Bøkeveien 5
1771 HALDEN

Bøkeveien 5, 1771 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bøkeveien 5, 1771 HALDEN:

  • Postnummer: 1771 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 62 / 602 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 105 REFNE/BANKEN
  • Valkrins: 1 HALDEN
  • Kyrkjesogn: 2020701 Halden
  • Tettstad: Halden

Bøkeveien

Bøkeveien er ein veg i Halden kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bøkeveien 1 1771 HALDEN 59.1198, 11.3630 62 / 604
Bøkeveien 2 1771 HALDEN 59.1197, 11.3625 62 / 609
Bøkeveien 3 1771 HALDEN 59.1200, 11.3631 62 / 603
Bøkeveien 4 1771 HALDEN 59.1200, 11.3624 62 / 608
Bøkeveien 5 1771 HALDEN 59.1203, 11.3632 62 / 602
Bøkeveien 6 1771 HALDEN 59.1202, 11.3625 62 / 607
Bøkeveien 7 1771 HALDEN 59.1205, 11.3634 62 / 601
Bøkeveien 8 1771 HALDEN 59.1205, 11.3627 62 / 606
Bøkeveien 10 1771 HALDEN 59.1207, 11.3629 62 / 605

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken