Brattveien 4
1772 HALDEN

Brattveien 4, 1772 HALDEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brattveien 4, 1772 HALDEN:

  • Postnummer: 1772 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 333 i 0101
  • Grunnkrins: 209 PORSNES
  • Valkrins: 1 HALDEN
  • Kyrkjesogn: 2020701 Halden
  • Tettstad: Halden

Brattveien

Brattveien er ein veg i Halden kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brattveien 2 1772 HALDEN 59.1268, 11.3981 66 / 409
Brattveien 2A 1772 HALDEN 59.1267, 11.3984 66 / 407
Brattveien 4 1772 HALDEN 59.1268, 11.3976 66 / 333
Brattveien 5 1772 HALDEN 59.1270, 11.3981 66 / 318
Brattveien 6 1772 HALDEN 59.1269, 11.3972 66 / 328
Brattveien 9 1772 HALDEN 59.1270, 11.3977 66 / 331
Brattveien 10 1772 HALDEN 59.1273, 11.3973 66 / 348
Brattveien 10B 1772 HALDEN 59.1273, 11.3971 66 / 348
Brattveien 11 1772 HALDEN 59.1272, 11.3976 66 / 334
Brattveien 12 1772 HALDEN 59.1276, 11.3973 66 / 346
Brattveien 13 1772 HALDEN 59.1273, 11.3977 66 / 341
Brattveien 15 1772 HALDEN 59.1275, 11.3983 66 / 347

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken