Rolandsstien 10
6590 TUSTNA

Rolandsstien 10, 6590 TUSTNA er ei adresse i Aure.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rolandsstien 10, 6590 TUSTNA:

  • Postnummer: 6590 TUSTNA
  • Gards-/bruksnummer: 210 / 24 i 1576 Aure
  • Grunnkrins: 201 SØR-TUSTNA
  • Valkrins: 11 SØRTUSTNA
  • Kyrkjesogn: 8060703 Tustna
  • Tettstad:

Rolandsstien

Rolandsstien er ein veg i Aure kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 58.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rolandsstien 2 6590 TUSTNA 63.1612, 7.9525 210 / 24
Rolandsstien 4 6590 TUSTNA 63.1612, 7.9525 210 / 24
Rolandsstien 6 6590 TUSTNA 63.1610, 7.9527 210 / 24
Rolandsstien 8 6590 TUSTNA 63.1609, 7.9528 210 / 24
Rolandsstien 10 6590 TUSTNA 63.1610, 7.9530 210 / 24
Rolandsstien 12 6590 TUSTNA 63.1610, 7.9529 210 / 24
Rolandsstien 14 6590 TUSTNA 63.1612, 7.9528 210 / 24
Rolandsstien 16 6590 TUSTNA 63.1613, 7.9527 210 / 24
Rolandsstien 18 6590 TUSTNA 63.1604, 7.9530 210 / 11
Rolandsstien 20 6590 TUSTNA 63.1602, 7.9533 210 / 15
Rolandsstien 22 6590 TUSTNA 63.1606, 7.9538 210 / 14
Rolandsstien 24 6590 TUSTNA 63.1603, 7.9540 210 / 12
Rolandsstien 26 6590 TUSTNA 63.1609, 7.9549 210 / 18
Rolandsstien 28 6590 TUSTNA 63.1609, 7.9556 210 / 13
Rolandsstien 30 6590 TUSTNA 63.1608, 7.9564 210 / 16
Rolandsstien 32 6590 TUSTNA 63.1604, 7.9563 210 / 22
Rolandsstien 34 6590 TUSTNA 63.1603, 7.9549 210 / 3
Rolandsstien 36 6590 TUSTNA 63.1599, 7.9544 210 / 8
Rolandsstien 38 6590 TUSTNA 63.1598, 7.9536 210 / 9
Rolandsstien 39 6590 TUSTNA 63.1593, 7.9533 208 / 37
Rolandsstien 41 6590 TUSTNA 63.1583, 7.9549 208 / 30
Rolandsstien 43 6590 TUSTNA 63.1586, 7.9556 208 / 44
Rolandsstien 45 6590 TUSTNA 63.1587, 7.9548 208 / 43
Rolandsstien 47 6590 TUSTNA 63.1590, 7.9543 208 / 42
Rolandsstien 48 6590 TUSTNA 63.1596, 7.9541 208 / 46
Rolandsstien 49 6590 TUSTNA 63.1593, 7.9551 208 / 48
Rolandsstien 50 6590 TUSTNA 63.1597, 7.9550 208 / 61
Rolandsstien 52 6590 TUSTNA 63.1596, 7.9552 208 / 61
Rolandsstien 53 6590 TUSTNA 63.1595, 7.9558 208 / 49
Rolandsstien 54 6590 TUSTNA 63.1598, 7.9557 208 / 54
Rolandsstien 55 6590 TUSTNA 63.1596, 7.9565 208 / 55
Rolandsstien 56 6590 TUSTNA 63.1601, 7.9564 208 / 50
Rolandsstien 57 6590 TUSTNA 63.1595, 7.9579 208 / 56
Rolandsstien 58 6590 TUSTNA 63.1600, 7.9574 208 / 53

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken