Foltmars vei 8
1781 HALDEN

Foltmars vei 8, 1781 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Foltmars vei 8, 1781 HALDEN:

  • Postnummer: 1781 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 61 / 392 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 103 LÅBY
  • Valkrins: 3 LÅBY
  • Kyrkjesogn: 2020701 Halden
  • Tettstad: Halden

Foltmars vei

Foltmars vei er ein veg i Halden kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Foltmars vei 2 1781 HALDEN 59.1294, 11.3670 61 / 389
Foltmars vei 4 1781 HALDEN 59.1296, 11.3670 61 / 390
Foltmars vei 5 1781 HALDEN 59.1298, 11.3677 61 / 330
Foltmars vei 6 1781 HALDEN 59.1297, 11.3670 61 / 391
Foltmars vei 7 1781 HALDEN 59.1301, 11.3678 61 / 331
Foltmars vei 8 1781 HALDEN 59.1299, 11.3671 61 / 392
Foltmars vei 9 1781 HALDEN 59.1303, 11.3681 61 / 332
Foltmars vei 10 1781 HALDEN 59.1300, 11.3672 61 / 393
Foltmars vei 11 1781 HALDEN 59.1306, 11.3684 61 / 333
Foltmars vei 12 1781 HALDEN 59.1302, 11.3673 61 / 394
Foltmars vei 13 1781 HALDEN 59.1310, 11.3686 61 / 336
Foltmars vei 14 1781 HALDEN 59.1303, 11.3674 61 / 395
Foltmars vei 16 1781 HALDEN 59.1304, 11.3673 61 / 396
Foltmars vei 18 1781 HALDEN 59.1307, 11.3675 61 / 397
Foltmars vei 20 1781 HALDEN 59.1308, 11.3675 61 / 398
Foltmars vei 22 1781 HALDEN 59.1310, 11.3675 61 / 399
Foltmars vei 24 1781 HALDEN 59.1311, 11.3675 61 / 400
Foltmars vei 26 1781 HALDEN 59.1313, 11.3675 61 / 401

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken