Mølenveien 1
1794 SPONVIKA

Mølenveien 1, 1794 SPONVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mølenveien 1, 1794 SPONVIKA:

  • Postnummer: 1794 SPONVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 62 i 0101
  • Grunnkrins: 501 SPONVIKEN
  • Valkrins: 4 BERG
  • Kyrkjesogn: 2020702 Berg
  • Tettstad: Sponvika

Mølenveien

Mølenveien er ein veg i Halden kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mølenveien 1 1794 SPONVIKA 59.0921, 11.2333 20 / 62
Mølenveien 2 1794 SPONVIKA 59.0923, 11.2331 20 / 231
Mølenveien 3 1794 SPONVIKA 59.0922, 11.2336 20 / 50
Mølenveien 4 1794 SPONVIKA 59.0923, 11.2333 20 / 13
Mølenveien 5 1794 SPONVIKA 59.0923, 11.2336 20 / 54
Mølenveien 6 1794 SPONVIKA 59.0925, 11.2331 36 / 18
Mølenveien 8 1794 SPONVIKA 59.0926, 11.2333 20 / 228
Mølenveien 12 1794 SPONVIKA 59.0929, 11.2344 20 / 207
Mølenveien 16 1794 SPONVIKA 59.0931, 11.2357 13 / 1
Mølenveien 18 1794 SPONVIKA 59.0930, 11.2363 20 / 202
Mølenveien 20 1794 SPONVIKA 59.0934, 11.2368 13 / 1
Mølenveien 22 1794 SPONVIKA 59.0929, 11.2370 20 / 201
Mølenveien 26 1794 SPONVIKA 59.0929, 11.2388 13 / 1
Mølenveien 28 1794 SPONVIKA 59.0927, 11.2391 13 / 9
Mølenveien 30 1794 SPONVIKA 59.0928, 11.2401 13 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken