General Spørcks gate 4
1777 HALDEN

General Spørcks gate 4, 1777 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om General Spørcks gate 4, 1777 HALDEN:

  • Postnummer: 1777 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 520 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 206 OS
  • Valkrins: 1 HALDEN
  • Kyrkjesogn: 2020701 Halden
  • Tettstad: Halden

General Spørcks gate

General Spørcks gate er ei gate i Halden kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
General Spørcks gate 1 1777 HALDEN 59.1303, 11.3886 66 / 534
General Spørcks gate 3 1777 HALDEN 59.1303, 11.3884 66 / 533
General Spørcks gate 4 1777 HALDEN 59.1301, 11.3883 66 / 520
General Spørcks gate 5 1777 HALDEN 59.1303, 11.3879 66 / 531
General Spørcks gate 6 1777 HALDEN 59.1301, 11.3881 66 / 521
General Spørcks gate 7 1777 HALDEN 59.1304, 11.3878 66 / 531
General Spørcks gate 8 1777 HALDEN 59.1301, 11.3877 66 / 522
General Spørcks gate 9 1777 HALDEN 59.1303, 11.3864 66 / 864
General Spørcks gate 10A 1777 HALDEN 59.1302, 11.3870 66 / 596
General Spørcks gate 10B 1777 HALDEN 59.1302, 11.3869 66 / 596
General Spørcks gate 11A 1777 HALDEN 59.1306, 11.3873 66 / 596
General Spørcks gate 11B 1777 HALDEN 59.1306, 11.3873 66 / 596
General Spørcks gate 13A 1777 HALDEN 59.1306, 11.3869 66 / 596
General Spørcks gate 13B 1777 HALDEN 59.1306, 11.3870 66 / 596

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken