32 / 10
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9173, 27.4191 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9374, 27.4517 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9375, 27.4516 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9223, 27.4058 33 / 10
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9211, 27.4163 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9207, 27.4025 33 / 11
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0269, 27.5562 40 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9570, 27.5509 39 / 5
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8845, 27.4130 33 / 26
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0526, 27.4985 40 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9182, 27.3962 33 / 48
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9171, 27.3959 33 / 63
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9357, 27.4447 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9663, 27.5637 39 / 17
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9373, 27.3958 33 / 64
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9555, 27.5515 39 / 7
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9375, 27.4079 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9541, 27.5220 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0099, 27.3634 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9531, 27.5181 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9519, 27.5054 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9611, 27.5650 39 / 2
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9517, 27.5023 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9509, 27.5088 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9476, 27.4996 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9467, 27.4881 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9581, 27.5139 38 / 10
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9466, 27.4801 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9502, 27.4819 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9420, 27.4675 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9407, 27.4681 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0159, 27.3659 38 / 2
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9394, 27.4704 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9383, 27.4679 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9259, 27.4280 33 / 28
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9373, 27.4756 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9238, 27.4223 33 / 28
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9353, 27.4744 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9243, 27.4208 33 / 28
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9374, 27.4691 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0181, 27.3676 38 / 30
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0196, 27.3698 38 / 19
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9613, 27.5632 39 / 2
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0200, 27.3708 38 / 31
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9607, 27.5618 39 / 15
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0206, 27.3720 38 / 32
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9603, 27.5649 39 / 11
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9615, 27.5681 39 / 2
0 9790 KJØLLEFJORD 70.8839, 27.4133 33 / 26
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9127, 27.4274 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9428, 27.4845 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9147, 27.4286 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9170, 27.4218 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9411, 27.4708 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9180, 27.4177 33 / 17
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9188, 27.4083 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9216, 27.4236 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0042, 27.2367 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9268, 27.4176 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9260, 27.4148 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9256, 27.4146 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9242, 27.4079 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9226, 27.4019 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9348, 27.4247 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9219, 27.4012 33 / 45
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9215, 27.4030 33 / 52
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9133, 27.3920 33 / 42
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9217, 27.4155 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0187, 27.3688 38 / 2
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9191, 27.4011 33 / 9
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0160, 27.3667 38 / 35
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9178, 27.3951 33 / 46
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9150, 27.3937 33 / 36
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9318, 27.4224 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9325, 27.4237 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9329, 27.4273 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9299, 27.4637 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0193, 27.3697 38 / 33
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9331, 27.4647 33 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9511, 27.4982 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0214, 27.3733 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0219, 27.3726 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0221, 27.3733 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0003, 27.3622 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9417, 27.4700 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0021, 27.3641 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0032, 27.3653 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0102, 27.3701 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0116, 27.3646 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0130, 27.3660 38 / 20
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0183, 27.3678 38 / 2
0 9790 KJØLLEFJORD 71.0105, 27.3814 38 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9556, 27.5724 39 / 1
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9593, 27.5167 38 / 17
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9586, 27.5177 38 / 21
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9581, 27.5159 38 / 23
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9569, 27.5078 38 / 3
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9563, 27.5520 39 / 3
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9591, 27.5130 38 / 22
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9587, 27.5110 38 / 25
0 9790 KJØLLEFJORD 70.9578, 27.5094 38 / 13

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken