Svensvikvegen 15
6590 TUSTNA

Svensvikvegen 15, 6590 TUSTNA er ei adresse i Aure.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svensvikvegen 15, 6590 TUSTNA:

  • Postnummer: 6590 TUSTNA
  • Gards-/bruksnummer: 211 / 9 i 1576 Aure
  • Grunnkrins: 201 SØR-TUSTNA
  • Valkrins: 11 SØRTUSTNA
  • Kyrkjesogn: 8060703 Tustna
  • Tettstad:

Svensvikvegen

Svensvikvegen er ein veg i Aure kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svensvikvegen 8 6590 TUSTNA 63.1624, 7.9467 211 / 17
Svensvikvegen 10 6590 TUSTNA 63.1626, 7.9461 211 / 15
Svensvikvegen 15 6590 TUSTNA 63.1632, 7.9444 211 / 9
Svensvikvegen 25 6590 TUSTNA 63.1629, 7.9430 211 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken