Bjørkeboveien 1
1791 TISTEDAL

Bjørkeboveien 1, 1791 TISTEDAL er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørkeboveien 1, 1791 TISTEDAL:

  • Postnummer: 1791 TISTEDAL
  • Gards-/bruksnummer: 75 / 46 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 401 VEDEN
  • Valkrins: 5 TISTEDAL
  • Kyrkjesogn: 2020604 Asak
  • Tettstad: Halden

Bjørkeboveien

Bjørkeboveien er ein veg i Halden kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørkeboveien 1 1791 TISTEDAL 59.1365, 11.4354 75 / 46
Bjørkeboveien 2 1791 TISTEDAL 59.1367, 11.4363 75 / 53
Bjørkeboveien 3 1791 TISTEDAL 59.1367, 11.4356 75 / 47
Bjørkeboveien 4 1791 TISTEDAL 59.1369, 11.4365 75 / 54
Bjørkeboveien 5 1791 TISTEDAL 59.1369, 11.4358 75 / 48
Bjørkeboveien 6 1791 TISTEDAL 59.1371, 11.4367 75 / 55
Bjørkeboveien 7 1791 TISTEDAL 59.1372, 11.4361 75 / 76
Bjørkeboveien 8 1791 TISTEDAL 59.1373, 11.4370 75 / 56
Bjørkeboveien 9 1791 TISTEDAL 59.1375, 11.4364 75 / 30

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken