Lillemørkveien 196
1798 AREMARK

Lillemørkveien 196, 1798 AREMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lillemørkveien 196, 1798 AREMARK:

  • Postnummer: 1798 AREMARK
  • Gards-/bruksnummer: 95 / 6 i 0101
  • Grunnkrins: 604 HÅKABY
  • Valkrins: 5 TISTEDAL
  • Kyrkjesogn: 2020604 Asak
  • Tettstad:

Lillemørkveien

Lillemørkveien er ein veg i Halden kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 196 til 490.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lillemørkveien 196 1798 AREMARK 59.1495, 11.6241 95 / 6
Lillemørkveien 238 1798 AREMARK 59.1527, 11.6195 95 / 4
Lillemørkveien 490 1798 AREMARK 59.1615, 11.5864 94 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken