Blåklokkeveien 30B
1781 HALDEN

Blåklokkeveien 30B, 1781 HALDEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Blåklokkeveien 30B, 1781 HALDEN:

  • Postnummer: 1781 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 61 / 298 i 0101
  • Grunnkrins: 103 LÅBY
  • Valkrins: 3 LÅBY
  • Kyrkjesogn: 2020701 Halden
  • Tettstad: Halden

Blåklokkeveien

Blåklokkeveien er ein veg i Halden kommune med 51 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Blåklokkeveien 1 1781 HALDEN 59.1257, 11.3638 61 / 182
Blåklokkeveien 2 1781 HALDEN 59.1262, 11.3641 61 / 418
Blåklokkeveien 3 1781 HALDEN 59.1255, 11.3637 61 / 181
Blåklokkeveien 5 1781 HALDEN 59.1254, 11.3641 61 / 180
Blåklokkeveien 6 1781 HALDEN 59.1264, 11.3644 61 / 125
Blåklokkeveien 7 1781 HALDEN 59.1255, 11.3647 61 / 543
Blåklokkeveien 8 1781 HALDEN 59.1265, 11.3648 61 / 126
Blåklokkeveien 9 1781 HALDEN 59.1253, 11.3650 61 / 176
Blåklokkeveien 10 1781 HALDEN 59.1267, 11.3650 61 / 127
Blåklokkeveien 11A 1781 HALDEN 59.1258, 11.3646 61 / 544
Blåklokkeveien 11B 1781 HALDEN 59.1261, 11.3649 61 / 545
Blåklokkeveien 11C 1781 HALDEN 59.1262, 11.3653 61 / 538
Blåklokkeveien 11D 1781 HALDEN 59.1264, 11.3656 61 / 539
Blåklokkeveien 11E 1781 HALDEN 59.1265, 11.3659 61 / 540
Blåklokkeveien 12 1781 HALDEN 59.1268, 11.3653 61 / 128
Blåklokkeveien 13 1781 HALDEN 59.1270, 11.3671 61 / 249
Blåklokkeveien 14 1781 HALDEN 59.1269, 11.3657 61 / 250
Blåklokkeveien 16 1781 HALDEN 59.1271, 11.3660 61 / 252
Blåklokkeveien 18A 1781 HALDEN 59.1272, 11.3666 61 / 253
Blåklokkeveien 18B 1781 HALDEN 59.1273, 11.3665 61 / 253
Blåklokkeveien 18C 1781 HALDEN 59.1274, 11.3664 61 / 253
Blåklokkeveien 18D 1781 HALDEN 59.1274, 11.3663 61 / 253
Blåklokkeveien 19 1781 HALDEN 59.1277, 11.3686 61 / 258
Blåklokkeveien 20 1781 HALDEN 59.1275, 11.3668 61 / 254
Blåklokkeveien 21 1781 HALDEN 59.1276, 11.3690 61 / 259
Blåklokkeveien 22 1781 HALDEN 59.1280, 11.3684 61 / 267
Blåklokkeveien 23 1781 HALDEN 59.1278, 11.3693 61 / 261
Blåklokkeveien 24 1781 HALDEN 59.1282, 11.3680 61 / 268
Blåklokkeveien 25 1781 HALDEN 59.1279, 11.3691 61 / 260
Blåklokkeveien 26 1781 HALDEN 59.1284, 11.3684 61 / 295
Blåklokkeveien 27 1781 HALDEN 59.1287, 11.3704 61 / 276
Blåklokkeveien 28 1781 HALDEN 59.1282, 11.3687 61 / 294
Blåklokkeveien 29 1781 HALDEN 59.1285, 11.3706 61 / 277
Blåklokkeveien 30A 1781 HALDEN 59.1284, 11.3692 61 / 297
Blåklokkeveien 30B 1781 HALDEN 59.1284, 11.3692 61 / 298
Blåklokkeveien 30C 1781 HALDEN 59.1284, 11.3691 61 / 299
Blåklokkeveien 30D 1781 HALDEN 59.1285, 11.3690 61 / 300
Blåklokkeveien 30E 1781 HALDEN 59.1285, 11.3690 61 / 301
Blåklokkeveien 30F 1781 HALDEN 59.1285, 11.3689 61 / 302
Blåklokkeveien 31 1781 HALDEN 59.1289, 11.3708 61 / 274
Blåklokkeveien 32 1781 HALDEN 59.1287, 11.3696 61 / 269
Blåklokkeveien 33 1781 HALDEN 59.1287, 11.3709 61 / 275
Blåklokkeveien 34 1781 HALDEN 59.1289, 11.3699 61 / 270
Blåklokkeveien 35 1781 HALDEN 59.1291, 11.3712 61 / 273
Blåklokkeveien 36 1781 HALDEN 59.1291, 11.3701 61 / 271
Blåklokkeveien 37 1781 HALDEN 59.1293, 11.3711 61 / 272
Blåklokkeveien 39 1781 HALDEN 59.1296, 11.3718 61 / 293
Blåklokkeveien 40A 1781 HALDEN 59.1295, 11.3710 61 / 306
Blåklokkeveien 40B 1781 HALDEN 59.1296, 11.3710 61 / 306
Blåklokkeveien 40C 1781 HALDEN 59.1296, 11.3709 61 / 306
Blåklokkeveien 40D 1781 HALDEN 59.1297, 11.3709 61 / 310

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken