Fangeveien 5
1788 HALDEN

Fangeveien 5, 1788 HALDEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fangeveien 5, 1788 HALDEN:

  • Postnummer: 1788 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 27 i 0101
  • Grunnkrins: 503 HUSEBY/LUNDESTAD
  • Valkrins: 4 BERG
  • Kyrkjesogn: 2020702 Berg
  • Tettstad: Isebakke

Fangeveien

Fangeveien er ein veg i Halden kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fangeveien 1 1788 HALDEN 59.1231, 11.2976 6 / 18
Fangeveien 2 1788 HALDEN 59.1229, 11.2980 4 / 10
Fangeveien 3 1788 HALDEN 59.1225, 11.2971 6 / 1
Fangeveien 4 1788 HALDEN 59.1226, 11.2977 4 / 116
Fangeveien 5 1788 HALDEN 59.1222, 11.2965 6 / 27
Fangeveien 6 1788 HALDEN 59.1223, 11.2978 5 / 209
Fangeveien 8 1788 HALDEN 59.1222, 11.2975 5 / 207
Fangeveien 9 1788 HALDEN 59.1210, 11.2976 6 / 13
Fangeveien 11 1788 HALDEN 59.1207, 11.2970 6 / 1
Fangeveien 13 1788 HALDEN 59.1205, 11.2966 6 / 1
Fangeveien 14 1788 HALDEN 59.1213, 11.2980 4 / 22
Fangeveien 15 1788 HALDEN 59.1206, 11.2980 6 / 2
Fangeveien 16 1788 HALDEN 59.1210, 11.2983 4 / 21
Fangeveien 18 1788 HALDEN 59.1209, 11.2987 4 / 62

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken